Srateji marketinq fənni üzrə mühazirə və slaydlar

Srateji marketinq – mühazirə (azərb.)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
Mövzu 5
Mövzu 6
Mövzu 7
Mövzu 8
Mövzu 9
Mövzu 10

Srateji marketinq – mühazirə (rus)

Teма 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Srateji marketinq – slayd (azərb.)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
Mövzu 5
Mövzu 6
Mövzu 7
Mövzu 9
Mövzu 10

Srateji marketinq – slayd (rus)

Teма 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

1257 3