hasanova_iradab/m. Həsənova İradə Çingiz qızı

7 mart 1967-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

1984-cü ildə M.F.Axundov adına  Azərbaycan  Pedaqojı Rus Dili və Ədəbiyyatı  İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan Universiteti) qəbul olunub, 1989-cu ildə həmin institutu  fərqlənmə  diplomu ilə bitirib.

1989-2001-ci illərdə Bakı  şəhəri 267 №-li  məktəbdə Rus dili və ədəbiyyatı  müəllimi vəzifəsində işləyib.

2001-2004-cü illərdə Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin  «Dillər»   kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.

2003-cü ildə Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin «Dillər»   kafedrasında  baş  müəllim vəzifəsinə  keçib.

 

 

*

2005-ci ildən Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin «Rus  dili»   kafedrasında  baş  müəllim vəzifəsində  çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

2012-ci ildə AMEA  Folklor İnstitutunda dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2  dərs vəsaiti  və  59 məqalə  müəllifidir.  

Ailəlidir, iki övladı var.

*

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI