Mərkəzin rəhbəri: Şəfahət Yusif qızı Abdullayeva 

Ünvan: Bakı, İstiqlaliyyət, 6 (I korpus), 327
Telefon: 

142 3

UNEC Elmi Şurasının  28 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə universitetdə Psixoloji Xidmət Mərkəzi yaradılmışdlr. 

Mərkəz UNEC-də təhsilalanların akademik nailiyyətlərinin artırılması, universitetdə təhlükəsiz və sağlam mühitin yaradılması, əməkdaş və tələbələrin mənəvi-psixoloji sağlamlığını dəstəkləmək məqsədilə könüllülük, məxfilik prinsipləri üzrə və ödənişsiz şəkildə fəaliyyət göstərir.

Mərkəzin əsas istiqamətləri: psixoloji diaqnostika,  psixoprofilaktika, və fərdi konsultasiyalar.

Mərkəzin əsas vəzifələri:

  • Stressə davamlılığı yüksəltmək;
  • Təşviş, həyəcan, təhlükə hislərinin, fobiyaların, panik atakların aradan qaldırılması;
  • Təlim sahəsində və qarşılıqlı münasibərlərdə psixoloji mədəniyyəti yüksəltmək;
  • Təlim kollektivində qarşılıqlı anlama və hörmət, konfliktlərin aradan qaldırılması və əlverişli mikromühit yaratmaq;
  • Tələbələrdə yarana biləcək psixoloji böhranın əvvəlcədən qarşısının alınması;
  • Dəyişən həyata vaxtında adaptasiya olmağa kömək etmək.

 

ƏSASNAMƏ

Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Psixoloji Xidmət Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) bu əsasnamə ilə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində Mərkəzin fəaliyyət istiqamətlərini, vəzifələrini, hüquqlarını və fəaliyyətinin təşkili qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Mərkəz UNEC-də təhsilalanların akademik nailiyyətlərinin artırılması, universitetdə təhlükəsiz və sağlam mühitin yaradrlması, əməkdaş və təhsilalanların mənəvi-psixoloji sağlamlığını dəstəkləmək məqsədilə fəaliyyət göstərəcəkdir.

1.3. Mərkəz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, “Psixoloji yardım haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1385-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanına, “Təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirler Kabinetinln 2020-ci il 30 aprel tarixli 157 nömrəli Qərarını, UNEC-in Nizamnaməsini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.4. Mərkəz müraciət edən şəxslərə (UNEC-də təhsilalanlara və əməkdaşlara) ödənişsiz, məxfilik və könüllülük əsasında ilkin müayinə və diaqnoz əsasında ilkin müayinə ve diaqnoza uyğun sonrakı məsləhət (dəstək) (psixoloji, psixopedaqoji) prosesini həyata keçirir.

2. Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.1.1.  Mərkəzə müraciət eden şəxslərin psixodiaqnostik və proyektiv testlər vasitəsilə ilkin müayinəsini (yoxlanış) aparmaq;

2.1.2. İlkin  psixoloji müayinədən (yoxlandıqdan) sonra əldə edilən nəticələrə uyğun olaraq müraciət edən şəxsə psixoloji məsləhət (dəstək) proqramı təklif etmək;

2.1.3. Psixoloji məsləhət (dəstək) proqramlarınının fərdi və qrup formasında təşkili;

2.1.4. Müraciət edən şəxsə təklif olunan psixoloji məsləhət proqramı bitdikdən sonra təkrar müayinələr keçirmək və nəticələri dəyərləndirmək.

3. Mərkəzin vəzifələri
3.1. Bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuq fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Mərkəzin vəzifələri aşağıdakılardır:
3.1.1. Mərkəzde psixoloji xidmət işinin təşkilini həyata keçirmək və nəzarət etmək;
3.1.2. Müraciət eden şəxsləri hərtərəfli ilkin psixoloji müayinədən (yoxlanışdan) keçirmək və sonrakı psixoloji dəstək müddeti və proqramı barədə müraciət edən şəxsə ətraflı məlumat vermək;
3.1.3. Psixoloji məsləhət proqramı müddətində və bitdikdən sonra müraciət edən şəxsi təkrar yoxlanışdan keçirmək və nəticəni dəyərləndirmək;
3.1.4. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin sertifikasiya, özünü təkmilləşdirmə proqramlarlarının təşkili ilə bağlı rəhbərliyə təkliflər vermək;
3.1.5. Mərkəzin fəaliyyati ilə bağlı rəhbərliyə hesabat hazırlamaq və təkliflər vermək;
3.1.6. Mühazirə, müsahibə və çıxışlar yolu ilə psixoloji biliklərin təbliği sahəsində iş aparmaq, ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda tanınan psixoloqlarla görüş-söhbətlət təşkil etmək, elmi və elmi-kütləvi jurnallarda, qəzetlərdə və s. iş təcrübəsini ümumiləşdirən məqalələrlə çıxış etmək;

4. Mərkəzin hüquqları
4.1. Mərkəzin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqları vardır:
4.1.1. Psixoloji xidmət işinin həyata keçirilməsi üçün zəruri şəraitin və mühitin təşkil olunması;
4.1.2. Mərkəzin mütəxəssislərinin mütəmadi olaraq təkmilləşdirmə kurslarına, ölkədaxili və ölkəxarici konfrans, simpozium, təlimlərdə iştirakı üşün şərait yaratmaq;
4.1.3. Mərkəzə yeni işçilər qəbul etmek və ya işçiləri tutduqları vəzifədən azad etmək barədə rəhbərliyə təqdimat vermək;
4.1.4. Mühazirə, müsahibə və çıxışlar yolu ile psixoloji biliklərin təbliği sahəsində iş aparmaq, ölkə daxilində və beynəlxalq miqyasda tanınan psixoloqlarla gorüş-söhbətlər təşkil etmək elmi və elmi-kütləvi jurnallarda, qəzetlərdə və s. iş təcrübəsini ümumilışdirən məqalələrlə çıxış etmək;

5. Mərkəzin fəalilyətinin təşkili

5.1. Mərkəz fəaliyyətinin təşkili  UNEC rektorunun əmri ilə təyin olunmuş rəhbər tərəfindən həyata keçirilir.

6. Mərkəzin yaradrlması və ləğv edilməsi

6.1. Mərkəz UNEC-in Elmi Şurasının qərarı və reklorun əmri əsasında yaradılır və ləğv edilir.

psixa45eefc4b9deeepsixc21f95a778d7d8cfb

Psixoloji Xidmət Mərkəzi UNEC NEWS-da

WordPress SEO - escort eskisehir - Sağlık Personeli - eskort -
Zero Waste Shop
- betasus giriş