xadica14950300618346132_ot.e.n., b/m. Abbaslı Xədicə İsmayıl qızı

1973-cü il iyun ayının 6-da Bərdə rayon Otuzikilər kəndində anadan olub.

1980-1990-cı illərdə orta məktəbdə təhsil alıb.

1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin sosiologiya ixtisasına daxil olub, 1995-ci ildə bitirib.

1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Siyasi tarix» kafedrasında böyük laborant işləyib. 2001-ci ildə müsabiqə yolu ilə kafedraya müəllim, 2004-cü ildə «Beynəlxalq münasibətlər» kafedrasında müsabiqə yolu ilə baş müəllim vəzifəsinə seçilib.

2011-ci ildən «Azərbaycan tarixi» kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyib.

2003-cü ildən AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun dissertantıdır. Dissertant olduğu müddətdə «Gəncə-Qarabağ bəylərbəyliyi XVIII əsrin I yarısında» tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyası işini başa  çatdırmışdır.

2015-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib, tarix elmləri namizədidir.

Hazırda UNEC-in “Humanitar fənlər” kafedrasının büş müəllimidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

DSC_8431

Elmi əsərləri

  1. Məmmədova X.İ. Müstəqil Azərbaycanın mədəni quruculuq və təhsil sahəsində ilk addımları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universiteti 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisadi Universitetinin büdcə təyinatlı Elmi  tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi praktiki Konfransının tezisləri. Bakı, İqtisadi Universiteti, 2003, s.146.
  2. Abbaslı X.İ. Ərdəbil Xanlığı (Tarixi oçerk). Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2005, s. 3-64.
  3. Abbaslı X.İ. Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin sərhədləri haqqında (XVIII əsrin I yarısı). «Tarix və onun problemləri» jurnalı, №3, Bakı, 2005, 05 ç.v. s.18-23.
  4. Abbaslı X.İ. XVIII əsrin birinci yarısında Gəncə-QArabağ bəylərbəyiliyinin əhalisi Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti. Xəbərlər. Siyasi elmlər seriyası. №4, 2006, 0.6 ç.v., s.629-635.
  5. Abbaslı X.İ. Gəncə şəhəri XVIII əsrin birinci yarısında ADPU. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №3, Bakı, 2007, 04, ç.v., s.101-106.
  6. Abbaslı X.İ Osmanlı Türkiyəsinin Gence-Karabaq eyaletinde vergi politikası (1725-1735). Turan Strateji Araşdırmalar Merkezi, Uluslararası Bilimler Hakemli Dergi, yıl:1, sayı 2, ilk Ballar Konya / Türkiye 2009, 0,6 ç.v., sayı 163-169.
  7. Abbaslı X.İ. Християанськие населенная Гянджинсько – Гарабагьского беглярбекства в первий половини XVIII с.т. Нацiоналбный педагогичный Унiверситет iменi М.П.Драгоманова Украiнська  Академiя Наук Гiлея Науковий вiсник Випуск 74 (№7) Кuiв-2013, 0,6 ç.v., стр. 95-97.
  8. Abbaslı X.İ. XVIII əsrin birinci yarısında Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyində kənd təsərrüfatı. ADPU. Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası. №6, Bakı, 2009, 0,6 ç.v., s.91-96.
  9. Abbaslı X.İ. Карабах в годы правления Надир Шаха Афшара (1736-1747 гг.). Министерство образования и науки рф Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  профессионального образования «Дагестанский государственный педагогический университет». ИНТЕГРАЦИЯ НАРОДОВ КАВКАЗА И РОССИИ Международной  Научно-практической конференции. К 200-летию Гюлистанкого договора 1813 г. г. Махачкала, 15 мая 2013 г. 0,6 ч.в., стр. 37-42.
  10. Abbaslı X.İ. Qarabağ XVIII əsrin birinci yarısı Osmanlı Səfəvi müharibələri dövründə Azərb. Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu Azərbaycan Tarix Qurumu XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri Beynəlxalq elmi konfransının I Bölməsində çıxış edib. Bakı şəhəri 6-7 dekabr 2013.