SABAH_2019_Maliyyə2_Buraxılış işləri

 

Mehdi Zadə Büllur – ƏDV və onun tətbiqi praktikası
Məmmədbağırova Səadət Mahir – FACTORS AFFECTING HOTEL INVESTMENT: EVIDENCE FROM WORLD BUSINESS CORPORATIONS
Məmmədli Bənövşə  – “VERGİ SİSTEMİ, ONUN PRİNSİPLƏRİ, MODELLƏRİ (ÇİN, BELÇİKA)”
Məmmədov Şahin Bayram – “Kommersiya banklarının kredit bazarında riskli əməliyyatlarının təhlili”
Məmmədova Aysel Şirəli – THE ROLE OF TOURISM SECTOR IN EXPANDING ECONOMIC OPPORTUNITY: WORLD EXPERIENCE
Turan Mammadova – Comparison of new International Financial Reporting Standard – Revenue from Contracts with Customers with old International Accounting Standards – Construction Contracts and Revenue
Mammadzada Anar Hicran – “Impact of the changes in oil prices on Azerbaijan Banking Sector.”
Adil Mohsunov – To increase effectiveness of operations in Financial Markets by applying electronic trade system.
Madad Musayev – Credit Risk Management of Bank and Non-bank Credit Agencies
Elnur Namazov – Risk management strategies versus bank failures. An analysis from the risk management perspective.
Pirəlizadə Şəbnəm – Kommersiya banklarının kredit siyasəti və onların təhlili
Avaz Gafarov – Challenges and benefits of Merger and Acquisitions
Murad Garashov – Securities market of Republic of Azerbaijan and its development perspectives
Ilkin Gasimov – Financial control in the Republic of Azerbaijan and the directions of its improvement
Ayan Guliyeva – US Tax Cuts and Their Impact on Global Economy
Kamran Qureyshi – CUSTOMS PAYMENTS IN AZERBAIJAN AND ASPECTS OF ITS IMPROVEMENT
Alasgar Ravandi – “MONETARY POLICY AGAINST CURRENCY DEVALUATION. EXPERIENCE AND LEARNED LESSONS FROM MEXICAN, RUSSIAN AND BRAZILIAN CURRENCY CRISIS”
Rəhimli Fatma – “FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİ VƏ HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN MƏNFƏƏT VERGİSİ”
Rasulova Nigar  – Comparison of new International Financial Leasing Standard (IFRS 16) to old International Accounting Standard of Leasing (IAS 17)
Afsana Shahverenova – The importance of risk management in stock market. Risk management techniques and analysis of effectiveness of them in stock market
Shukur Shukurlu – “The rule of the capital market on the economic growth in Azerbaijan”
Ilkin Sultanov – Behavioral Finance and its  implications for stock market
Fidan Sultanova – Effects of Digital Finance on Financial Inclusion
Islam Taghiyev – Asset Pricing Models. Implications for Portfolio and Expected Returns.
Humay Xalıqova – Devalvasiyanın bankların fəaliyyətinə təsirinin təhlili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

149 1