infor_hamdulla_fototex.e.n., dos. Əsgərov Həmdulla Abil oğlu

1955-ci  il mayın 7-də Dəvəci rayonunda anadan olub.

1972-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstiutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) İqtisadi məlumatların mexaniki üsulla işlənməsinin təşkili ixtisasına qəbul olub.
1977-ci ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1981-1984-cü illərdə Rusiyada məqsədli aspiranturada təhsil alıb.
Aspiranturanı dissertasiya müdafiə etməklə (texnika elmləri namizədi) bitirib
təyinatla Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna göndərilib.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının dosentidir.

35-ə yaxın elmi və tədris metodiki əsərin müəllifidir.

Аiləlidir,  iкi övlаdı vаr.