Direktor: i.e.d., prof. Zahid Fərrux Məmmədov

Əlaqə tel: +(994) 12 492-72-98 ; 492-58-31;
18-46 (daxili: 1118)
e-mail: [email protected]

Elmi fəaliyyətin təşkili şöbəsi
Elmmetrika şöbəsi
Texnologiya transfer şöbəsi

zahid- elmelmi_DSC_4838-430x320??????????????????????????????????????????????????????????????

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə
Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə AR TN-nin əmri
Dövlət Proqramı-2019–2023-cu illər üçün AR-da Ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə – Rəsmi Sənədlər
Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Elm və elmi xidmət sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nın təsdiq edilməsi barədə qərar
Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamenti tərəfindən hazırlanmış ELMİ NƏŞRLƏR

Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamentinin xəbərləri UNEC NEWS-da

Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamentinin xəbərləri UNEC NEWS-da (2016 – 2018)

DSC_0915eeec06866d9093fffeea5bd0fDSC_8878DSC_8894

Elm şöbəsinin fəaliyyəti KİV-də:

UNEC–də “Thomson Reuters” şirkətinin təlimləri yekunlaşıb (Azertag.az – 25.06.2016)
UNEC-də “Thomson Reuters”in təlimlərinin ilk iştirakçılarına sertifikatlar verdi (Lent.az – 24.06.2016)
UNEC-də “Thomson Reuters”in təlimlərinin ilk iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edilib
(Ekspress.az – 24.06.2016)
UNEC-də “Thomson Reuters”in təlimlərinin iştirakçılarına sertifikatlar verilib (Trend.az – 24.06.2016)

Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamenti haqqında

UNEC-də idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi barədə Elmi Şuranın 27.02.2018-ci il və 29.06.2018-ci il tarixli qərarlarının icrasını təmin etmək məqsədilə Elm və innovasiyalar mərkəzi və Elm şöbəsi 01.10.2018-ci il tarixdən ləğv edilib və onun bazasında Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamenti yaradılıb. Texnologiya transfer mərkəzinin statusu dəyişdirilərək 01.10.2018-ci il tarixdən Texnologiya transfer şöbəsi adlandırılaraq departamentin tərkibinə daxil edilib.

Elm şöbəsi əvvəllər «Elmi-tədqiqat» şöbəsi adı altında fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 11 oktyabr 1994-cü il tarixli 595 saylı əmrinə əsasən, 1995-ci ilin fevral ayından həmin bölmə «Elmi-tədqiqat şöbəsi» adı altında yenidən yaradılmış, 1997-ci ildən isə Elm şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Hal-hazırda universitetdə yeni sosial-iqtisadi sisteminin formalaşmasının elmi-metodoloji aspektləri istiqaməti üzrə 4 problem mövzu ətrafında elmi-tədqiqat işləri aparılır:

 • Ölkədə yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşmasının nəzəri-metodoloji aspektdən interpretasiyası;
 • Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sosial-iqtisadi münasibətlərin formalaşması məsələləri;
 • Müasir şəraitdə yeni elmi təfəkkürün formalaşması məsələləri;
 • İqtisadi-riyazi və texnoloji problemlərin sistemli tədqiqi.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəinki respublikada ən böyük pedaqoji potensiala malik olan iqtisadyönümlü ali təhsil ocağıdır, о, həm də güçlü elmi-tədqiqat mərkəzidir. Məhz buna görə də müasir dövrdə bu potensialın tam gücü ilə işləməsi üçün çox böyük işlər görülmüşdür. Bunun üçün universitetdə son illərdə bir sıra prioritet istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Bunların sırasında:

 • İqtisad elminin müxtəlif sahələri üzrə milli elm məktəblərinin yaradılması prosesinə sistemli yanaşmanın təmin olunması;
 • Elm-təhsil-iqtisadiyyat üçlüyü arasında real məzmunlu inteqrativ bağlılığa nail olunması;
 • Universitetin professor-müəllim heyətini aktiv şəkildə elmi-tədqiqat işlərinə cəlb etməklə elmi fəaliyyətin sosial prosesə çevrilməsinin təmin edilməsi;
 • İqtisad elminin müasir sahələrinin inkişafı, peşə hazırlığının yüksəldilməsi, təhsilin davamlı tərəqqisinin təmin olunması istiqamətində elmi nailiyyətlərdən geniş surətdə istifadə olunması;
 • Müasir elmi-innovativ metodların tədqiqat prosesində və təhsil sistemində effektiv tətbiqinin təmin olunması;
 • Universitetin elmi-tədqiqat sferasının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi;
 • Elmi-metodoloji və elmi-texnoloji profil üzrə kompleks mövzuların müəyyən edilməsi;
 • Dünyanın bir sıra ölkələrində mövcud olan universitetlərin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlığı genişləndirərək müasir elmi təcrübələrin universitetdə tətbiqinə nail olunması;
 • Qrantlar, dövlət vəsaitləri, təsərrüfat hesablı müqavilələr əsasında maliyyə vəsaiti cəlb edərək elmin maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi;
 • İqtisad elmi ilə bağlı nəşrlərin hazırlanmasını, yayılmasını, konfransların, seminarların və digər elmi tədbirlərin keçirilməsinin dövriliyinə əməl edilməsi;
 • Universitetin əməkdaşlarının beynəlxalq səviyyəli jurnallarda məqalələrinin çapı ilə bağlı informasiya konsaltinq xidmətinin təşkili.

*
Elmi-tədqiqat ili çərçivəsində UNEC-də keçiriləcək elmi tədbirlərin siyahısı

??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Elmi əsərlərin SIYAHISI (2016)
Elmi əsərlərin SIYAHISI (2016 – )
Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə» fənni üzrə PROQRAM

 

XIII Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın PROQRAMI
Пример заявления о включении в Перечень
ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий
RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX JOURNAL LIST
AR-da dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər qarşısında qoyulan tələblər
İqtisad elmləri üzrə nəşrlər
Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının BÜLLETENİ
UNİVERSİTETLƏRDƏ ELMİ FƏALİYYƏTİN MÜASİR İDARƏETMƏ MODELİ (Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları)

*

Son illərdə Elm şobəsinin təşkilatçılığı ilə bir sıra elmi konfrans və tədbirlər keçirilmişdir. Bunlardan diqqəti cəlb edənlər aşağıdakılardır:

 • Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Heydər Əliyev strategiyasının təntənəsi: firavan gələcəyə doğru” adlı elmi-praktiki konfrans (2013);
 • “Av­ra­si­yada ye­­ni inteqrasiya təşəbbüsləri: mövcud vəziyyət və gözləntilər” mövzusunda II Avrasiya sosial elmlər forumu (2013)
 • “Azərbaycanda faizsiz maliyyə bazarının inkişaf perspektivləri” mövzu­sun­da beynəlxalq simpozium (2012)
 • “Dünya iqtisadiyyatının inkişaf para­diq­ma­sı: bazar və sonrası” mövzusunda Avrasiya sosial elmlər forumu (2012)
 • Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İslam Dünyası Universitetlər Fe-derasiyasının V Baş konfransı (2010).
 • “Qlobal maliyyə böhranı: iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dün­ya təcrübəsi” beynəlxalq elmi-praktiki konfrans (2009).

Təhsilin keyfiyyətinin artırılması və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, tədris ilə ali məktəb elminin sıx təmin olunması və elmi-tədqiqatların daha yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi məqsədilə elm söbəsi üç istiqamət üzrə mühüm işlər aparır:

 • Nazirliklər və dövlət komitələrindən dövlət sifarişi formasında daxil ol­muş problem xarakterli elmi-tədqiqat işlərinin araşdırılmasının təşkili;
 • Universitet əməkdaşları tərəfindən dərslik və dərs vəsaitlərinin xarici dillərdən Azərbaycan dilinə tərcüməsi;
 • Universitet əməkdaşları tərəfindən dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlan­ması.

Son beş ildə (2006-2010) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dün­yanın qabaqcıl universitetlərində tədris olunan və tanınmış iqtisadçı alimlərin müəllifl olduqları 60-dan çox dərslik və dərs vəsaitləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş, 500-dən çox dərslik və dərs vəsaitləri, 130 monoqrafiya, 800-ə yaxın metodik göstəriş və proqramlar hazırlanmış və professor-müəllim heyətinin 2820-dən artıq məqaləsi çap olunmuşdur ki, bunların da 530-dan çoxu xarici ölkələrin nüfuzlu elmi nəşrlərində dərc edilmişdir. Bu jurnallardan bəzilərini, “The journal of economic sciences: theory and practice”, “ Интернатионал Журнал оf Computer Science Issues”, “Journal of Contemporary Applied Mathematics” qeyd etmək olar.

*

2018/2019-cu tədris ilində UNEC Differensial Əmək Haqqı Sistemində ilk “100-lük”də yer tutan professor-müəllim heyətinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ

*

UNEC ELMİ-TƏDQİQAT MƏRKƏZLƏRİ

Research Gate sistemində profilin yaradılması

 

Elm aylığı proqramı

Elmi fəaliyyətin təşkili şöbəsinin capa hazırladığı kitab və konfrans materialları

KONFRANSLAR

UNEC-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümünə həsr edilən məqalələr müsabiqəsinə təqdim edilən məqalələrUNEC-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümünə həsr edilən məqalələr müsabiqəsinə təqdim edilən məqalələr*”t

Elanlar:

ScienceDirect platformasının istinad mənbələri 

UNEC elmi fəaliyyəti haqqında hesabat

UNEC-də “Elm aylığı”nın keçirilməsi haqqında

BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konsepsiyası (UNFCCC) və BMT Universitetinin (UNU) Ətraf Mühit və İnsan Təhlükəsizliyi İnstitutu (EHS) tərəfindən təqaüd proqramı üçün ərizələrin qəbuluna başlanılmışdır

Tələbə və gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransları

“Azərbaycanda pambıqçılığın innovativ inkişafı: nailiyyətlər, perspektivlər” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçiriləcək. ƏTRAFLI

UNİVERSİTETLƏRDƏ ELMİ FƏALİYYƏTİN MÜASİR İDARƏETMƏ MODELİ (Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları)

Ankarada Sosial Elmlər və Tətbiqi Elmlər Beynəlxalq Konqresi keçiriləcək


UNEC Tədqiqat Mərkəzlərinə rəhbərlik üçün vakansiyalar elan edilir

Международная научно-практическая конференция «От идеи – к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева»

 

Hörmətli professor-müəllim heyəti,
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi – özəl sektorun rolu” üzrə forum çərçivəsində Bakıya gələn Dünya Bankının baş iqtisadçısı Volfqanq Fenglerin təqdimatını aşağıdakı linkdən əldə edə bilərsiniz.

Azerbaijan presentation March 6 -FINAL

AZE Wolfgang

 

“Azərbaycan Respublikasında turizm-rekreasiya zonalarının yaradılmasının perspektivləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilir. Ətraflı

“Azərbaycanda sosial müdafiə sisteminin inkişafı: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda elmi-praktik konfransına göndərilən tezislərin tərtib olunma QAYDALARI

 

16 oktyabr saat 10.30-da UNEC-də Clarivate Analytics şirkətinin elmi informasiya resursları üzrə eksperti Lera Kurmakaeva tərəfindən əməkdaşlar üçün  “Web of Science elmi bazası üzrə naviqasiya” adlı təlim keçiriləcəkdir.
Təlimin əsas məqsədi mühüm elmi-tədqiqat nəticələrinin əldə olunmasında və təbliğində böyük imkanlara malik olan beynəlxalq elmi bazanın imkanlarından istifadə metodları, yüksək indeksli beynəlxalq jurnallarda məqalələr üçün qoyulan tələblər, müasir beynəlxalq qurnalların idarə edilmə pronsipləri və s. mövzularla bağlı əməkdaşları məlumatlandırmaqdır.
Təlim UNEC-in əsas binası, III mərtəbə, Heydər Əliyev Mərkəzində keçiriləcəkdir.

 

“ELMİ XƏBƏRLƏR” JURNALINDA MƏQALƏ YERLƏŞDİRMƏK İSTƏYƏNLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Elmi Xəbərlər jurnalı “AR dessertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın texnika, biologiya və aqrar elmlər bölməsinə daxil edilmişdir.

Jurnal xüsusi olaraq Azərbaycan alimlərinin tədqiqatlarını dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün Rusiya E-Libraryşru elektron kitabxanasının və Beynəlxalq informasiya sistemi AQRİS üzvüdür.

Jurnalda məqalə yerləşdirmək istəyən mütəxəssislər journal.uteca.edu.az saytı vasitəsilə ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.

İslam İnkişaf Bankı (İİB) “İslam Bankçılığı və Maliyyələşmə” nominasiyası üzrə mükafatın verilməsini elan etmişdir. Mükafat İslam Bankçılığı və maliyyələşməsi sahəsində mühüm akademik və ya praktik töhfəyə görə verilir.

Müsabiqə yolu ilə seçilmiş qaliblər İİB-nın Müdrlər Şurasının 2019-cu ilin aprel ayında keçiriləcək 44-cü illik Toplantisi zamanı mükafatlandırılacaqdır. Məsələ ilə əlaqədar ətraflı məlumatı və ərizə formasını İİB-in rəsmi internet səhifəsindən (www.irti.org)  əldə etmək olar.
Qeyd olunan mükafat üçün müvafiq namizədlər olduğu təqdirdə doldurulmuş formalar cari ilin 30 noyabr tarixinədək [email protected]  elektron ünvanına göndərilməlidir.
Əlavə məlumat üçün əlaqələndirici şəxs İqtisadiyyat Nazirliyinin Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şöbəsinin məsləhətçisi Bəsirə Hacıyeva: tel: 493-88-67 (daxili: 2036),
mob: (051) 629-68-06; email: besire.hacı[email protected]

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə gənclərin xaricdə təhsili” mövzusunda doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransı

 

Beynəlxalq elmi konfranslarda məqalə və tezislər yerləşdirmək arzusunda olanlarin nəzərinə!

 

Rəsmi sənədlər
Elmi-tədqiqat işlərinin PLANLARI
Təhsil alanların ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ
Elmi işlərin SƏRGİLƏRİ
Müsabiqə və Qrantlar
UNEC-in professor-müəllim heyətinin ELMİ ƏSƏRLƏRİ (aylar üzrə)
Elmi-tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri (kafedralar üzrə)
ELMİ TƏDBİRLƏR
Elmi seminarların keçirilmə QRAFİKİ

Fakültələr üzrə keçirilən ELMİ SEMİNARLAR

Maliyyə və mühasibat
Maliyyə və mühasibat fakültəsində elmi-praktik konfrans keçirilib

Kommersiya
Kommersiya fakültəsində elmi seminar keçirilib

Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər fakültəsində elmi seminar keçirilib

İnformatika və idarəetmə
İnformatika və idarəetmə fakültəsində elmi seminar keçirilib

Əmtəəşünaslıq
Əmtəəşünasliq fakültəsində elmi seminar keçirilib

Texnologiya və dizayn
Texnologiya və dizayn fakültəsində Elmi-metodik seminar keçirilib

Türk dünyası işlətmə
Türk Dünyası İşlətmə fakültəsində Elmi seminar keçirilib

*

ELMİ FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ departamentinin Əsasnaməsi

Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin fəaliyyəti ilə baglı Əsasnamələrin təsdiq edilməsi haqqında QƏRAR

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının keçirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Аli təhsil müəssisəsində təhsilalanların еlmi tədqiqat işinin təşkili haqqında ƏSASNAMƏ

Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Tələbə Elmi Cəmiyyəti haqqında Nümunəvi Əsasnamə

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində 2016-cı ildə keçiriləcək beynəlxalq və respublika səviyyəli elmi konfrans və simpoziumların siyahısı

Ali təhsil müəssisələrinin elmi-pedaqoji əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinin Thomson Reuters (TR) bazaları üzrə qiymətləndirilməsi METODİKASI

eskort - buy tiktok followers - youtube izlenme satın al - twitch viewer bot - deneme bonusu veren siteler - takipçi - instagram story viewer - postegro - buy instagram followers - buy instagram followers - antalya airport transfer - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - ip stresser - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet - onwin - ip stresser - Aviator oyna - porno - yabancı dizi izle - instagram report tool - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al -

anlaşmalı boşanma

-

niwo opleiding

-

loodgieter den haag

- buy starlink