hafiz_5554 - копия“İnformatika” kafedrasının müdiri dosent Bayramov Hafiz Məhərrəm  oğlu

e-mail: hafiz.bayramov@unec.edu.az   

1947-ci il iyul ayının 21-də Şəmkir şəhərində anadan olmuşdur.

1966-cı ildə İ.M.Qubkin adına Moskva Neftkimiya və qaz sənayesi institunun Avtomatika  və Telemexanika fakültəsinə daxil olmuş və 1971-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1978-ci ildə Universiteti bitirmişdir.

1981-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında namizədlik dissertasiyası  müdafiə edərək, texniki elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1972-1980-ci illərdə “Neftkimyaavtomat” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunda mühəndis, kiçik işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır, daha sonra SSRİ Tikinti Bankının Azkontrasının Hesablama Mərkəzinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır.

1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

2013-cü ildən  İqtisad Universitetinin “İnformatika” kafedrasının müdiridir.

23-dən çox elmi məqalənin, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir.

hafiz_5490hafiz_5499sardar_123102

UNEC əməkdaşları nüfuzlu beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər (20.10.2016)

1181 1