2016-2017-ci tədris ilinin YAY məktəbinin I kollokvium cədvəli

2016-2017-ci tədris ilinin IV və yuxarı kurs əyani təhsil alan tələbələr üçün Yekun Dövlət Attestasiyasının keçirilməsi cədvəli

2016/2017-cı tədris ilinin yay semestrinin (əyani – I, II, III kurslar) İMTAHAN TESTLƏRİ

DQƏTM-nin 2016/2017-ci tədris ilində qiyabi təhsil alan III kurs tələbələrinin Dərs Cədvəli

DQƏTM-nin qiyabi təhsil şöbəsində təhsilin 6, 7 və 8-ci ilinə qalan tələbələrin imtahan cədvəli və testləri

2016/2017-cı tədris ilinin yaz semestrinin (qiyabi – V kurslar) İMTAHAN TESTLƏRİ

DQƏTM-nin 2016/2017-ci tədris ilində qiyabi təhsil alan I və II kurs tələbələrinin Dərs Cədvəli

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan V kurs tələbələrinin (akademik borclarının ləğvi) İMTAHAN CƏDVƏLİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

I, II və III kursda əyani təhsil alan tələbələr üçün bütün fənlər üzrə II kollokvium CƏDVƏLİ

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan V kurs tələbələrinin (akademik borc) İMTAHAN CƏDVƏLİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

“2016/2017-cı tədris ilinin yaz semestrinin (əyani – IV kurslar) İMTAHAN CƏDVƏLİ və İMTAHAN TESTLƏRİ”

IV kurs (əyani) tələbələrinin II kollokvium CƏDVƏLİ

“I, II və III kursda əyani təhsil alan tələbələr üçün bütün fənlər üzrə I kollokvium CƏDVƏLİ”

*
IV kursda əyani təhsil alan tələbələr üçün bütün fənlər üzrə I kollokvium CƏDVƏLİ

2016-2017-cı tədris ilinin qış sessiyasının İMTAHAN TESTLƏRİ
(Əyani – I, II, III, IV kurslar)

Magistratura Mərkəzininin  imtahan testləri

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan I və II kurslar üzrə qış imtahan sessiyasının cədvəli

2016-2017 tədris ilinin qış imtahan sessiyasının cədvəlləri

2016/2017-ci tədris ilində DQƏTM-nin qiyabi təhsil şöbəsində təhsil alan II kurs tələbələrinin akademik borcların ləğvi imtahan cədvəli və testləri

DQƏTM-nin qiyabi təhsil şöbəsində təhsilin 6 və 7-ci ilinə qalan tələbələrin imtahan cədvəli

2015/2016-cı tədris ilinin Dövlət imtahanları testləri (Əyani və Qiyabi)

P1 P2 P3 P4 tədris semestrində təhsil alan tələbələr üçün bütün fənlər üzrə I kollokvium CƏDVƏLİ

2015-2016-cı tədris ilinin yay semestrində TEST üsulu ilə keçirilən imtahanların TESTLƏRİ və YAZILI üsül ilə keçirilən imtahanların SUALLARI

DQƏTM-nin 2015-2016-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan və bir akademik borcu qalan V kurs tələbələrinin imtahan cədvəli

DQƏTM-nin 2015-2016-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan III və IV kurs tələbələrinin fərq imtahan cədvəli

2015-2016-cı tədris ilinin yay sessiyasının İMTAHAN TESTLƏRİ
(Əyani – I, II, III kurslar)

İnzabatçının köməyi olmadan PAROLUN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
(Apellyasiyaya ərizə vermək üçün istifadə olunan korporativ  e-mail)
 – VİDEO 

Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi – İmtahan Sualları

Magistratura Mərkəzi – İmtahan sualları (2015/2016-cı il qis imtahan sessiyası)

MBA Departamentinin 2015/2016-cı ilin payız sessiyasının İMTAHAN CƏDVƏLİ (Qiyabi)

DQƏTM qiyabi təhsil alan II,III, IV və V kurs tələbələrinin akademik borcların ləğvi – imtahan cədvəli (II mərhələ) və testləri

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi 2015-2016-cı tədris ilində III və IV kurs qiyabi təhsil alan tələbələrin Dərs cədvəli

DQƏTM yenidənhazırlanma təhsil alan (qrup 98,99,100a,100b,101,102, 103) dinləyicilərinin Yekun Dövlət Attestasiyasının (dövlət imtahanı) imtahan sualları

Doktoranturaya QƏBUL SUALLARI

Elektron test imtahanların keçirilməsinə dair təlimat

Yekun Dövlət Attestasiyasında iştirak etmək məqsədilə tələbələr sırasına bərpa olunan tələbələrin imtahanı haqqında

2015-2016-CI TƏDRIS ILINDƏ QIYABI TƏHSIL ÜZRƏ I KURS TƏLƏBƏLƏRI ÜÇÜN YADDAŞ QEYDİ VƏ KREDİT SİSTEMİ ÜZRƏ TƏLƏBƏLƏRİN BİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ QAYDALARI

 

 

Magistr dissertasiyalarının və bakalavr buraxılış işlərinin elektron versiyaları

Magistr dissertasiyalarının (Qiyabi şöbə) elektron versiyaları

 

Yenidənhazırlanma təhsili alan dinləyicilərin Dövlət İmtahanı sualları:

“Dünya iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə Dövlət İmtahanı sualları
“Maliyyə” ixtisası üzrə Dövlət İmtahanı sualları
Maliyyə işi” (orta ixtisas təhsili bazası) ixtisası üzrə Dövlət İmtahanı sualları

 

 

 

 

 

 

 

 

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan V kurs tələbələrinin İMTAHAN TESTLƏRİ*

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan I və II kurslar üzrə qış imtahan sessiyasından qalan akademik borcların ləğvi imtahan CƏDVƏLİ və TESTLƏRİ

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan III (I semestr) və V kurs tələbələrinin İMTAHAN TESTLƏRİ

DQƏTM-nin 2016/2017-ci tədris ilində qiyabi təhsil alan III, IV və V kurs tələbələrinin Dərs Cədvəli

DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan I və II kurslar üzrə qış imtahan sessiyasının İMTAHAN TESTLƏRİ

2015/2016-cı tədris ilinin yaz semestrinin (IV kurslar üzrə) İMTAHAN CƏDVƏLİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

4-cü kurs tələbələrinin Y-4 semestri üzrə  II kollokvium CƏDVƏLİ

Y1 Y2 Y3 tədris semestrində təhsil alan tələbələr üçün bütün fənlər üzrə I kollokvium CƏDVƏLİ

IV kurs tələblərinin kollokvium cədvəlləri

2015-2016 tədris ilinin Qış semestr imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən tələbələrin TƏKRAR İMTAHANLARININ QRAFİKİ

DQƏTM-nin qiyabi təhsil alan V kurs tələbələrinin və təhsilin VI ilinə qalan tələbələrin imtahan cədvəli və imtahan sualları

DQƏTM Yenidən hazırlanma təhsili alan dinləyicilərin (qrup 104,105,106,107) İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

2015/2016-cı tədris ilinin qış sessiyasının İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ və TESTLƏRİ

*

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi 2015-2016-cı tədris ilində V kurs qiyabi təhsil alan tələbələrin Dərs cədvəli

DQƏTM qiyabi təhsil alan II, III və V kurs tələbələrinin akademik borcların ləğvi  İMTAHAN CƏDVƏLİ (I mərhələ) və TESTLƏRİ

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi, Qiyabi təhsil alan I kurs tələbələrinin KOLLOKVİUM CƏDVƏLİ

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzində Yenidən hazırlanma təhsili alan dinləyicilərin İMTAHAN CƏDVƏLLƏRİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

 

2015-ci ilin Dövlət imtahanlarının testləri