pasayeva_mahabbatt.e.d., prof. Paşayeva Məhəbbət Tofiq qızı

1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1987-ci ildə  Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indi Bakı Dövlət Universiteti)  tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həmin ildə АМЕА-nın Tarix İnstitutunun Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektorunda  kiçik elmi işçi  olaraq işə qəbul edilmiş;
1988-ci ildə elmi fəaliyyətini davam etdirmək üçün Moskvaya,
SSRİ EA Etnoqrafiya İnstitutuna   göndərilmişdir.
2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2000-cı ildən “Azərbaycan tarixi” kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışıb.

 

*

“Qədim dünya ölkələrinin iqtisadi tarixi”  və “Şimali Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində” mövzusunda 2 metodik vəsaitin, 3 monoqrafiyanın, 50-dək elmi məqalənin müəllifidir.

2013-cü il 30 apreldə “Azərbaycanlıların adət və inancları” mövzusunda doktorluq işini müdafiə etmişdir. Tarix elmləri doktorudur.

Hazırda “Humanitar fənlər” kafedrasının professorudur.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI