rovnaq“Fizika və kimya” kafedrasının müdiri fizika elmləri doktoru, professor Rövnəq Mirzə oğlu Rzayev

e-mail: rovnaq.rzayev@unec.edu.az

12.02.1970-ci il tarixdə Ordubad rayon Biləv kəndində anadan olub.

1986-cı ildə orta məktəbi, 1992-ci ildə BDU-nun fizika fakültəsini bitirib.

1988-89-cu illərdə Ordu sıralarında hərbi xidmıtdə olub.

1992-1995-ci illərdə BDU-nun fizika fakültəsində əyani aspirant olub.
1996-cı ildən BDƏKİ-də, 2000-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində çalışır.

1998-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 2014- cü ildə doktorluq dissertasiya işini müdafiə edərək fizika üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 2011-ci ildən İqtisad Universitetində “Fizika və kimya” kafedrasına rəhbərlik edir.

*
160-dan artıq elmi əsərin, o cümlədən 25-i impakt faktorlu (xarici) jurnallarda olmaqla 65 məqalənin, 20-yə qədər Beynəlxalq (xarici) və 45-dən yuxarı Respublika səviyyəli konfrans materiallarının, 2 dərs vəsaitinin və 8 proqram və metodiki vəsaitin müəllifidir. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif edilib.

Ailəlidir, üç övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

DSC_0321-0011-DSC_2601rovvv21614-3-kopiyaTurkiyeqida09158

Nümunəvi həyat yolu – görkəmli alim Əziz Əliyev (“Respublika” qəzeti, 02.04.2017)
UNEC-də elmi tədqiqat işlərinin perspektivləri müzakirə edilib (10.03.2017)
UNEC müəllimlərinin Türkiyə universitetlərinə səfəri səmərəli oldu (16.02.2017)
UNEC alimlərinin elmi-tədqiqat işləri impakt faktorlu jurnalda dərc edilib
 (26.11.2015)
UNEC alimləri beynəlxalq konfransda çıxış ediblər (25.11.2015)

968 1