Mərkəzin rəhbəri: i.ü.f.d. A.H.İsmayılov

Ünvan: UNEC-in II tədris korpusu
Əlaqə tel: +(994) 012 564 67 36
e-mail:  biutmerkezi@unec.edu.az

402 1

HAQQIMIZDA:

Bilik İqtisadiyyatı UNEC Tədqiqat Mərkəzi Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin Elmi Şurasının 29 may 2019-cu il tarixli iclasının  165№-li Qərarı və UNEC rektorunun 152/3/2019 №-li əmrinə əsasən yaranmışdır. UNEC rektorunun 364/3/2019 №-li  əmrinə əsasən mərkəzə ictimai əsaslarla rəhbərlik “Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilisdilli)” kafedrasının müdiri, i.ü.f.d. İsmayılov Altay Hüseyn oğluna həvalə edilmişdir.

MƏQSƏDİMİZ:

İqtisadi və sosial-iqtisadi tədqiqatların aparılmasını və elmi tədqiqat işlərində empirik metodlardan istifadə olunmasını təşviq etmək; professor-müəllim heyətinə və tələbələrə keyfiyyətli elmi tədqiqatların aparılması və beynəlxalq bazalara çıxış imkanları ilə bağlı dəstək olacaq, yerli və beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində elmi-tədqiqat layihələrini həyata keçirmək

*

“Azərbaycanda təhsil və gəlir səviyyəsi arasındakı əlaqə” (12.06.2020)

VƏZİFƏLƏRİMİZ:  

  • Elmi tədqiqat işləri və layihələri həyata keçirmək;
  • Beynəlxalq və milli konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, dəyirmi masalar,

təlimlər təşkil etmək;

  • Müxtəlif dillərdə nəşrlər hazırlayıb çap etdirmək;
  • Hesabatlar, kitabçalar, tədqiqat sənədləri, məqalələr, bülletenlər, kitablar və s.

hazırlamaq;

  • Ölkə daxilində və xaricdə yerləşən tədqiqat mərkəzləri, institutlar, universitetlər

və özəl sektor təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq etmək;

  • Fəaliyyət istiqamətləri  üzrə  daxil  olan  müraciətlərə  və  sorğulara

qanunvericiliyə  uyğun olaraq  baxılmasını  təmin etmək ;

  • Səlahiyyətləri çərçivəsində  universitetin  inkişaf  konsepsiyasının həyata

keçirilməsini təmin etmək;

  • Mərkəzin iş  planını və fəaliyyəti  ilə bağlı hesabatlar  hazırlamaq;
  • Mərkəz tərəfindən fəaliyyət  prosesində  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  xidməti

məlumatların qorunmasını  təmin  etmək.

*

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri – i.ü.f.d. İsmayılov Altay Hüseyn oğlu

Üzvlər:

–  Əlizadə Təhmasib Cəmiyyət – “Beynəlxalq iqtisadiyyat” (ingilisdilli) kafedrasının müəllimi

– Qasımov Əhliman İbrahim – “Beynəlxalq iqtisadiyyat” (ingilisdilli) kafedrasının müəllimi