Dekan: dos. Quliyev Asiman Aydın

Əlaqə telefonu: +(994) 12 564-38-53
e-mail: as.guliyev@unec.edu.az

Dekan müavini:
i.e.n., dos. Əliyev Müşrəvan Əli

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 564-67-85
mushravan.aliyev@unec.edu.az

Dekan müavini:
i.f.d. Eyvazov Elçin Təhməz 

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 564-67-85
elchin_eyvazov@unec.edu.az

Dekan müavini:
i.f.d., b/m. Kərimzadə Mehriban Vaqif 

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 564-37-99
karimzada_mehriban@unec.edu.az

Dekan müavini:
b/m. Mürsəlov  Rahim Şirqazi 

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 564-67-85
rahim_mursalov@unec.edu.az

 *
Fakültənin KATİBİ – Səmədov Pərviz Həbib
*
Əlaqə telefonu:  564-37-99

34518053250_740966089415966_139095589_oDSC_0011DSC_0943

İqtisadiyyat fakültəsinin xərləri UNEC NEWS-da

unec (28)muzey1   DSC_0066IMG-20171111-WA0008 IMG_0337DSC_0023 (1)

İqtisadiyyat fakültəsinin xəbərləri (2015 – 2018)

DSC_213215133927_1191876147527103_1389541564_obbDSC_0005-1024x687321

80666 56

loqo_iqtisadiyyatFakültə haqqında

UNEC-in Elmi Şurasının 29.02.2016-cı il tarixli qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, İqtisadiyyat və sənaye fakültələrinin bazasında 13.07.2016-cı il tarixli əmrinə əsasən İqtisadiyyat fakültəsi yaradılmışdır. Fakültəyə dosent Asiman Quliyev rəhbərlik edir.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər fakültəsi 1992-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Belə bir fakültənin yaradılması və fəaliyyəti əsasən Sovetlər birliyinin süqutu, digər tərəfdən totalitar rejimin dağıdılması və azad bazar münasibətlərinin formalaşdırılması, bazar iqtisadiyyatına keçidin başlanması ilə əlaqədar olmuşdur. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə açılması və tanınması beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ixtisası üzrə kadrlar hazırlığını, bu isə öz növbəsində yeni bir fakültənin yaradılmasını zəruri etmişdir. Yarandığı ilk dövrdə Kommersiya və Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər adlandırılmışdır. Bu ixtisas üzrə ilk tələbə qəbulu 1991-ci ildən Kommersiya fakültəsinin tərkibində aparılmışdır.

Fakültəyə 1992-1995-ci illərdə i.e.d., prof. A.H.Səmədov, 1995-2000-ci illərdə i.e.n., dos. H.A.İsrafilov, 2000-2004-cü illərdə prof. Ə.İ.Bayramov, 2004-2014-cü illərdə i.e.n., dosent M.Q.Məmmədov, 2014-2016-cı illərdə dos. M.İ.Bərxudarov  rəhbərlik etmişlər.

2005-ci ildən başlayaraq fakültədə Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə kadr hazırlığına başlanılmış və fakültənin tərkibində “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrası yaradılmışdır.

2009-cu ildən başlayaraq respublikada ilk dəfə olaraq fakültədə Dünya iqtisadiyyatı istiqaməti  üzrə kadr hazırlığına başlanılmışdır. Bu istiqamət üzrə Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, Regionlar üzrə beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (Avropa İttifaqı, MDB, Şimali Amerika, Cənubi-Şərqi Asiya ölkələri), Beynəlxalq ticarət, Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi, Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri sahəsində yüksək ixtisaslı bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

 DSC_0035 (1)18721241_1312583492161214_260121290_o18721627_1312580972161466_35034722_o

*
İqtisadiyyat fakültəsinin I kurs tələbələrinin qruplar üzrə bölgüsü (2019/2020)

*

İqtisadiyyat və Sənaye fakültəsi 30-cu illərdə təşkil olunmuş və müxtəlif adlarla (Plan-iqtisad, Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması və s.) fəaliyyətini davam etdirmişdir. Fakültə 1980-ci ildə “Sənayenin iqtisadiyyatı” fakültəsi ilə birləşdirilərək “Plan iqtisad”, 1990-cı ildən isə bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün tələblərinə uyğun olaraq fakültə “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” adlandırılmışdır.

2009-cu ildən Universitetdə ixtisasları yaxın olan iki fakültənin – “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” və “İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı” – birləşdirilməsi nəticəsində “Ümumi iqtisadiyyat” adı ilə yeni fakültə yarandı. 2014-cü ildə fakültə – İqtisadiyyat və sənaye adlanıb. İqtisadiyyat və Sənaye fakül­təsinə 1966-cı ildən dosent Əfrasiyab Mürsəlov, sonrakı illərdə professor Ələs­gər Qasımov (1970-1975), prof. Əsəd Dilbazov (1975-1980), dosent Firəddin Quliyev (1980-1982), prof. Ərəstun Axundov (1982-1987), dos. Kamil Qa­fa­rov (1987-1993), prof. Ra­sim Məmmədov (1993-1998),  dos. Kamil Qafarov (1998-2014), 2014-cü ildən dosent Asiman Quliyev rəhbərlik etmişlər.

Hazırda fakültə İqtisadiyyat adlanır. İqtisadiyyat fakültəsinin və onun tərkibində olan kafedraların xarici ölkələrin universitetləri ilə sıx elmi əməkdaşlığı mövcuddur. Fakültənin professor-müəllim heyəti mütəmadi olaraq xarici ölkələrdə və respub­likada keçirilən müxtəlif səviyyəli elmi forumlarda elmi məruzələrlə çıxış edirlər. Qarşılıqlı əməkdaşlıq müqavilələrinə uyğun olaraq fakültənin professor-müəllim heyəti və tələbələri xarici ölkələrin universitetlərində olur, təcrübə mübadiləsi aparır, elmi konfranslarda çıxış edir, elmi əsərlərini nəşr etdirir, yay məktəblərində iştirak edir, təhsillərini davam etdirir və müxtəlif xarakterli görüşlər keçirirlər.

 

*

Fakültəyə təhkim edilən kafedralar:

  • “İqtisadi nəzəriyyə”
  • “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat”
  • “İqtisadiyyatın tənzimlənməzi”
  • “Beynəlxalq iqtisadiyyat”
  • “Sosial inkişaf iqtisadiyyatı və qiymətləndirmə”
  • “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı”
  • “Riyaziyyat və Statistika”

*

Fakültə üzrə ixtisaslar:

– İqtisadiyyat
– Ekologiya
– Sosial iş
- Statistika

 

 

 

 

 

*

*