Təkrar ali təhsil

Təkrar ali təhsil ilkin baza peşə-ixtisas təhsili proqramı ilə yenidən əldə ediləcək ixtisasın baza təhsil proqramı arasındakı fərq bir tədris ilinə hesablanmış saatdan çox olduqda mütəxəssislərə verilən əlavə təhsil növüdür. Proqramlar arasındakı fərq təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili verən müəssisə tərəfindən müəyyən edilir.

Mütəxəssis hazırlamaq işində çevikliyi və ayrı-ayrı şəxslərin əlavə ixtisas təhsili almaq arzusunu təmin etmək məqsədi ilə təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili bu təhsili almaq istəyən şəxs­lərlə və ya onların işlədikləri idarə və təşkilatlarla müvafiq təhsil müəssisəsi arasında bağlanmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Əvvəl aldığı ixtisasın baza proqramında öyrənilmiş fənlərin məzmunu yeni almaq istədiyi əlavə ixtisasın təhsil proqramına daxil olan hər hansı fənnin məzmununa uyğun olduqda tələbə həmin fənlər üzrə məşğələlərdən və attestasiyadan azad olunur.

Təkrar ali təhsil üzrə proqram və tədris planı əsasında ali təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuranlara bakalavr dərəcəsi və ali təhsil haqqında diplom verilir.

Mərkəzdə 2015-2016-cı tədris ili üçün aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə təkrar ali təhsilə qəbul həyata keçirilir:

 

­ 050401 Dünya İqtisadiyyatı
­ 050213 Beynəlxalq münasibətlər
­ 050403 Maliyyə
­ 050404 İqtisadiyyat
­ 050402 Mühasibat uçotu və audit
­ 050406 Statistika
­ 050407 Menecment
­ 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
­ 050632 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
­ 050409 Biznesin idarə edilməsi
­ 050405 Sənayənin təşkili və idarə olunması
­ 050408 Marketinq
­ 050510 Ekologiya
­ 050411 Kommersiya
­ 050810 Turizm və hotelçilik
­ 050644 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
­ 050642 Qida məhsulları mühəndisliyi
­ 050321 Dizayn
­ 050643 Çox işlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
­ 050625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
­ 050647 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi

 

Təkrar ali təhsilə qəbul olunan tələbələr öz seçimləri əsasında əyani və ya qiyabi təhsilalma formasında təhsillərini davam etdirirlər.

5595 3