SABAH Mərkəzi_2019_Maliyyə1_Buraxılış işləri

 

Fidan Abbasova – The impacts of e-banking to the development of Azerbaijan economy
Ağamirov Mirhəşim -“Dövlət büdcəsində xarici borc yükünün yerli borcla maliyyələşdirilməsinin tədqiqi və perspektivi”
Mirshahin Agayev – COMPARİSON OF IAS 39 WİTH IFRS 9 AND TRANSİTİON PROCESS
Ağayeva Zeynəb Rafiq – THE IMPACT OF SUSTAINABLE GROWTH ON HOSPITALITY FINANCIAL MANAGEMENT
Sərxan Aslanzadə Şiraslan – Maliyyə sisteminin dayanıqlılığı və iqtisadiyyatın diversifikasiyası arasındakı əlaqənin təhlili
Ayvazova İlahə – Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları və onların təhlili
Bayramov Rauf – MALİYYƏ BÖHRANLARINDA BVF-NİN ROLU
Saida Bayramova – Pricing strategies in Banking Marketing
İbad Əliyev – The issues of improving foreign exchange control of import-export Transactions
Sadiq Aliyev – Analysis of Investment Attractiveness of the  Financial Sector of Azerbaijan
Ulfan Aliyev – Potential of Tourism Industry in Azerbaijan Economy
Əlizadə Nərmin – “Dolayı vergilərin xüsusiyyətləri: Azərbaycan Respublikası və xarici ölkələrin (Nigeriya, Almaniya) təcrübəsi”
Əsədli Zərqələm – “YERLİ VERGİLƏR (BƏLƏDİYYƏ VERGİLƏRİ) VƏ ONLARIN YIĞILMASI TƏCRÜBƏSİ”
Rafi F. Asgarli – CRYPTOCURRENCIES AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY. THE MARKETING STRATEGY OF THE CRYPTOCURRENCIES.
Turgay Huseynli – How did the Financial Crisis 2008 affect the global financial markets and economy – An analysis from the Governments’ role view perspective?
Mehman İbrahimov – “Bankların aktiv,passiv və vasitəçilik əməliyyatları və onların təhlili”
Təhmin İbrahimzadə – Post-neft dövründə Azərbaycanda monetar siyasəyin effektivliyi
Husniyya Idrisova – Risk-taking and decision making by Chinese investors: insights from a behavioral theory of finance
Behbud İmamverdiyev – Birbaşa xarici investisiyalar və onların iqtisadiyyatda rolu:  -Azərbaycan nümunəsi
ELDAR IMANOV – Non-Performing and Bad Loans’ Portfolio in Banks; Repayment Problems and Solutions
Nihad Ismayilov – Adoption of Electronic Banking in Developing Countries
Tural Ismayilov – The foreign trades impact on Azerbaijan Economy
Karamli Ramil Natig – Blockchain technology and influences of Bitcoin as a major cryptocurrency in international trade
Teymur Mahmudov – Dövlət Borcunun iqtisadi artıma və  xarici investisiyalara təsirinin təhlili: Azərbaycan Nümunəsi
Humay Xalıqova – Devalvasiyanın bankların fəaliyyətinə təsirinin təhlili

 

 

 

                                  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427 1