BMDM Doktorantura şöbəsinin müdiri:
i.e.n.,  Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
 

E-mail: ilgar.seyfullayev@unec.edu.az

73504 4

Doktorantura şöbəsi haqqında

PLAGİAT sistemi üzrə QAYDALAR

PLAGİAT sistemi üzrə QAYDALAR (5-ci maddəyə əlavə – 29.06.2018)

Azərbaycanin Vergi jurnalı – müəlliflər üçün qaydalar

*

Doktorantura şöbəsinin xəbərləri UNEC NEWS-da

Doktorantura şöbəsinin xəbərləri UNEC NEWS-da (2016 – 2018)

*

ELAN:

Hörmətli iddiaçılar!

Doktorantutaya qəbul üzrə İxtisas fənnindən imtahana daha yaxşı hazırlaşmaq üçün vaxtın verilməsi barədə çoxsaylı müraciətləriniz nəzərə alınmış və imtahanların keçirilmə tarixi dəyişdirilmişdir. UNEC-də doktoranturaya qəbul üzrə ixtisas imtahanlarının yeni tarixlərini nəzərinizə çatdırırıq:

30 mart 2021-ci tarixdə saat 10.00-da

  1. Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi
  2. Mühasibat uçotu
  3. Ekonometriya; iqtisadi statistika
  4. Qida məhsulları texnologiyası

*
31 mart 2021-ci i tarixdə  saat 10.00-da

  1. İqtisadi nəzəriyyə
  2. Ümumi iqtisadiyyat
  3. Dünya iqtisadiyyatı
  4. Sahə iqtisadiyyatı
  5. İqtisadi fəaliyyət növləri

 

İmtahanlar UNEC-in 4-cü korpusunda (Bakı Təhsil İdarəsinin yanı) keçiriləcəkdir.

Uğurlar!

*

İxtisas fənni üzrə qəbul imtahanı barədə

FƏLSƏFƏ DOKTORU PROQRAMI ÜZRƏ «FƏLSƏFƏ» FƏNNİNDƏN QƏBUL İMTAHANI VERƏCƏK İDDİAÇILARIN NƏZƏRİNƏ 

*

Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə” 

Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixi 129 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları” 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarları 

*

Avtoreferatın tərtibi Qaydası

Dissertasiya Şuralarının yaradılması və işi barədə təlimat

Dissertasiyanın tərtibi Qaydası

Fəlsəfə doktoru imtahanlarının verilməsi Qaydası

Dissertasiya şuraları nəzdində elmi seminarın fəaliyyətinin təşkili Qaydası

*

Doktoranturaya QƏBUL VƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI SUALLARI:

Dünya iqtisadiyyatı doktorluq
Dünya iqtisadiyyatı qəbul (az)
Fəlsəfə qəbul-doktorluq
İqtisadi nəzəriyyə doktorluq
İqtisadi nəzəriyyə qəbul
İqtisadi statistika doktorluq
İqtisadi statistika qəbul
İstehsalın təşkili doktorluq (az) 
İstehsalın təşkili qəbul (az) 
Mühasibat uçotu və audit doktorluq
Mühasibat uçotu və audit qəbul
Qida məhsullarının texnologiyası doktorluq
Qida məhsullarının texnologiyası qəbul
Sahə iqtisadiyyati doktorluq sualları
Sahə iqtisadiyyati doktorluq sualları (rus)
Sahə iqtisadiyyatı qəbul 

Ümumi iqtisadiyyat doktorluq
Ümumi iqtisadiyyat qəbul
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi doktorluq
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi qəbul (az)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi doktorluq (rus)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi qəbul (rus)
Ekonometriya; iqtisadi statistika doktorluq
Ekonometriya; iqtisadi statistika qəbul (az)
Ümumi iqtisadiyyat-doktorluq (rus)
Ümumi-iqtisadiyyat-qəbul (rus)
İqtisadiyyatın ümumi əsasları
Toxuculuq və yüngül sənayesi materialları doktorluq (az)
Texnoloji maşınılar və sahə avadanlıqları