Vekil_0007b/m. İbrahimov Vəkil Həmid oğlu

1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun bakalavr pilləsində;
1998-2000-ci illərdə magistr pilləsində İdarəetmənin informasiya texnologiyaları ixtisası üzrə təhsil almışdır.

2000-2002-ci illərdə “İqtisadi informasiya və AİS” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

Hazırda “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

2019-cu ildən UNEC-in Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamentinin Texnologiya Transfer şöbəsinin müdiridir.

15 elmi məqalənin müəllifidir.