nizamit.e.d., prof. Süleymanov Nizami Məmməd oğlu

1958-ci ildə Gürcüstan Respublikasında anadan olub.

1974-cü ildə  Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinin əyani şöbəsinə  daxil olub,  1979-cu ildə həmin Universitetinin tarix fakültəsini bitirib.

1979-1984-cü illərdə  təyinatla Ağdaş rayonunda müəllim vəzifəsində işləyib.

1984-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin «Azər­baycan tarixi» kafedrasında  laborant, baş laborant, müəllim vəzifələrində çalışıb.

1990-cı ildə namizdlik dissertasiya işini müdafiə edib, tarix elmləri namizədidir.

 

 

*

1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Azərbaycan tarix» kafedrasında baş müəllim, dosent vəzifələrində işləyib.

2000-2003-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin doktorantı olmuşdur. 2013-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Kommisiyası tərəfindən tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işi müdafiə etmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən müdafiə şurasına göndərilmişdir. Tarix elmləri doktorudur.

Hazırda UNEC-in “Humanitar fənlər” kafedrasının professorudur.

Ailəlidir, iki övladı var.