Distant, Qiyabi və Əlavə Təhsil Mərkəzi  haqqında

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi UNEC-in distant, qiyabi və əlavə  təhsil prosesini təşkil edən bir struktur bölməsidir. Mərkəz İqtisad Universitetinin Elmi Şurasının 19 sentyabr 2014-cü il tarixli iclasında alınan qərarla yaradılmış və əsasnaməsi təsdiq edilmişdir. Mərkəz 3 şöbədən ibarətdir: əlavə təhsil şöbəsi, qiyabi təhsil şöbəsi və  distant təhsilin təşkili şöbəsi.

 

Əlavə təhsil şöbəsi
Qiyabi təhsil şöbəsi
Distant təhsilin təşkili şöbəsi

 

Mərkəzdə həyata keçirilən təhsil formaları  haqqında  məlumat
Təkrar ali təhsil
Yenidənhazırlanma təhsili
İxtisasartırma təhsili

Qiyabi təhsil

 

DQTƏM-nin əsasnaməsi
UNEC-də ali təhsilin bakalavr pilləsində qiyabi təhsilalma formasi üzrə kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları 
DQTƏM-nin iş planı

DSC_0035 (1)

2016/2017-ci tədris ilində DQƏTM-nin qiyabi təhsil şöbəsində təhsil alan II kurs tələbələrinin akademik borcların ləğvi imtahan cədvəli və testləri

DQƏTM-nin qiyabi təhsil şöbəsində təhsilin 6 və 7-ci ilinə qalan tələbələrin imtahan cədvəli

DQƏTM yenidənhazırlanma təhsil alan dinləyicilərinin Yekun Dövlət Attestasiyasının (dövlət imtahanı) imtahan sualları

DQƏTM Yenidənhazırlanma təhsili alan dinləyicilərin (Qr. 106, 107) 2015/2016-ci tədris ili yay sessiyasının İmtahan cədvəlləri və İmtahan testləri

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi 2015-2016-cı tədris ilində III və IV kurs qiyabi təhsil alan tələbələrin Dərs cədvəli

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzində Yenidən hazırlanma təhsili alan dinləyicilərin imtahan cədvəlləri və imtahan testləri

2015-2016-cı tədris ilində Qiyabi təhsil üzrə I kurs tələbələri üçün YADDAŞ QEYDİ və kredit sistemi üzrə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi QAYDALARI

Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi 2015-2016-cı tədris ilində qiyabi təhsil üzrə I kurs tələbələri üçün yaddaş qeydi

*

www.kabinet.unec.edu.az

*

ELAN

UNEC 2016/2017-ci tədris ilində yenidənhazırlanma təhsili almaq üçün
sənəd qəbulunun müddətini uzadıb

 

ELAN

UNEC 2016/2017-ci tədris ilində təkrar ali təhsil almaq üçün
sənəd qəbulunun müddətini uzadıb