leyla333_6284-00пияi.f.d., dos. Hacıyeva Leyla Arif

11 aprel 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1987-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Elektromexanika fakültəsini bitimişdir.

1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsini bitirib ikinci ixtisas almışdir.

*
2000-ci ildən “Marketinq” kafedrasında müəllim işləməyə başlayıb.
2003-cü ildən baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

2008-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur.

Hazırda “Marketinq” kafedrasının dosentidir.

30-dan artıq elmi-metodiki əsərin, “Sənaye marketinqi” və “Beynəlxalq marketinq”  fənn proqramlarının müəllifidir.

*
Tədris etdiyi fənnlər:

Bakalavr pilləsində:  “Xidmət marketinqi”,“Beynəlxalq marketinq”, “Marketinq tədqiqatları”
MM-də: “İnnovasiya marketinqi”, “Turizm marketinqi”, “Tətbiqi marketinq tədqiqatları”

Yerinə yetirdiyi tədris-metodiki vəsaitlər:

1.“Marketinq tədqiqatları” (bakalavr ) AzDİU, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı (dos.İ.M.Xeyirxəbərov)
2.“Beynəlxalq marketinq” (bakalavr) AzDİU, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı (dos.E.N.Quliyev, i.f.d. X.S.Kərimli)
3.“Turizm marketinqi” (magistr hazırlığı) AzDİU, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı,  (dos.T.İ.İmanov, dos. M.M.Əhmədov)
4.“Tətbiqi marketinq tədqiqatları” (magistr hazırlığı) AzDİU, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı, (dos. İ.M.Xeyirxəbərov)

ADİU Mövlanə proqramını uğurla davam etdirir (16.05.2015)

leyla_5791DSC_6284-00120140508_125438 20140508_125350 20140508_130356