Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 19.06.2017-ci il tarixli əmrinə əsasən
UNEC Biznes 
məktəbinin tabeliyində yeni struktur bölmə kimi “İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi” kafedrası yaradılıb.

1605 1