Mayil Tagiyevfiz.e.d., prof. Tağıyev Mayıl Məsim oğlu

11 aprel  1959-cu ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.

1976-ci ildə orta məktəbi, 1982-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki  Universiteti) bitirmişdir.

1982-1995-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fotoelektronika İnstitutunda çalışıb.

1995-2012-ci illərdə  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ”Fizika və Kimya” kafedrasının dosenti olub.
2013-cü ildən ”Fizika və Kimya” kafedrasının professorudur.

1993-ci ildə namizədlik dissertasiya işini;
2011-ci ildə doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
Fizika üzrə elmlər doktoru, professordur.

06 oktyabr 2017–ci ildə uzun müddətli səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə UNEC-in “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilib.

5 dərs vəsaitinin, 2 ixtiranın, 86 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.