Kazımova İlhamə (Qida məhsullarının texnologiyası)tex.f.d. Kazımova İlhamə Hüseyn qızı

1974-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1993-cü ildə Gəncə şəhərində Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Şərabçılıq və Konservləşdirmə fakültəsinə qəbul olmuşdur.
1994-cü ildə Bakı Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun İaşə məhsullarının texnologiyası ixtisasına keçirilərək, 1999-cu ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin həmin ixtisasın maqistraturasını fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir.

2008-ci ildə  kafedraya doktoranturaya  qəbul olmuş və 2011-ci ildə bitirmişdir.

2014-cü ildə 3309.01 “Qida məhsullarının texnologiyası” ixtisası üzrə “Müxtəlif üzüm sortlarından istifadə konyak şərab materialı istehsalı texnologiyasının işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək texnika üzrə fələsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

 

 

*

2002-ci ildən «Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrasında çalışır.
2007-2015-ci illərdə kafedrada saat hesabı dərs aparıb. Hazırda kafedranın müəllimidir.

95 elmi əsər: məqalə (xaricdə və respublikada, onlardan 6-sı  İmpakt Faktor Göstəriciləri olan “Vinodeliye i Vinoqradarstvo” jurnalında), tezis (xaricdə və respublikada) və 18 dərs proqramı (maqistr və bakalavr pilləsi üçün),  2 dərs vəsaiti çap etdirmişdir. Eyni zamanda 2 dərslik, 11 proqramda həmmüəllif kimi iştirak edərək çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

DSC_8415qida_0045

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI