Kafedra müdiri: i.e.d., professor Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu

Telefon: +(994) 12
e-mail: 
yashar.kelbiyev@unec.edu.az

1132 2

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 19.06.2017-ci il tarixli əmrinə əsasən Beynəlxalq magistratura və doktorantura mərkəzinin tabeliyində yeni struktur bölmə kimi “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası yaradılıb.

Hazırda kafedraya iqtisad elmləri doktoru, professor Yaşar Kəlbiyev rəhbərlik edir.