tahlil_sevinc1_fotoi.e.n., dos. Abbasova Sevinc Ağaməmməd qızı

1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1978-ci ildə D.Bünyadzadə adına  Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı  İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu) daxil olub  və 1982-ci ildə həmin institutu bitirib.

1982-1991-ci illərdə Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin nəzdində Normativ tədqiqat bürosunun    material və yanacaq enerji ehtiyatlardan istifadə olunmasının iqtisadi təhlili və proqramməqsədli planlaşdırma şöbəsində böyük iqtisadçı kimi fəaliyyət göstərib.
1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Sosioloji elmi-tədqiqat laboratoriyasının tədqiqat proqramlarının və proqnoz analitik materialların hazırlanması bölməsində elmi işçi işləyib.

1995-2000-ci illərdə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun “İqtisadi təhlil” kafedrasının müəllimi;
2000-2004-cü illərdə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi təhlil və audit” kafedrasının baş müəllimi seçilib.

2004-cü ildən “İqtisadi təhlil və audit” kafedrasının dosentidir.

 

 

 

03.06.2000-ci il tarixində “Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində istehsala məsrəflərin uçotunun və onların ehtiyatlarının aşağı salınması təhlilinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını BDU-nun İxtisaslaşdırılmış Şurasında müdafiə edib; 14.11.2000-ci il tarixində namizədlik diplomunu alıb.

52 elmi əsərin – 2 dərsliyin, 3 dərs vəsaitinin, 5 metodiki döstərişin və 11 tədris proqramının və 15-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir. bir övladı var.

UNEC 1 (2)DSC_4845

Maliyyə və mühasibat fakültəsində elmi-praktik konfrans keçirilib (28.04.2016)