maarifaHacıyeva Maarifə Hüseyn qızı

1933-cü ilin noyabrında Gədəbəy rayonunda anadan olub.

1953-cü ildə Xanlar rayonundakı Pedaqoji texnikuma daxil olub, 1957-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həmin ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tarix-filologiya fakültəsinə daxil olub;
1962-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1968-ci  ildən Azərbaycan Xalq  Təssərrüfatı İnstitutunun
(indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) “Azərbaycan dili” kafedrasında işləyir.

1970-ci ildə namizədlik dissertasiyasını, 1990-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. Filologiya elmləri doktoru, professordur.

AR Prezidentinin 26 sentyabr 2011-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar Müəllim” fəxri adı verilmişdir.

 

*

28 kitabın (dərslik, dərs vəsaiti, elmi monoqrafiya, elmi-metodik vəsait),
250-dən artıq elmi-metodiki məqalənin müəllifidir.

Üç övladı var.

kollektiv_n - копия - копия??????????????????????????????????????????????????????????????

UNEC professorunun kitabı oxuculara təqdim edilib (20.12.2016)