iradai.е.n., dоs. Mеhdiyеvа İradə Şərafəddin qızı

1983-cü ildə Dadaş Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Xalq Təsərrüfatının Planlaşdırılması”  fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1985-1988-ci illərdə “Xalq təsərrüfatının sosial-iqtisadi planlaşdırılması” kafedrasının aspirantı olmuşdur. 1989-cu ildə L.İ.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-iqtisad institutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir və iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

*

1990-cı ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti, 2013-cü ildən etibarən kafedra müdirinin müavini vəzifəsində çalışmışdır.

2017-ci ilin sentyabrından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Ümumi iş stajı – 38 il, pedaqoji staj – 32 il. 60-dan artıq elmi əsərin: proqram, metodik vəsaitlərin, dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, məqalələrin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI