Mərkəzin rəhbəri: dos. M.İ.Bərxudarov

Ünvan: UNEC-in II tədris korpusu (H.Əliyev, 135)
Əlaqə tel: +(994) 12 564 16 74
site: http://unec-cognitive.info
e-mail: kimerkezi@unec.edu.az

418 2

koqnitiv_loqoHAQQIMIZDA:

UNEC Koqnitiv iqtisadiyyat mərkəzi Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin Elmi Şurasının  24 noyabr 2017-ci il tarixli iclasının  EŞ-155 №-li Qərarı və UNEC rektorunun 1025/3/2017 N-li əmrinə əsasən yaranmışdır.

*

UNEC rektorunun 1025/3/2017 N-li  əmrinə əsasən mərkəzə ictimai əsaslarla rəhbərlik Rus iqtisad məktəbinin direktoru dos. Mənsur İsa oğlu Bərxudarova həvalə edilmişdir.

 

MƏQSƏDİMİZ:

Mərkəzin məqsədi universitetin elmi, tədris və innovasiya potensialını maksimum şəkildə istifadə etməklə koqnitiv iqtisadiyyat sahəsində yeni elmi problemlərin üzə çıxarılması,  fundamental elmi nailiyyətlərin təcrübədə və tədris prosesində, universitetlərarası və beynəlxalq əməkdaşlıq, biznes və hökumət strukturları ilə qarşılıqlı əlaqələr qurmaq vasitəsi ilə tətbiq etməkdir

 

VƏZİFƏLƏRİMİZ:

Mərkəz koqnitiv iqtisadiyyat, davranış iqtisadiyyatı, koqnitiv maliyyə, koqnitiv menecement istiqamətlərində elmi tədqiqat, təhsil, innovasiya, konsaltinq və ekspert fəaliyyəti  ilə məşğul olur və, və aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

 • koqnitiv iqtisadiyyat, davranış iqtisadiyyatı, koqnitiv maliyyə və koqnitiv menecment sahələrində elmi- tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi və bunun əsasında daha sonra elmi məqalələrin dərc edilməsi
 • universitetdə koqnitiv iqtisadiyyat, davranış iqtisadiyyatı, koqnitiv maliyyə və koqnitiv menecment istiqamətlərinin inkişaf etdirilməsi: mərkəz bazasında tədqiqat platformasının yaradılması, intellektual resursların cəlb edilməsi
 • Mərkəzin profili üzrə kurslar, master-klass, seminarlar və digər tədris fəaliyyətlərinin təşkil olunması.

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri – Rus iqtisad məktəbinin direktoru dos. Mənsur İsa oğlu Bərxudarov

Üzvlər:

Hüseynov Samir Ənvər oğlu — ABŞ Texas A&M Universitetinin Tətbiqi İqtisadiyyat departamentinin dokorantı, İnsan Davranışları laboratoriyasının baş meneceri

__________________________

__________________________ 

 

PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏRİMİZ:

 • Koqnitiv iqtisadiyyata giriş üzrə seminarlar silsiləsi

  

HƏDƏFİMİZ:

 • Müasir iqtisadi elmi araşdırmaya, mərkəzin profilinə, universitetin iqtisadi araşdırmasına və ali təhsilinin vəzifələrinin prioritet istiqamətlərinə uyğun olan fundamental elmi və tətbiqi tədqiqatların həyata keçirilməsi
 • Koqnitiv iqtisadiyyatın elmi məktəbinin formalaşması və inkişafı
 • Mərkəzin profili üzrə bakalavr, magistr, doktor dərəcələrində təhsil alan tələbələrin və tərcübəcilərin elmi  tədqiqatlara cəlb olunması
 • Mərkəzin profilinə uyğun olan bakalavr və magistr səviyyələrində tədris planlarının hazırlanması
 • Müəllim və elmi işçilər də daxil olmaqla bu sahədə mütəxəssislərin hazırlığı və olan mütəxəssislərin ixtisaslarının artırılması
 • Tədris olunan fənlərin metodiki təminatı
 • Mərkəzin fəaliyyəti çərçivəsində nəzərdə tutulmuş elmi – tədqiqat təcrübəsinin öyrənilməsi üçün lazımı şəraitin yaradılması.

*
“Koqnitiv modellərin köməyi ilə qərarların verilmə mexanizmlərinin öyrənilməsi” (27.04.2020)