TƏCRÜBƏNIN TƏŞKİLİ şöbəsi haqqında

Tələbələrin  ixtisas təcrübəsi müvafiq təhsil proqramının tərkib hissəsidir.Təcrübənin təşkili, həcmi, məqsədi və keçirilmə müddəti mütəxəssis hazırlığı aparan müvafiq istiqamətlər (ixtisaslar) üzrə dövlət təhsil proqramı ilə müəyyənləşdirilir.

Təcrübənin əsas məqsədi tələbələrin UNEC-də aldığı nəzəri biliklərin əmək fəaliyyətində istifadəsini təmin etmək, tələbələri ixtisasın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, yeni texnologiyalarla, iş üsulları ilə, elmi tədqiqatlarla və digər məsələlərlə tanış etmək, tələbələrdə işgüzarlıq, təşkilatçılıq və peşə vərdişləri aşılamaqdır.

Təcrübənin təşkili şöbəsi fəaliyyətini aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirir:

  • tələbələrin ixtisas təcrübələrinin təşkili, təcrübənin təşkili və gedişinin təkmiləşdirilməsi və təcrübəyə nəzarət etmək;
  • təcrübənin təşkili və gedişinə metodiki, əməli rəhbərliyi həyata keçirmək, təcrübənin yekunsənədlərinin hazırlanmasını təşkil etmək;
  • Təcrübənin təşkili sahəsində təcrübə rəhbərləri, ixtisas kafedraları tərəfindən müəyyən edilmiş müəssisələrlə müqavilələrin bağlanmasını təşkil etmək, təcrübə proqramlarını təcrübə obyektləri ilə razılaşdırmaq;
  • təcrübə keçirilən müəssisə tərəfindən təyin olunmuş təcrübə rəhbərlərini, təcrübə proqramı və müvafiq təcrübə sənədləri ilə təmin etmək.

IMG_20180424_151434IMG_20180424_154503IMG-20180320-WA0030neft_shirketi_0040sevart 3sevart 4UNEC (!) (4)UNEC (!) (9)DSC_0292DSC_0320DSC_0054DSC_0070