2015-ci ilin Dövlət imtahanlarının testləri

Şifr İxtisas İxtisaslaşma Kafedra Az/b Rus/b
1. 050213 Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq münasibətlər Beynəlxalq münasibətlər azərb. rus
2. 050401 Dünya İqtisadiyyatı Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər BİM azərb. rus
Beynəlxalq ticarət Beynəlxalq ticarət və gömrük işi azərb. qr/yoxdur
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi Beynəlxalq ticarət və gömrük işi azərb. qr/yoxdur
Beynəlxalq valyuta kredit münasibətləri BİM,Bank işi azərb.
3. 050402 Mühasibat uçotu və audit Mühasibat uçotu və audit Mühasibat uçotu, İqtisadi təhlil və audit azərb. rus
4. 050403 Maliyyə Maliyyə və kredit Maliyyə, Bank işi azərb. rus
Vergi işinin təşkili və idarə оlunması Vergi və vergiqoyma azərb. rus
5. 050404 İqtisadiyyat İqtisadi nəzəriyyə İqtisadi nəzəriyyə-2 azərb. qr/yoxdur
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi İqtisadiyyatın tənzimlənməsi azərb. rus
İqtisadi hüquq İqtisadi hüquq azərb. rus
Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı Sosial sferanın iqt-tı və id. edilməsi azərb. rus
Aqrar sənaye  müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə ed. ASM iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb. rus
Qiymətin əmələ gəlməsi və qiymətləndirmə Qiymət və qiymətləndirmə azərb. rus
Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili azərb. rus
İqtisadi kibernetika Ekonometrika azərb.1 rus1
azərb.2 rus2
azərb.3 rus3
azərb.4 rus4
azərb.5 rus5
azərb.6 rus6
rus7
rus8
rus9
6. 050405 Sənayenin təş. və idarə ol. Sənayenin təşkili və idarə olunması Müəssisənin iqtisadiyyatı azərb. rus
7. 050406 Statistika Statistika Statistika azərb. qr/yoxdur
8. 050407 Menecment Menecment Menecment azərb. rus
9. 050408 Marketinq Marketinq Marketinq azərb.. rus
10. 050409 Biznesin idarə edilməsi Biznesin idarə edilməsi Biznesin idarə edilməsi azərb. rus
11. 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəet. Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Menecment azərb. qr/yoxdur
12. 050411 Kommersiya Kommersiya Ticarət azərb. rus
13. 050510 Ekologiya Sənaye ekologiyası Ətraf mühitin mühafizəsi və iqt. azərb. qr/yoxdur
Nəqliyyat vasitələrinin ekologiyası Ətraf mühitin mühafizəsi və iqt. azərb. qr/yoxdur
14. 050632 İnformasiya texnologiyaları
və sistemləri mühəndisliyi
İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları İnformasiya iqtisadiyyatı və texn. azərb. rus
Iqtisadi informatika İnformatika azərb. rus
15. 050625 Texnoloji maşın və
avadanlıqlar mühəndisliyi
Toxuculuq, yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji
maşınları və avadanlıqları  mühəndisliyi
Qida məhsulları azərb. qr/yoxdur
16. 050642 Qida məhsul. mühəndisliyi “İaşə məhsullarının texnologiyası” Qida məhsulları  rus
Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və
qida konsentratlarının tex-sı
Qida məhsulları azərb. qr/yoxdur
Ət və ət məhsullarının texnologiyası Qida məhsulları azərb. qr/yoxdur
Balıq və balıq məhsullarının texn-yası Qida məhsulları azərb. qr/yoxdur
17. 050643 Çoxiş. malların texn. müh. Təbii liflər istehsalının texnologiyası və avadanlıqları Qida məhsulları azərb. qr/yoxdur
18. 050810 Turizm və otelçilik Turizm və otelçilik Sosial sferanın iqt-tı və idarə ed-si azərb. qr/yoxdur
19. 050321 Dizayn azərb. rus
7456 2