tahlil_sevinc1_fotoi.e.n., dos. Abbasova Sevinc Ağaməmməd qızı

1982-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki UNEC) Sənayedə mühasibat uçotu ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1982-1994-ci illərdə Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin nəzdində Normativ tədqiqat bürosunda böyük iqtisadçı, 1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun sosioloji elmi-tədqiqat laboratoriyasında elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib.

03.06.2000-ci ildə “Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində istehsala məsrəflərin uçotunun və onların ehtiyatlarının aşağı salınması təhlilinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını BDU-nun İxtisaslaşdırılmış Şurasında müdafiə edib; 14.11.2000-ci ildə namizədlik diplomunu alıb.

1995-2004 illərdə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “İqtisadi təhlil” kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, 2004-2017 illərdə “İqtisadi təhlil və audit”, sonra “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının dosenti vəzifələrində çalışıb.

2017 ilin sentyabr  ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasının dosenti, “Mühasibat uçotu və audit” ixtisasının rəhbəri vəzifəsində çalışır.

2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri Üzrə Komissiyanın eksperti işləyib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin tədris-metodiki şurasının, FD 02.052 dissertasiya şurasının elmi katibi vəzifələrində çalışıb.

70-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən, 2 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin, 1 monoqrafiyanın müəllifidir. 10-dan çox məqaləsi xarici ölkələrdə nəşr olunub.

 

 

 

İşlədiyi müddətdə elmi-pedaqoji fəaliyyəti və universitetin ictimai həyatındakı fəal iştirakına görə təşəkkürnamələr alıb. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin «Qabaqçıl təhsil işçisi» adlı döş nişanı ilə təltif olunub.

Ailəlidir. Bir övladı var.

 

UNEC 1 (2)DSC_4845

Maliyyə və mühasibat fakültəsində elmi-praktik konfrans keçirilib (28.04.2016)