tagiyev_mayil_fotofiz.e.d., prof. Tağıyev Mayıl Məsim oğlu

11 aprel  1959-cu ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.

1976-ci ildə orta məktəbi, 1982-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki  Universiteti)bitirmişdir.

1982-1995-ci illərdə Azərbaycan MEA Fotoelektronika İnstitutunda çalışıb.

1995-2012-ci illərdə  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin ”Fizika və Kimya” kafedrasında dosenti olub.
2013-cü ildən ”Fizika və Kimya” kafedrasının professorudur.

1993-ci ildə namizədlik dissertasiya işini;
2011-ci ildə doktorluq dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
Fizika üzrə elmlər doktoru, professordur.

86 elmi məqalənin,  o cümlədən 2 ixtiranın, 5 dərs vəsaiti və proqramın müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.