qiymat_irada_fotoi.е.n., dоs. Mеhdiyеvа İradə Şərafəddin qızı

1 sentyabr 1961-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1968-1978-ci illərdə Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu 178 saylı orta məktəbdə oxumuşdur.

1978-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) daxil olmuş və oranı Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

“Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması” fakültəsinin elmi şurasının tövsiyyəsi ilə 1985-ci ildə “Xalq təsərrüfatının sosial-iqtisadi planlaşdırılması” kafedrasının əyani şöbəsinin aspirantı olmuşdur.

1988-ci ildə aspiranturanı bitirmişdir.

 

 

*
1989-cu ildə Sankt-Peterburq şəhərində, L.İ.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1990-1995-ci illərdə “Qiymətin əmələ gəlməsi” kafedrasının müəllimi;
1995-2000-ci illərdə kafedranın baş müəllimi işləmişdir.

2000-ci ildən 2017-ci ilə kimi “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti olub.
2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının dosentidir.

2000-ci ildən “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosentidir.

30-dan artıq elmi əsərin: proqram, metodik göstərişlərin, dərs vəsaitlərinin, məqalələrin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI