qeyri_yegana_fototex.f.d., b/m. Cəfərova Yeganə Nurəddin qızı

1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1996-cı ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra elə həmin ildə Bakı Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutuna daxil olmuş, 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişdir.

2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Magistratura pilləsini bitirmişdir.

2002-ci ildən İqtisad Universitetinin “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası” kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.

12 elmi-metodiki əsərin və 1 dərsliyin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.