infor_haq_fototex.e.n., dos. Mənsimov Haqverdi İsgəndər

1961-ci il oktyabrın 1-də Ağcabədi  rayonu Hacıbədəlli kəndində anadan olub.

1979-1984-cü illərdə Vorenj Meşə mühəndisləri İnstitutunda təhsil alaraq fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1987-1989 cu illərdə həmin institutda laborant işləmişdir.

*

1992-ci ildə həmin institutun aspiranturasında təhsil almışdır.

1992-ci ildə namizədlik dissertasiyası işini müdafiə edərək texnika elmləri namizəsi alimlik dərəcəsi almışdır.

1994-1999-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində assisent, baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının, 2018-dən “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının dosentidir.