gulbeniz0676691760422_nf.e.n.,dos. İsmayılzadə Gülbəniz Məhəmməd

Gulbaniz_İsmayilzada@unec.edu.az     

1968-ci  il yanvarın 25-də Ağdam rayonunda аnаdаn оlmuşdur.

1985-ci ildə Аzərbаycаn Pedaqoji İnstitutunun filologiya  fakültəsinə daxil olmuşdur. 1990-cı ildə institutu bitirib təyinatla Ağdam şəhər 4 saylı orta məktəbə müəllim təyin olunmuşdur.

1997-ci ilə qədər “Loğman” səhmdar cəmiyyəti tibb kollecində metodist işləmişdir.

2002-2004-cü ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili”  kafedrasında laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2004-cü ildən etibarən həmin kafedrada müəllim, baş müəllimi kimi fəaliyyət göstərib.

2008-ci ilin iyun ayında AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsində “Türk dillərində modallıq və onun leksik yolla ifadə vasitələri” adlı dissertasiya işini müdafiə etmiş və filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Hazırda “Azərbaycan dili” kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir, iki övladı var.