Şöbə müdiri: b/m. Qurbanov Natiq Yusif oglu

Əlaqə tel: +(994) 12 492-15-09
.                +(994) 12 497-71-35


UNEC (!) (20)UNEC (!) (17)UNEC (!) (15)UNEC (!) (2)UNEC (!) (14)UNEC (!) (12)

UNEC-də istehsalat təcrübəsində yeni standartlar (28.09.2017)
UNEC tələbələri istehsalat təcrübəsində
 (17.05.2017)

2398 2

TƏCRÜBƏ VƏ İŞƏDÜZƏLTMƏ şöbəsi haqqında

Yüksəkixtisaslı, peşəkar iqtisadçı mütəxəssislərin hazırlığı prose­sində təd­rislə istehsalat arasında daha sıx əlaqələrin yaradılması və uni­versitetdə təhsil alan, eləcə də məzun olmuş gənclərin məşğulluq prob­leminin həllinə köməkliyin göstərilməsi məqsədilə universitetin Elmi şurasının 30 aprel 2005-ci il tarixli qərarı və rektorun 01 iyun 2005-ci il tarixli əmri ilə ölkəmizin dövlət ali məktəblərinin sırasında ilk dəfə olaraq İqtisad Universitetində struktur bölmə kimi Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsi yaradılmışdır. Təcrübə və işədüzəltmə şöbə­sinin yaradılması innovasiya prosesi olmaqla universitetdə reallaşdırılan yeni iqtisadi təhsil modelinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Bu şöbə əvvəllər İstehsalat təcrübəsi adı altında fəaliyyət gös­tərmişdir.

Dünya təcrübəsində universitetlərin və eləcə də fakültələrin, kafed­raların reytinqinin müəyyən edilməsində məzunların işlə təmin edilməsi ən vacib göstəricilərdən biri hesab edilir. Bu baxımdan, şöbə fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində ən əhəmiyyətli struktur bölmələrdən birinə çevrilməklə universitetin perspektiv inkişafının təmin edil­məsində, ictimaiyyətdə və digər ali məktəblər sırasında onun reytinqinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Şöbə öz fəaliyyətini, əsasən, aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirir:

  1. Universitetdə təhsil alan və məzun olmuş gənclərin məşğulluq probleminin həlli istiqa­mə­tində tədbirlərin həyata keçirilməsi;
  2. Bakalavrların və magistrlərin istehsalat, diplomqabağı, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübəsinin təşkili və keçirilməsinə nəzarət.
  3. İşədüzəltmə sahəsi üzrə tələbə, magistr, aspirant və dissertant­ların məlumat bankının hazırlanması;
  4. Tələbə və magistrlərin biznes-inkubasiya mexanizmindən keçməsinin təmin edilməsi;
  5. Məzun yarmarkalarının keçirilməsinin təşkili;
  6. Dövlət və özəl qurumlar tərəfındən təqdimatların keçirilməsinin təşkili.

İşədüzəltmə sahəsi üzrə məlumat bankına universitetdə təhsil alan və ya məzun olan, məşğulluq problemi ilə üzləşən bacarıqlı və bilikli tələbə, magistr, aspirant və dissertantlar haqqında anket məlumatları daxil edilir. Namizədlər haqqında informasiya müvafıq kafedralarda yaradılmış ekspert qruplarının müsbət rəyindən sonra məlumat bankına daxil edilir. Bundan başqa, məlumat bankında kadr problemi ilə üzləşən və müəyyən vakansiyaların mövcud olduğu dövlət və özəl qurumlar haqqında məlumatlar da öz əksini tapır.

UNEC (!) (3)UNEC (!) (4)UNEC (!) (9)UNEC (!) (18)UNEC (!) (19)

*

Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də əmək və əməkhaqqı bazarının, iqtisadçı mütəxəs­sislərə olan tələbin marketinq tədqiqatının aparılması və eləcə də mütəxəssis ehtiyacı olan dövlət və özəl şirkətlərin müəyyən edilərək onların təklif etdiyi vakansiyaların məlumat bazasına daxil edilməsidir.

Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsində tələbə və magistrlərin biznes-inkubasiya mexanzmindən keçməsi də aparılır. Tələbə və magistrlərin inkubasiya mexanizmi dedikdə akademik təhsildən başqa onlar üçün mərhələli şəkildə müxtəlif treninqlər və seminarların keçirilməsi və ayrıca müxtəlif konfrans və sərgilərin təşkil edilərək onların iştirakının təmin edilməsi nəzərdə tutulur.

İşədüzəltmə sahəsində şöbədə həyata keçirilən əsas tədbirlər sırasında istər universitetimizin partnyorları olan şirkətlər, istərsə də bizimlə əməkdaşlıq etmək niyyətində olan digər şirkətlərin müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbə və magistrləri üçün təqdimat mərasimlərinin keçiril­məsinə xüsusi diqqət verilir.

Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də universitetdə mə­zun yarmarkalarının keçirilməsidir. Yarmarkalar ənənəvi xarakter daşımaqla demək olar ki, ümumölkə miqyasını əhatə edir.

Yarmarkaların keçirilməsində əsas məqsəd istər universitetimizdən, istərsə də digər univer­sitetlərdən məzun olan bacarıqlı tələbə və magistrlərin işlə təmin olunmasında onlara birbaşa kömək etməkdir. Digər tərəfdən, bu, ölkədə fəaliyyət göstərən kadr çatışmazlığı ilə üzləşən bir çox dövlət və özəl qurumların perspektivli və savadlı kadrlarla təmin olunması deməkdir.

Universitetimizdə istehsalat təcrübələrinin təşkilinə nəzarət edil­məsi, əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 sentyabr 2008-ci il tarixli 221 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi haqqında Əsasnamə»si, Təcrübə və işədüzəltmə şöbəsinin Əsasnaməsi və rektorun 1 iyul 2007-ci tarixində vermiş olduğu «Bakalavr və magistr təhsil pillələrində təcrübələrin gedişinə nəzarətin gücləndirilməsi və sənədləşdirilməsi barədə» sərəncamı ilə tənzimlənir.

1

UNEC-də bakalavr pilləsi üzrə ixtisas təcrübəsinin təşkili və keçirilməsi QAYDALARI

2017/18-ci tədris ilində tələbələrin istehsalat təçrübəsi keçirilməsi nəzərdə tutulan təcrubə obyektləri