Tyutor xidməti

Fakultələr üzrə Tyutorlar əlilliyi olan tələbələrə xüsusi diqqət ilə yanaşmalıdırlar. Mütəmadi təlimlərdə iştirak etməlidirlər.

Tyutorlar Mərkəzin fəaliyyətinə cəlb olunmalıdır.

*
Tyutorlar:

  • tələbələrin akademik maraqlarını qoruyur və  müdafiə edirlər;
  • tədris prosesinin təşkili ilə bağlı bütün zəruri məlumatları və sənədləri tələbələrə təqdim edirlər;
  • tələbələrin fərdi və işçi planlarının tərtibi üçün onlara məsləhətlər verirlər;
  • müəyyən olunmuş müddətdə tələbələrin fərdi planlarının qəbulunu təşkil edirlər və ixtisaslar (ixtisaslaşmalar) üzrə illik işçi planlarının tərtibində iştirak edirlər;
  • tələbələrə fərdi tədris planlarında dəyişikliklər aparmasına yardım göstərirlər;
  • her hansı problem yarananda Mərkəzə xəbər verirlər;
2051 2