Əyani şöbə üzrə I kurs tələbələrinin yazılı imtahan sualları

Asiya və Afrika ölkələri tarixi (az)
Asiya və Afrika ölkələri tarixi (rus)

Beynəlxalq Münasibətlər tarixi-2 (az)
Beynəlxalq Münasibətlər tarixi-2 (rus)

AR konstitutsiyası və hüququn əsasları (az)
AR konstitutsiyası və hüququn əsasları (rus)

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İşgüzar yazışmalar

Azərbaycan tarixi (az)
Azərbaycan tarixi (rus)

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Coğrafi ekologiyanın əsasları (az)
Coğrafi ekologiyanın əsasları (rus)

Heyvanlar aləmi (az)
Heyvanlar aləmi (rus)

Azərbaycan coğrafiyası (az)
Azərbaycan coğrafiyası (rus)

Fizika-1 (az)
Fizika-1 (rus)

Fizika-2 (az)
Fizika-2 (rus)

Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi (az)
Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi (rus)

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (az)
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (rus)

Mülki müdafiə (az)
Mülki müdafiə (rus)

Politologiya (az)
Politologiya (rus)

Sosiologiya (az)
Sosiologiya (rus)

Proqramlaşdırma dilləri və informatika (az)
Proqramlaşdırma dilləri və informatika (rus)

İnformatika (174 qrup) (az)
İnformatika (175 qrup) (rus)

Mikroiqtisadiyyat-1 (az)
Mikroiqtisadiyyat-1 (rus)

Makroiqtisadiyyat (173,173-1 qrup) (az)

Fəlsəfə (az)
Fəlsəfə (rus)

Mədəniyyətşünaslıq (az)
Mədəniyyətşünaslıq (rus)

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (az)
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (rus)

Riyazi analiz (az)
Riyazi analiz (rus)

Riyaziyyat-2 (az)
Riyaziyyat-2 (rus)

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası (az)

Turizmin inkişaf modeli (az)

Turizmdə İKT-2 (az)

Dizaynın əsasları-1 (az)
Dizaynın əsasları-1 (rus)

İngilis dili

Fransız dili

BM üçün ingilis dili (840, 817qrup)

Rus dili

Kimya-1 (az)

Kimya-2 (az)
Kimya-2 (rus)

Analitik kimya (az)
Analitik kimya (rus)

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2 (az)

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2 (rus)

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası-2 (rus) (davamı)

Tərsimi həndəsə və texniki rəsm (az)
Tərsimi həndəsə və texniki rəsm (rus)

Mühəndis qrafikası (az)
Mühəndis qrafikası (rus)

3770 2