tahlil_camila_fotoi.e.d., prof. Namazova Cəmilə Bayraməli qızı

1961-ci ildə anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Bakı şəhəri 39 nömrəli orta məktəbi əla  qiymətlərlə bitirmişdir.

1979-cu ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun  (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Uçot-İqtisad fakültəsinə qəbul olmuş və 1983-cü ildə həmin İnstitutu əla qiymətlərlə bitirərək fərqlənmə diplomuna layiq görülmüşdür. 1983-cü ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasına qəbul olmuş və 1986-cı ildə aspiranturanı bitirmişdir.

1987-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Müdafiə Şurasında namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək 08.00.12 “Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” ixtisası üzrə iqtisad elmləri namizədi dərəcəsi almışdır.

1987-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (keçmiş D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu) “İqtisadi təhlil”, indiki “İqtisadi təhlil və audit” kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmışdır.

 

 

 

 

 

2006 – 2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi təhlil və audit” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Müdafiə Şurasında doktorluq dissertasiya işini müdafiə edərək 08.00.10 “Maliyyə, pul tədavülü və kredit”; 08.00.12 “Mühasibat uçotu, statistika” ixtisasları üzrə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi elmi ada layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiq olunmuşdur.

Hazırda “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının professorudur.

100-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 8 metodik göstərişin, 6 tədris proqramının, 3 monoqrafiya, 4 dərs vəsaiti və 4 dərsliyin müəllifidir. 10-dan artıq elmi əsəri xarici ölkələrdə nəşr edilmişdir. Beynəlxalq Konfranslarda elmi məruzələri dinlənmiş, məqalələr toplusunda tezisləri çap olunmuşdur.

camila_9168