Sabah Mərkəzinin buraxılış işlərinin elektron versiyaları (2018)

Nijat Aslanov. An Analysis into the Marketing Strategy in the Beverage İndustry – Case Study: Energy Drink Market of Azerbaijan.   

Həsənli Arzu.  Relationship marketing and its application in retail companies in Azerbaijan

Həsənli Vüsal. Digital commerce development in Azerbaijan: problems and prospects

Həsənov Nihat. İmportance of customs tariff regulation for the development of modern international trade 

Həsənov Şahin.  Corporate Social Responsibility in Azerbaijan

Həsənov Şahin (yenidən plag.)  Corporate Social Responsibility in Azerbaijan

Həsənova Zeynəb. A research to determine the factors that affect the job alienation of employees

Həsənzadə Səidə. RESPONDING TO INCREMENTAL INSTITUTIONAL MISMATCH IN INTERNATIONAL TRADE LAW: WTO FLEXIBLE POLICY FACILITATING MULTILATERAL LIBERALIZATION

Həsənzadə Şəms. The specific features of art marketing and the main problems of its development in Azerbaijan

Hikmat_Valirzayev. The impact of country specific factors on capital structure of banks in Azerbaijan

Hümbətov Elvin. ACKNOWLEDGEMENT

Hümbətov Elvin. ACKNOWLEDGEMENT

Hünbətov Elvin. Acknowledgement

Hüseyn. THE ROLE OF FINANCIAL ACCOUNTING IN BUSINESS

Hüseyn Eyvaz. Consolidated financial statements. Practical problems in preparation and presentation of consolidated financial statements

Hüseynov Anar. Green marketing and its impact on consumer purchasing behavior

Hüseynov Həsənağa. Kiçik biznes müəssəsələrində menecmentin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Hüseynov Samir. Impact of Financial Crisis on the Banking Industry

Hüseynova Lamiyə. The role of Foreign Direct Investments (FDI) and government policies in the global petroleum sector

Hüseynova Vəfa. “CONDINATIONING WORLD BANK ASSISTANCE: DETERMINANTS OF MANAGINGSUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES”

Hüseynova Vəfa._yenidən plagiat “CONDINATIONING WORLD BANK ASSISTANCE: DETERMINANTS OF MANAGINGSUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES”

İbrahimov Elmin. Consumer Behavior in Automobile Market

İbrahimova Aytən. “Study of current problems and their solutions in the management of Azerbaijan industrial enterprises”

Cavid Osmanov. ICT adoption In SMEs for the alleviation of poverty by  

İdrisova Əfruz. Study of the Project Management effective usage for increasing profitability at the service enterprises

İdrisova Əfruz (yenidən plag) Study of the Project Management effective usage for increasing profitability at the service enterprises

Bağırova Günay. THE IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE FUTURE ENERGY SUSTAINABILITY

Səfərov Amid.  THE IMPORTANCE OF FINANCIAL ACCOUNTING

İlqar Ağasiyev. “International target market selection and entry strategies into international markets: the case of SOCAR”

İmaməliyeva Nəzrin. The development of an adaptation and standardization strategies in international markets

İntiqam Mütəllimov. Biznes fəaiyyətində insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi

İradə. Profits or losses and other comprehensive income statement and increasing its analytical feature

İsmayıl Cabbarov. Bank risklərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

İsmayıl Əzimov. Azərbaycan respublikası nda banklarin muasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri

İsmayılova Nərmin. The role of World Bank and IFC in tourism

İsmayılova Nəzrin. THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON COMMERCIAL BANKS AFTER DEVALUATION IN AZERBAIJAN

İsmayılova Nurtən. THE IMPACT OF CRYPTOCURRENCIES ON THE FINANCIAL STABILITY

İsmayılzadə Əmrah. Bachelor’s Thesis Automation in The Oil and Gas Industry

İsrafilova Nəzrin._(yenidən plag)

Jamila Alakbarova. Marketing and its role in economic development

Kamal Allazov. Missing trader intra-community and carousel vat frauds

Kərimli Dilavər. Application of angel capital in the world IT industry

Kərimli Səmra. The Role of CSR in Business and Its Organizing Mechanisms

Kərimova Vüsalə. Azərbaycanda təkrar emal sənayesinin inkişafının əhəmiyyəti və idarə edilməsi

Lalə Zeynalova. Qiymətli kağızların bazar quruluşu və peşəkar iştirakçıları

Ləman Mövlayeva. Performance management systems and employee motivation

Mahmudov Şahin. NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS FOR COMMERCIAL ORGANIZATIONS

Mayil_Mammadli. Bachelor dissertationThe prospects of cryptocurrencies in Azerbaijan and world financial markets

Mehdiyeva Fidan.  Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafı: Turizm

Mahvi Billur. Azərbaycan sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi yolları

Mehrabov Şahin. The effect of accounting techniques on small business performances

Mehrac. EMAL SƏNAYESİNDƏ MƏHSULDARLIĞIN ARTIRILMASINDA İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN ROLUNUN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

Məhvi Billurə. Azərbaycan sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi yolları

Məlikzadə Nuranə. Quality Improvement Of Manufacturing Industry By Using Approach And Implementation Of Six Sigma

Məmişova Aişə. The problems of relationship between marketing and human resourse management in modern business

Məmmədli Aytac. ASIAN DEVELOPMENT BANK: FRAMEWORK ON FOSTERING REGIONAL COORDINATION FOR FINANCIAL MANAGEMENT ASSESSMENT

Məmmədli Elnur. Finance:definition and function

Məmmədli Maqsud. International Marketing Strategy of German discounter. Case study of Lidl and Aldi in UK

Məmmədli Nuray.  AUDIT RISKS IN MANUFACTURING COMPANIES

Məmmədov Elnur. Calculation cost of service for education Companies

Məmmədli Rafiq. Evolution of development perspectives of e-commerce in Azerbaijan

Məmmədli Qoşqar. Evolution of development perspectives of e-commerce in Azerbaijan

Məmmədov İsmayıl.  Incompleteness of implementation: some challenges of international tax treaties promoting foreign investment in developing countries

Məmmədova Fidan.  Main problems and issues in accounting treatment of Property, Plant and Equipment

Məmmədova Lamiyyə. “Assisting financial reforms reflecting challenges for building efficient tax system in EU digital economy”

Məmmədova Səbinə. Implementation of marketing strategies in higher education of Azerbaijan

Məmmədzadə Elnarə. Behavioral Macroeconomics: The Problem of Consumer Behavior for Economic Development

Mirkişiyeva Leyla. Service marketing in banking 

Məmmədzadə Nicat (yenidən plag) The role of financial ratio in signalling financial distress

Mirzəyev İsa. QİYMƏTLİ METALLARBAZARINDAKI DƏYİŞİKLİKLƏRİN MANATIN MƏZƏNNƏSİNƏ OLAN TƏSİRİ

Mirzəzadə Gülşən.  Testing the relationship between cultural elements and economic development

Mürsəlov Manaf. THE IMPACTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE

Müjgan Kerimli. The role of ethics in international business

Mürsəlov Tofiq. The Role of Business Environment in Sustainable Development

Mürsəlzadə Ziya. Habitual depression syndrome and ways to eliminate it

Musa Hasanov. Bachelor Thesis « Inventory control system in a corporate organization»

Musayev Musa. The Influence of Foreign Direct Investment in the Economic Growth of Azerbaijan

Musayev Rəsul. Marketing strategies of TNCs in the emerging markets

Musayeva Nurane. Questioning the effectiveness of resolving international financial disputes: organizational nature and reasoning optimization

Mustafayeva İradə.  Profits or losses and other comprehensive income statement and increasing its analytical feature

Mustafayeva Səma. HÖKÜMƏTLƏRİN ANTİ-BÖHRAN TƏDBİRLƏRİ VƏ ONLARIN REALLAŞDIRILMASI VASİTƏLƏRİ

Mustafayeva Səma (yenidən plag) HÖKÜMƏTLƏRİN ANTİ-BÖHRAN TƏDBİRLƏRİ VƏ ONLARIN REALLAŞDIRILMASI VASİTƏLƏRİ

Mustafayeva Sürəyya.   ACCOUNTING TREATMENT OF NEW STANDARD, IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS: ISSUES AND PROBLEMS AFFECTING COMPANIES WITH INTRODUCTION OF NEW STANDARD

Mustafazadə Mehrac. EMAL SƏNAYESİNDƏ MƏHSULDARLIĞIN ARTIRILMASINDA İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN ROLUNUN MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ

Mütəllimov İntiqam (yenidən plag).  Biznes fəaliyyətində insan resrslarının idarə olunmasının təkmilləşməsi

Nağıyev Elnur.  DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN AZERBAIJAN

Nağızadə Ayxan.  Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafı və statistik təhlili

Namiq Allahyarov. The application Of IFRS in Azerbaijan

Narmin Abbasova. How important is audit for large scale businesses?

Narmin Musayeva. thesis Importance of well-developed and strategic motivation policy for achieving short and long-term business goals

Nazli Ismayilova.  Influence of labor migration on economy of the sending and host country

Nasirli Ləman. The outlook for ASEAN economic architecture: Advancing indispensable values to confront distrust of stable regional development

Nazrin Alizada._Bachelor dissertation  “Transforming global cooperation on Combating Money Laundering: international standards and financial technologies

Nərmin Oruclu. The e-business activities in the world and its effects in Azerbaijan economy

Nəzərli Səbin.  Discussion of the most effective management styles in modern workplace. Examples from technology giants, such as Google, Facebook and Apple

Nəsirova Ləman (yenidən plag)  The outlook for ASEAN economic architecture: Advancing indispensable values to confront distrust of stable regional development

Nicat Huseynli.  Finance 2Exim banklar və Azərbaycanda tətbiqinin perspektivleri

NihadS.  Facilitating trade between Azerbaijan and EU: Customs Perspective 

Nijat Aslanov.  An Analysis into the Marketing Strategy in the Beverage İndustry – Case Study: Energy Drink Market of Azerbaijan.

Nuranə Allahverənova.  An Analysis into the Marketing Strategy in the Beverage İndustry – Case Study: Energy Drink Market of Azerbaijan.

Nuriyev Orxan. Problems of sustainable development of the economy of Azerbaijan

Osmanlı Nazxanım.  An investigation on the challenges of implementation of IFRS in Azerbaijan

Osmanov Elçin. ANALYSIS METHODS FOR BUSINESS ENVIRONMENT (SWOT, PESTLE, PORTERS 5 FORCES, 4P AND ETC.)

Paşayev Cahangir. ANALYSIS OF AZERBAIJAN HEALTH FINANCING SYSTEM: IMPLICATIONS FOR HEALTH FINANCING REFORM AND UNIVERSAL HEALTH COVERAGES

Paşayeva Günel.  Multisensory Marketing, its impact on companies sales in Baku.

Qabulov Mayıs. Economic and Social Impact of State Protectionism in Foreign Trade

Qafarova Leyla.  İqtisadi inkişafın müasir mərhələsində vergi qanunvericiliyinin tətbiqi sferasında meydana çıxan problemlər və onların həlli yolları

Qaragözova İlahə.  Analysis of financial and management accounting information systems, its use as a management tool to enhance decision-making.

Qarayev Bəxtiyar.  Influence of e-business on economy and financial problems

Qasımov Elnur.  The methodologies to motivate professional development in marketing sphere

Qasımov Loğman. Development of small businesss in Azerbaijan

Qasımova Gülzar. The improvement of marketing strategies for promoting cosmetic brands on national market

Qənbərov Camulla.  Azərbaycanda yaşıl iqtisadiyyata keçid imkanları

Quliyev Hüseyn_(yenidən plag). THE ROLE OF FINANCIAL ACCOUNTING IN BUSINESS

Quliyev Şamxal_(yenidən plag). Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi sistemi və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

Quliyeva Zərifə. THE PROBLEMS OF MOBBING MANAGEMENT IN THE WORLD ECONOMY

Quluzadə Kamil.  Azərbaycan Respublikasında turizmin təşkilinin, inkişafının və idarə olunmasının əsas problemləri

Qurbanlı Elnur. Marketing mix strategies of Azerbaijan supermarkets chain Case study of Bazarstore and Araz 

Qurbanov Qurban (yenidən plag) Trade impediments of food industry and solution of these difficulties.

Razi Yusubov. The Role of Statement in İnvestment Decision Making

Rəcəbli Ruslan.  “Kommersiya banklarinin maliyə bazarlarinda rolu”

Rəhimov Kərəm. The Effects of agricultural incentives on the agricultural small and medium sized enterprises by using evidence Azerbaijan agricultural 

Research Paper. Nadir Ismayilov- Internationalization and growth barriers of SME

Rəsulova Gülay (yenidən plag).  Azərbaycanın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri .

Rəsulzadə Rəsul_(yenidən plag). “Ethics of accounting and finance : trust, responsibility, and control”

Rüstəmli Fəzilə. THE ROLE OF THE ICT IN EXPPANDING ECONOMIC OPPORTUNITY

Rüstəmov Fərid. THE ROLE OF THE ICT IN EXPPANDING ECONOMIC OPPORTUNITY

Rüstəmzadə İlkin. THE IMPACT OF INSTITUTIONS ON ECONOMIC BEHAVIOUR

Rzayev Elmin.  The Impact of the Role Conflict and Ambiguity on HR Performance.

Sabir Aliyev. Statement of financial position and increasing its informational content

Şadman Süleymanlı. MARKETING AND ITS ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT

Salahlı Nərgiz.  Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-neft sektorunun inkişafı: Kənd Təsərrüfatı

Salahova Aynur.  Evaluation of impacts of corporate social responsibility (CSR) campaigns on customer satisfaction. Examples from fast-food restaurant chains

Samad Hashimzada.  Cash flow statement and increasing its informational content

Samaya Hanifali. Determinants of economic growth in emerging economies Chinese Model

Səfərov Rəşid. ABSTRACT THE IMPACT OF EUROPEAN CENTRAL BANK ON ECONOMY OF EUROZONE. MODERN THREATS AND CHALLENGES OF EURO IN WORLD ECONOMY.

Səfərov Rəşid (yenidən plag) ABSTRACT THE IMPACT OF EUROPEAN CENTRAL BANK ON ECONOMY OF EUROZONE. MODERN THREATS AND CHALLENGES OF EURO IN WORLD ECONOMY.

Səfərov Sərvan. Improvement in employment in the rural territories 

Səfərova Həqiqət. «Profitability as a tool for performance appraisal of an organization»

Samad Hashimzada. Cash flow statement and increasing its informational content

Səfərova Hicran. Cash flow statement and increasing its informational content

Səlimova Nuranə. The types of taxes in Azerbaijan Republic and foreign countries (USA and Germany)

Şərifli Məhəbbət. TURİZM VƏ QLOBALLAŞMA: MÜSƏLMAN DÜNYASINDA İQTİSADİ TƏSİRİ

Seymur Ələkbərov.  DISERTATIONINTERNAL AUDIT AS A PART OF INTERNAL CONTROL SYSTEM – SUPPORTING STABLE GROWTH OF THE COMPANY

Shahab Jafarov. The Problems of Risk Management in e-Business

Süleymanlı Famil.  The role of securities market in economic development

Sultanlı Samir. Case study: Milk and milk products of Azerbaijan

Surxaylı Emil. Elements of branding and brand recognition

Tağızadə Elşən. To what extent does colour influence the purchase of clorhes

Talıbova Şəhanə.  To what extent does colour influence the purchase of clorhes

Tərlan Bayramova. Effects of ongoing oil crisis into Azerbaijan Labor market

Tərlan Qəhrəmanova. Müasir dövrün iqtisadi reallıqları və onların iqtisadi siyasət prioritetlərinə təsiri 

Teymurov Murad (yenidən plag). Study of the projects management effective usage for increasing profitability at the industrial enterprises

Thesis nigar word Analysis of customer behavior on FMCG goods in developing countries (case of Azerbaijan)

Thesis Sadigova Narmina  s2 managemntStrategic management and its role in World’s top companies

Thesis Ulfat Habibova  Problematic of bad debts portfolio in Azerbaijan Commercial Banks: analysis and ways of solution

Togrul Kazimov, Diploma ThesUsage of Behavioral Finance for the analysis of the current situation on the stock 

Ulduz Musayeva Digital Inbound Marketing – Case Studies of three Azerbaijani companies

ULKAR GURZALIYEVA. Critique of Dutch Disease in transition economies: Study on Oil Boom risks and responding to policy reforms in Azerbaijan

Ülkər İbrahimli. PP&E Difference beetween tax legislation and IFRS

Ülvi İsgəndərov. Qiymətli kağızlar bazarı və investisiya sahəsində onların rolu

Ülviyyə Hüseynli. THE ANALYSIS OF FINANCIAL REPORTING OF BANKS

Vasif. KOMERSİYA BANKLARININ KREDİTLƏŞMƏ ƏMƏLİYYATLARININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

Yolçuyeva Əsmər. Büdcə gəlirlərinin formalaşması və idarəolunmasında maliyyə siyasətinin rolu

Yunanova Gülnaz. T HE IMPACT OF ACCOUNTING RECORDS ON PERFORMANCE OF BUSINESS ORGANIZATIONS: UNDERSTANDING THE IMPORTANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Yusifov Murad. “Role of business incubators in increasing innovative activity”

Yusifzade Vuqar. Analyzing of financial statements

Zamanlı Aliyə. “Discussion of influences of advertising on the consumer behaviors. The case of Azerbaijan”

Zəhra Abiyeva. The impact of financial accounting report on the corporate performance.

Zeynalov Musa. The Impact of Financial Technology in Banking System

Zülfü Fərəcli . IMPLEMENTATION AND MAIN FEATURES OF INNOVATION IN MANAGEMENT SYSTEM

Abdurəhmanova Aysel. Pros and cons of economic integration within the IMF framework: plugging loopholes in prevention of rising economic inequality and financial fragility

Namiq Allahyarov. The application Of IFRS in Azerbaijan

Yusifzade Vuqar. Analyzing of financial statements

Abbasbəyli Əsəd.  Ethics and major challenging problems in marketing

Abbaszadə Səbinə.  OCCUPATİONAL STANDARDS İN HRM AND THE REQUİREMENTS FOR THEİR PREPARATİON

Abdullayev Heydər (yenidən plag).  The major economic problems of ship industry

Abdullayev Pərviz.  Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Abdullayeva Həqiqət.  The Effect of Gender Diversity on Firm Risk and Firm Performance across Industries: Evidence from U.S.

Abuzərov Babək. “Vergi siyasətinin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına təsiri”

Ağacanova Nərmin.  USING SOCIAL MEDIA IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Ağayev Xankişi. Formation and enhancement of financial statements of commercial organizations

Ağayeva Mirgüllər.  Hospitality Management Accounting Problems and Solutions to Them

Ağayeva Ülkər.  EFFECTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD IN DELIVERY OF RELIABLE ACCOUNTING INFORMATION

Aghabalayev Rufat.  Issues in adopting IFRS (International Financial Reporting Standards) for small and medium-sized entities

Albənzadə Nuranə.  CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A USEFUL TOOL FOR IMPROVING A COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE

Alıyeva Aida.  Modern problems of entrepreneurship development in the regions and main directions of state care in this area

Allahyarlı Nicat.  The analysis of factors restrain textile industry development

Amrah_Review.  “Evaluation of the Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany”

Anar Həmzəyev. Inventory valuation in business environment

Aslanlı Nəzri.  THE EFFECT OF FINANCIAL ACCOUNTING REPORTING ON THE MANAGEMENT OF BUSINESS

Axundova Aynur.  Social media in talent acquisition

Axundova Ülviyyə.  International fairs as a strategy for industrialization in 21th century: An example of EXPO’s

Aydan Alili.   Xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına dolayı və birbaşa təsirləri

Aygul Hesenova. Perspectives of post-oil economy development in Azerbaijan.

Ayshan Suleymanli. THE  Impact of International Financial Reporting Standards on the quality of financial statements of business organizations

Aytac Rəcəbova.  WHAT IS INTERRELATION BETWEEN THE ORGANIZATIONAL CULTURE AND INNOVATION AND CREATIVITY. EXAMPLES FROM SILICON VALLEY

Ayten.  “Study of current problems and their solutions in the management of Azerbaijan industrial enterprises”

Azadlı Əminə.  Significant of Social Media and Event Marketing in Developing Countries

Babayev Məhəmməd.  Effective Practices of Talent Acquisition and Maintenance: from Workforce Planning to Performance Measurement

Babayeva Jalə.  The online banking in Azerbaijan banking system and its effects in an economy

Babayeva Samirə.  The Determinants of Capital Structure and the Impact of Financial Crisis: Evidence from UK Panel Data 

Babayeva Şəfiqə. THE PROBLEM OF INCOME DISTRIBUTION IN TERMS OF GLOBALIZATION

Babayeva Şəfiqə._yenidən plagiat THE PROBLEM OF INCOME DISTRIBUTION IN TERMS OF GLOBALIZATION

Babazadə Mirismayıl.  “Non-oil sector and its development in Azerbaijan”

Bağırova Cəmilə. Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsində inkluziv artımın rolu.

Bağırova Cəmilə.  Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsində inkluziv artımın rolu.

Bağırova Günay (yenidən plag._ THE IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE FUTURE ENERGY SUSTAINABILITY 

Bayramova Güllü.  Getting involved in global financial governance: Asian Infrastructure Investment Bank as multilateral institution and vehicle of national economic interests 

Bəhramova İlahə.  THE IMPACT OF MULTINATIONAL ENERGY CORPORATIONS ON INTERNATIONAL RELATIONS

Bəşirov Qabil.    Kommersiya Banklarının Qeyri-Ənənəvi Əməliyyatlarının əsas xüsusiyyətləri

Bəşirov Qabil (yeni. plag.)  Kommersiya Banklarının Qeyri-Ənənəvi Əməliyyatlarının əsas xüsusiyyətləri

Bəşirzadə Emil.  Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism

Bəşirzadə Emil (yeni. plag.)  Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism 

Brilyant Hacıyeva. Developing the effectiveness of indirect taxes

Buğdalıyev Zəkəriyyə (yeni plag.)  Azərbaycan Respublikasında büdcədənkənar fondlar, onların formalaşması xüsusiyyətləri və onlardan istifadənin istiqamətləri

Cabbarov İsmayıl (yeni plag.)  Bank risklərinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

Çakal Nərmin.   Cash management, its control and analysis of cash problems in smallscale business enterprises

Camal. Azərbaycandakı müəssisələrdə tətbiq olunan motivasiya metodları, problemlər və həll yolları

Cavadlı Tural.  The global convergence of accounting standards. Major challenges and practical implications for companies

Cəbrayılova Pinar.  The determinants of economic growth and industrialisation strategies: case of Azerbaijan

Cəfərli Amrah. Analysis  of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany

Cəfərov Rahib (yeni. plag.)   KOMMERSİYA BANKLARININ VALYUTA ƏMƏLİYYATLARININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

Cəfərzadə Aqilə_(yeni. plag.)  “MÜASIR ŞƏRAITDƏ DÖVLƏTIN PUL-KREDIT SIYASƏTININ FORMALAŞMASININ VƏ REALLAŞDIRILMASININ ƏSAS ISTIQAMƏTLƏRI”

Cəlalov Abdulla.  Bitcoin and its impacts to the USA economy

Cəmilov Fuad.   The impact of internal control system on the financial management of an organization

Çobanzadə Simnarə.   Problematic of Bad Debts Portfolio in Azeri Banks: Ways to Overcome and Conceivable Solutions

Daşdəmirova Leyla. ECONOMIC CONSEQUENCES OF DEVALUATION IN ECONOMY. AZERBAIJAN AS AN EXAMPLE

Daşdəmirova Leyla. ECONOMIC CONSEQUENCES OF DEVALUATION IN ECONOMY. AZERBAIJAN AS AN EXAMPLE

Fatime Rzayeva. Control Mechanisms of Implementation of State Budget Resources

Chinara Huseynova.  Main problems in accounting system of LLC in Azerbaijan

I.Karimov.  THE IMPACT OF TNCs TO WORLD ECONOMY

Ruslan Mehfiyev. CONSEQUENCES OF THE GLOBAL ECONOMIC AND FINANCIAL CRISES. EVIDENCE FROM AZERBAIJAN

Qoşqar Məmmədli.  Mövzu

Hümbətova Xədicə. Influencing problems of strategic and functional relationship among motivation, performance management and career development to effective and efficient management of human resources in the company

Rəşad İbrahimzadə. The role of subconscious mind in consumer behavior

Gunay.  THE IMPACT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE FUTURE ENERGY SUSTAINABILITY

Research-Shamo Huseynov. Effects of Bitcoin and Digital Currencies on the world economy

Ismail Yusubov.  BENEFITS AND DRAWBACKS OF CRYPTOCURRENCIES IN FINANCIAL SYSTEM AND EFFECTS OF BLOCKCHAINS TO FINANCIAL SYSTEM. 

Rafael Yusubov.  THE CORRELATION BETWEEN INNOVATION ECONOMY (TECHNOLOGICAL INNOVATION) AND ECONOMIC GROWTH

Ulkar Guliyeva.  Impact of free-floating exchange rate to Azerbaijan economy

Aydan.  THE FUTURE PROS AND CONS OF THE INTERNATIONAL PETROLEUM SECTOR

Mirkamal Mirbaghirli. The Problems of Credit Management and Profitability in Banking Industry. Evidence from Azerbaijan

Amina Shirinzade.  THE ROLE OF THE INVESTMENT BANKING IN THE DEVELOPMENT OF CAPITAL MARKET IN AZERBAIJAN

Rasul Rasulzade. “Ethics of accounting and finance: trust, responsibility, and control”

Aytaj Abadurahimova.   ASPECTS OF EMERGING MARKET ECONOMIES IN A MODERN GLOBALIZED WORLD: BRIEF ANALYSIS OF CAPITAL INFLOWS AFFECTING EMERGING MARKET ECONOMIES

Nurana Gardashli.   Practical methodologies in the field of Consolidated Financial Statements

Zahra Aliyeva.  An Analysis of trends and practices in corporate finance that are globally accepted as necessary towards investment growth

Amrah Jafarli _(2-ci yoxlanış)  Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany

Avaz Aliyev.  Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP and Trade in Germany

Avaz Aliyev. Economic Diversification in Azerbaijan

Əhmədli Yunus. Qiymətli kağızlar bazarına investisiya qoyuluşu və əsas keyfiyyət göstəricilərinin təhlili.

Əhmədov Elgün.  Green Marketing impact on company`s revenue

Əkbərli Vüqar. Stress and Its impact on Human Resource performance

Ələkbərzadə Sevinc.   Azərbaycanda biznes mühitinin formalaşdırılmasında dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri

Əlili Aydan (yenidən plag.)  Xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına dolayı və birbaşa təsirləri

Əlisa İbrahimzadə.  ACCOUNTING AND AUDIT OF TAX LIABILITIES, ITS ENHANCEMENT

Əliyev Ceyhun.  Solutions of Tax accounting issues between IFRS and GAAP

Əliyev Mübariz.  “Menecment sistemində qərarların hazırlanması və icrasının səmərəliliyinin artırılması yolları”

Əliyev Nihat.   The link between effective working capital management and company profitability

Əliyev Renat.   Diversification as a New Direction of the new economic model of Azerbaijan

Əliyeva İlahə.   Wage formation problem in global economy

Əliyeva İlahə (yenidən plag)   Wage formation problem in global economy

Əliyeva Rəşidə.  The role of research universities in the development process of National Innovation System in Azerbaijan

Əliyeva Ülkər.  AN ANALYSİS OF LONG-LİVED ASSETS AND İTS İMPORTANCE İN İFRS

Əliyeva Zəhra (yenidən plag). An Analysis of trends and practices in corporate finance that are globally accepted as necessary towards investment growth

Əlizadə Eldar. Yerli biznes subyektlərində təşkilati quruluşun formalaşması və təkmilləşdirilməsi məsələləri.

Əlizadə Şahnaz.  The effects of gender on family purchasing behavior in Azerbaijan

Elmin Əmiraslanlı.  Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafının regional aspektdən qiymətləndirilməsi (Lənkəran – Astara iqtisadi rayonunun timsalında)

Elşən Əhmədov. FDİ and the unemplayme   FDI AND THE UNEMPLOYMENT – A CAUSALİTY ANALYSİS FOR AZERBAİJAN

Elşən Vəliyev. The Business strategy in SME’s (1)

Elshan_Shahverdiyev. Revenue and expense recognition under IFRS and compare its Accrual based and cash based accounting

Elvin. TOURISM AND LONG-TERM GROWTH: EUROPEAN PERSPECTIVES 

Elvin. ACKNOWLEDGEMENT

Emil. Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism 

Emil. Mövzu

Emil. Impact of the Financial and Economic Crisis on Tourism 

Əmirbəyova Adil.  INDIRECT PROCUREMENT CASE STUDY OF AZERSUN IN AZERBAIJANə

Əmrahova Səma.  Azərbaycanda qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşlarının və dövlət tənzimlənməsi məsələlərinin müasir vəziyyəti

Ənvərli Royal.  Yerli şirkətlərdə vəzifəyə gətirmənin və rəhbərliyin özəllikləri 

Əsgərov Hacəsgər (yeni plag)   SƏNAYEDƏ KLASTERLƏŞMƏSININ MILLI IQTISADIYYATIN RƏQABƏT QABILIYYƏTLILIYININ YÜKSƏLDILMƏSINƏ TƏHSIRLƏRI”.

Əsgərova Şəkər.  Azərbaycanda aqrar siyasət: mövcud vəziyyət və perspektivlər

Eyvaz Hüseyn (y.plag)  Consolidated financial statements. Practical problems in preparation and presentation of consolidated financial statements

Eyvazzadə Eltun. Role of AR in the international natural gas market and its development trends

Eyyubova Ülkər. AZƏRBAYCANDA TURİZM SEKTORUNUN İNKİŞAFININ MÜASİR PROBLEMLERİ VƏ BU SAHƏDƏ DÖVLƏT SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ

Əzimov İsmayı (y.plag) “Azərbaycan Respublikasında bankların müasir vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri”

Əzimova Lalə.  The importance of customer satisfaction in service industries in Azerbaijan. In the example of hospitality and restaurants.

Əzizli Musa.  Fatigue, its causes and effects on HR performance

Əzizli Musa (y. plag). Fatigue, its causes and effects on HR performance

Fatima Bagirova. The role of audit companies and frequency of auditing on quality of financial statement

Famil Tagiyev. The main trends in the development of the industry of Azerbaijan

Fərzəliyev Əbutalib (y.plag).  Dövlətin daxili fiskal siyasəti və onun səmərəliyinin artırılması 

Fərziyeva Yetər1. The main ways of research the self care products market in Azerbaijan

Firangiz Guliyeva. International and local audit standards. Recent audit failures and their causes: A comparative analysis

Guliyev Huseyn. The role of financial accounting in business

Güllüzar.  Recruitment and selection. Occurred problems during implementation of this Function in the Banks of Azerbaijan

Gunel Garibova. Bachelor ThesisMoney Laundering and Combating Financing Terrorism. Bank versus criminals. Laws regulation and still missing points.

Gunel Nabiyeva. bachelor thesis  “The role of Internal audit in banks – an analysis from the increasing management efficiency view perspective”

Hacəsgər Əsgərli. SƏNAYEDƏ KLASTERLƏŞMƏNIN MILLI IQTISADIYYATIN RƏQABƏT QABILIYYƏTLILIYININ YÜKSƏLDILMƏSINƏ TƏSİRLƏRİ

Hacıyev Cavid. The problems of increasing impact of foreign direct investment on economic growth

Hacıyev Cavid (y.plag).  The problems of increasing impact of foreign direct investment on economic growth

Hacıyev Nahid (y.plag) “AZERCELL” VƏ “NAR” ŞIRKƏTLƏRININ TELEKOMMUNIKASIYA MARKALAŞDIRMASI”

Hacıyeva Sevil (y.plag). The export potential of food processing industry and factors that contribute its development: Case of Azerbaijan Republic

5800 3
WordPress SEO - escort eskisehir - eskort -
Zero Waste Shop
-

ip stresser

- buy tiktok followers - Elektronik Nargile - yatırımsız deneme bonusu - youtube izlenme satın al