qida_elzatex.e.n. dos. Omarova Elza Mədət qızı

1956-cı ildə Qazax rayonunda anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Əmtəəşünaslıq fakultəsinin İctimai iaşənin texnologiyası və təşkili ixtisasını bitirmiş və mühəndis-texnoloq diplomu almışdır. 1979-cu ildə təyinatla keçmiş Gəncə şəhərinin ictimai trestinə göndərilmiş, 1981-ci ilə kimi  trestin nəzdindəki tələbə yeməkxanasında mühəndis-texnoloq, 1981-1983-cü illərdə həmin trestin nəzdindəki texnoloji-yeyinti laboratoriyasında müdir işləmişdir.

1983-1984-cü illərdə  Azərbaycan  Texnologiya İnstitutunun “Konservləşdirmə texnologiyası” kafedrasında İctimai-iaşənin texnologiyası və təşkili ixtisası üzrə laborant,  laboratoriya müdiri, 1989-cu ildə “İctimai-iaşə», «Ət və süd məhsullarının texnologiyası” kafedralarında  assistent vəzifəsində çalışmışdır.

1990-cu ildə Belarusiya Respublikasının Mogilyov şəhərində, Mogilyov Texnologiya İnstitutuna məqsədli aspiranturaya daxil olmuşdur. Mogilyov Texnologiya İnstitutunda mühəndis-tədqiqatçı diplomu almışdır. 1996-cı ildə namizədlik  dissertasiyasını müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1997-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq  Kommersiya İnstitutunun “Qida məhsullarının texnologiyası“ kafedrasında baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır. 2000-ci ildən Azərbaycan  Dövlət İqtisad Universitetinin “Qida məhsullarının texnologiyası“ kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışır.

60-dan çox elmi-metodiki əsərlərin, o cümlədən fənn proqramlarının, metodiki göstərişlərin, elmi məqalələrin, tezislərin, 3  dərsliyin müəllifidir.          

2009-cu ildə Mogilyov Ərzaq Universitetinin elmi-texniki konfransında xüsusi diploma layiq görülmüşdür.