Kafedra müdiri: Prof. Həsənov Əli Pənah oğlu

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (II korpus)
Telefon: +(994) 12 595-30-70
.             +(994) 12 595-43-30

 

3565 1

Kafedra haqqında

“Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrası “Əmtə­əşü­naslıq” kafedrasının bazasında, onun iki yerə ayrılması ilə 1967-ci ildən fəaliyyət göstərir. 1967-1976-cı illərdə kafedraya görkəmli Azər­baycan əmtəəşünas-alimi, dosent Soltan Salmanov rəhbərlik etmiş­dir. Kafedraya 1976-1985-ci illərdə t.e.n., dosent Cavanşir Vəliməmmədov, 1985-1992-ci illərdə prof. Əli Pənah oğlu Həsənov, 1992-1994-cü illərdə dos. Nurəddin Həsənov, 1994-2008-ci illərdə tex.e.n., dos. C.M.Vəliməmmədov, 2008-2014-cü illərdə  tex.e.n., dos. S.İ.Abdullayeva rəhbərlik etmişlər.

2009-cu ildə Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi yeni ixtisas istiqamətinə əsasən kafedra “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrası ilə birləşərək “Qeyri-ərzaq malları əmtə­əşünaslığı və ekspertizası” adlandırılmışdır.

Kafedrada 2 ixtisas üzrə: “Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı” və “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisasları üzrə bakalavr və magistr hazırlığı həyata keçirilir.

“Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı” ixtisası üzrə bakalavr pil­ləsində 11 fənn, “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası” ixtisası üzrə isə 12 fənn tədris olunur. Hər iki ixtisas üzrə magistr hazırlanır. Ma­gis­tratura pilləsində kafedrada 6 fənn tədris edilir.

“Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən tədris laboratoriyalarında mövcud olan cihaz, avadanlıqlar, həmçinin əyani vəsaitlər tədris planında nəzərdə tutulmuş mühazirə və laboratoriya məşğələlərinin qənaətbəxş səviyyədə keçiril­məsinə imkan verir.

Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə kafedranın əmək­daşları tərəfindən onlarla dərslik, dərs vəsaitləri, proqram, metodik göstərişlər hazırlanmış və nəşr edil­miş­dir.

Kafedranın professor-müəllim heyəti ixtisas kurslarının tələbələrini elmi işlərə cəlb edirlər. Hər il 18-20 tələbə elmi işlərin aparılmasında iştirak edir və öz məruzələrinin tezislərini konfransların materiallarında çap etdirirlər. Bu tələbələrin əksəriyyəti öz təhsillərini sonradan magistraturada davam etdirir.

Kafedra aşağıdakı təşkilat və müəssisələrlə sıx əməkdaşlıq edir:

  1. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
  2. “Azərsun Holdinq” Səhmdar Cəmiyyəti;
  3. Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Ko­mis­si­yas­ı;
  4. “Ramana” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti;
  5. “Alyans” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti.

Bu təşkilatlarda tələbələr istehsalat təcrübəsi keçir, buraxılış işləri üzrə materiallar toplayır, nəzəri biliklərini təcrübə ilə birləşdirirlər. On­ların aparıcı mütəxəssisləri istehsalat tərəfindən bizim təcrübəyə göndər­diyimiz tələbələrə rəhbərliyi həyata keçirirlər.

Kafedra Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bir sıra ali məktəbləri ilə sıx əlaqələr yaratmışdır. Onlardan Q.V.Plexanov adına Moskva İqtisadiyyat Aka­demiyası, Moskva Kooperativ Univer­siteti, Moskva Toxuculuq Universiteti, Tbilisi və Kutaisi Dövlət Universitetlərini göstərmək olar.

Professor-müəllim heyəti:

tex.e.n., dos. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl 

b.e.n. dos. Mirzəyev Gəray Surxay

tex.e.n., dos. İsfəndiyarov Sabir Hüseynalı

tex.e.n., dos. Hüseynov Azər Ədalət

tex.e.n., dos. Musayev Nizami Xıdır

b.e.n., dos. Əhmədov Mahmud Allahverdi

bio.f.d., b/m. Quliyeva Fəridə Rahib

bio.f.d., b/m. Quliyeva Lalə Vəkil

b/m. Hadıyeva Sahilə İsmayıl

b/m. Həsənova Gülnaz Gülağa

i.f.d., b/m. Kərimova Maya Cavanşir

b/m. Əhmədova Sevda Ömər

b/m. Babayeva Bəyim Qurban

müəl. Əkbərova Fəridə Akif

müəl. Quliyeva Sənubər Abdulla

müəl. Mustafayeva Kəmalə Əsgər

tex.e.n., prof. Həsənov Əli Pənah (kafedra müdiri)

tex.e.n., prof. Səidov Rasim Əzim

tex.e.n. dos. Abdullayeva Svetlana İdris

tex.e.n. dos. Həsənov Nurəddin Nəsir

tex.e.n. dos. Osmanov Tofiq Ramazan

tex.e.n. dos. Babayev Mülkəsahib Ağabayram

tex.e.n. dos. Nəsirova Zemfira Hətəmxan

k.e.n. dos. Nağıyev Zərdabi Murad

k.e.n. dos. Məmmədov Oktay

tex.e.n. dos. Səmədov Elçin

tex.f.d., b/m. Alverdiyeva Nazilə Fərman

b/m. Abbasova Xumar Məmməd   (AzDİU-nun fəxri dosenti)

b/m. Əsgərova Xalidə İsmayıl

b/m. Əliyeva Zənurə Həsrət

b/m. Abbasova Sevinc Məhəddin

b/m. Məmmədov Azər İsmayıl

b/m. Manafova Şəfa Şahin

b/m. Cəfərova Afət Məstan

b/m. Musayeva Vüsalə Hacı

b/m. Allahverdiyeva İlhamə Fəxrəddin

b/m. Neymətova Ülkər Vaqif

b/m. Zeynalova Mehriban Süleyman

b/m. Cəfərova Yeganə Nurəddin

i.e.n. müəl. Məmmədova Nigar Oktay

müəl. Cabbarova Qənirə Zərgər

müəl. Hüseynova Aynurə Yadigar

müəl. Həsənova Aynurə Fəxrəddin

müəl. Məhərrəmova Samirə Sabir