Marketinqin kommunikasiya sistemi fənni üzrə mühazirələr və slaydlar

Marketinqin kommunikasiya sistemi – mühazirə (azərb.)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
Mövzu 5
Mövzu 6
Mövzu 7
Mövzu 8
Mövzu 9
Mövzu 10
Mövzu 11
Mövzu 12

Marketinqin kommunikasiya sistemi – mühazirə (rus)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
Mövzu 5
Mövzu 6
Mövzu 7
Mövzu 8
Mövzu 9
Mövzu 10
Mövzu 11
Mövzu 12

Marketinqin kommunikasiya sistemi – slayd (azərb.)

Mövzu 1
Mövzu 2
Mövzu 3
Mövzu 4
Mövzu 5
Mövzu 6
Mövzu 7
Mövzu 8
Mövzu 9
Mövzu 10
Mövzu 11
Mövzu 12

Marketinqin kommunikasiya sistemi – slayd (rus)

Тема 1
Тема 2
 

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11
Тема 12

1916 2