infor_hamdulla_fototex.e.n., dos. Əsgərov Həmdulla Abil oğlu

1955-ci  il mayın 7-də Dəvəci rayonunda anadan olub.

1972-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstiutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) İqtisadi məlumatların mexaniki üsulla işlənməsinin təşkili ixtisasına qəbul olub.
1977-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1981-1984-cü illərdə Rusiyada məqsədli aspiranturada təhsil alıb.
Aspiranturanı dissertasiya müdafiə etməklə (texnika elmləri namizədi) bitirib
təyinatla Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna göndərilib.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının dosentidir.

35-ə yaxın elmi və tədris metodiki əsərin müəllifidir.

Аiləlidir,  iкi övlаdı vаr.