stan_foto_mahamadalitex.e.d., prof. Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin oğlu

24 fevral 1962-ci ildə Zərdab rayonunun Alıcanlı kəndində anadan olmuşdur.

1969-1979-cu illərdə həmin kənddə orta təhsili başa vurduqdan sonra 1980-1982-ci illərdə hərbi xidmətə olmuşdur.

1982-ci ildə Ç.İldrim adına Azərbaycan Politexnik İnstitutuna müsabiqədənkənar yolla imtahan verərək təhsil almaq üçün Y.Axunbabayev adına Daşkənd Toxuculuq və Yüngül Sənaye İnstitutunun hazırlıq fakultəsinə göndərilmişdir. 1983-cü ildə həmin instituta  qəbul olunmuş və 1988-ci ildə bitirərək  mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnmişdir.

1988-ci ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təyinatı ilə  Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun elmi-tədqiqat şöbəsində laborant vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Üç ildən sonra Azərbaycan Təhsil Nazirliyi tərəfindən Daşkənd Toxuculuq və Yüngül Sənaye İnstitutunun məqsədli aspiranturasına göndərilmiş və 1994-cü ilin sentyabrında  “Çarpaz sarınan bağlamaların strukturlarına effektli nəzarət üsulu yaratmaq məqsədi ilə onların əmələgəlmə proseslərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Əmək fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kafedrasında saat hesabı müəllim kimi çalışmışdır.

1998-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutunun “Standartlaşdırma və sertifikasiya”  kafedrasında assistent, dosent olmuşdur.

 

 

*

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasında dosent, professor vəzifəsində çalışır.

2001-2004-cü illərdə İqtisad Universitetinin Kommersiya, 2004-2006-cı illərdə isə Texnologiya və dizayn fakültəsində dekan müavini işləmişdir.

2010-cu il sentyabr ayında 05.19.01- “Toxuculuq və yüngül sənaye istehsalının materialşünaslığı” ixtisası üzrə “Toxuculuq bağlamalarının strukturuna və xassələrinə nəzarət metodları və vasitələrinin işlənməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

112 elmi əsərin, o cümlədən 1 ixtiranın, 2 monoqrafiyanın, 6 patentin, 3 dərs vəsaitinin, 17 tədris proqramının, 83 elmi məqalənin müəllifidir. Məqalələrinin əksəriyyəti İvanova, Kostroma, Tambov, Voloqda, Daşkənd, Tiflis və Bakı şəhərlərində çap olunmuşdur. Elmi tədqiqatların nəticələri isə Azərbaycan Respublikasının Gəncə və  Rusiya Federasiyasının  Kostroma şəhərində tətbiq olunmuşdur.

Ailəlidir, üç övladı var.

nobel_9459DSC_0092samil_8861 - копияmamedali_4685