stan_foto_emintex.e.n., dos. Əfəndiyev Emin Musa oğlu

1943-cü il yanvar ayının 31-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1965-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Maşınqayırma fakültəsini bitirərək, mühəndis-mexanik ixtisasına yiyələnmişdir.

Hərbi xidmətdən sonra “Bakelektroştamp” zavodunda və “Neftemaş” konstruktor bürosunda çalışmışdır.

1969-cu ildən Azərbaycan Politexnik İnstitutunda iş fəaliyyətinə başlamış, 1975-ci ildə həmin institutun nəzdində aspiranturanı bitirdikdən sonra namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, texnika elmləri namizadi alimlik dərəcəsi almışdır.

1976-1977-ci illərdə Rumıniyada Neft və qaz institutunda 10 aylıq elmi ixtisaslaşma keçirmişdir. 1978-1980-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda Elmi-Tədqiqat sektorunun müdiri işləmişdir.

1980-ci ildə ATU-nun “Maşınqayırma texnologiyası”, “Metrologiya və standartlaşdırma” kafedralarında dosent vəzifəsində çalışmışdır.

 

*

2004-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Standartlaşdırma və sertifikasıya”  kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 2006-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri olmuşdur.

70-dən çox elmi əsərin, o cümlədə 5 dərs vəsaitinin, 4 monografiyanın, 2 ixtiranin, 10 tədris proqramının və 53 elmi məqalənin müəllifidir. 1 məqaləsi  Cenevrədə İSO-nun mərkəzi jurnalında, qalanları Moskvada, Samarada və Bakı şəhərində çap olunmuşdur.

2006-cı ildə İSO 9001-2000 standartı əsasında keyfiyyət menecment sistemi tədbiqi və daxili audit təlim proqramı keçərək Certificate of Ziqon Caspian Concultinq sertifikatını almışdır.

2010-cu ildə Avropa Şurası Metroloji Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə keçirdiyi seminarın iştirakçısı olmuş və Certificate of attendance sertifikatını almışdır.

Evlidir, iki övladı və nəvələri var.