Ədalət Cəlal oğlu Muradov

(2014 - indiyədək)

Şəmsəddin Hümmət oğlu Hacıyev

(2004 - 2014)

Əli Məmməd oğlu Abbasov

(2000-2004)

Həsən Allahyar oğlu Qasımov

(1992-1994)

Fuad Nəsrulla oğlu Ələsgərov

(1989-1992)

Rahib İsmayıl oğlu Quliyev

(1986-1989)

Zeynal Məmməd oğlu Ələkbərov

(1973-1986)

Sərvər Rza oğlu Aslanov

(1966-1973)

Şamil Rəhim oğlu Əliyev

(1955-1959)

Xurşud Bayramqulu oğlu Məmmədov

(1951-1954)

Əliqulu Səttar oğlu Fərəcov

(1945- 1950)

Həşimzadə Bilqeyis Əhməd qızı

(1939- 1941)

Həbib Müseyib oğlu Hüseynov

(1937- 1939)

Məcid Yusif oğlu Quliyev

(1937)

Rəşid Abdulla oğlu Qayıbov

(1934- 1937)

Mehdibəy Əsədbəy oğlu İsmayılov

(1930-1934)