Şöbə müdiri: dos. Həmidov Həmid İnsaf oğlu

Əlaqə tel: +(994) 12 492-88-87
e-mail: h.hamidov@unec.edu.az
FACEBOOK

 

1-DSC_0988DSC_1599DSC_1597DSC_1465DSC_1452

16880 49

Doktorantura şöbəsi haqqında

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq, 2010-cu ilin mart ayında Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində uzun müddət mövcud olmuş Doktorantura və aspirantura şöbəsinin bazasında Doktorantura şöbəsi yaradılmışdır.

Elmi kadrların hazırlanmasında Doktorantura şöbəsi mühüm rol oynayır. Universitetdə mütəmadi olaraq iqtisadi nəzəriyyə; xalq təsərrüfatı və onun sahə­lərinin iqtisadiyyatı, planlaşdırılması və idarə edilməsinin təşkili; maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı; əməyin iqtisadiyyatı; qiymətin idarə edilməsinin təşkili; əməyin iqtisadiyyatı; qiymətin əmələ gəlməsi; maliyyə, pul tədavülü və kredit; statistika; mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili; iqtisadi-riyazi üsullar; dünya təsərrüfatı və BİM ixtisasları üzrə doktoranturaya qəbul keçirilmişdir.

Universitetin doktorant və dissertantları respublika və universitet miqyasında keçirilən Elmi konfrans və seminarlarda mütəmadi olaraq elmi işlərin nəticələri haqqında məruzələrlə çıxış edirlər.

Universitetdə hal-hazırda aşağıdakı elmi ixtisas və istiqamətlər üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə doktorant və dissertantlar hazırlanır: texnika (müxtəlif istiqamətlər üzrə); iqtisadi nəzəriyyə; xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (müxtəlif istiqamətlər üzrə); maliyyə, pul tədavülü və kredit; mühasibat uçotu, statistika; iqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları; dünya iqtisadiyyatı.

Qeyd olunan bu elmi ixtisas və istiqamətlər üzrə proqramların altısı iqtisadi profilli, biri isə qeyri-iqtisadi profillidir.

Doktoranturada təhsilin həyata keçirilməsi müvafiq ixtisaslara qəbul olunmaqla, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrədir. Universitetimizdə 27 kafedrada və İqtisadi Araşdırmalar ETİ-də iqtisad elmləri blokuna daxil 7 elmi istiqamət, texnika elmləri blokuna daxil olan 1 elmi istiqamət üzrə həm fəlsəfə doktoru, həm də elmlər doktoru proqramı üzrə doktorant və dissertantlar hazırlanır. Bu elm sahələri aşağıdakılardır:

Doktorantura şöbəsinin fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri  doktoranturanı və dissertanturanı bitirən iddiaçıların vaxtında dissertasiya işlərini müdafiə etmələridir. Doktorant və dissertantlara 55 nəfərə yaxın elmlər doktorları və fəlsəfə doktorları elmi rəhbərlik və elmi məsləhətçilik edirlər.

Hal-hazırda  44 doktorant, onlardan 3 nəfəri elmlər doktoru proqramı üzrə, 41 nəfəri isə fəlsəfə proqramı üzrə doktorantdır. Dissertantlar isə 152 nəfər, onlardan 23 nəfər elmlər doktoru proqramı üzrə, 129 nəfəri isə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə elmi-tədqiqat işlərini yerinə yetirirlər. Təhsil alan doktorantların 1 nəfəri, dissertantların isə 9 nəfəri xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu doktorant və dissertantlar Türkiyə, Vyetnam, Macarıstan və  Gürcüstan kimi ölkələri təmsil edirlər.

Doktorant və dissertantlar üçün Yaddaş kitabçası

Elmi və elmi-pedaqoji kadr hazirliğinin hüquqi əsaslari (Doktorantura üçün)

PLAGİAT sistemi üzrə QAYDALAR

 *

Azərtac: UNEC-də dissertasiyaların Ekspertiza Komissiyası yaradılıb (04.05.2016)

“Plagiat.pl” şirkətindən UNEC-in doktorant və magistrləri üçün təlim (12.05.2017)
Elmi məqalə müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
 (22.11.2016)
UNEC əməkdaşları İsveçdə keçirilən seminarda iştirak edib
 (03.10.2016)

ELANLAR: 

“Müasirləşən Azərbaycan: Yeni yüksəliş mərhələsi”  mövzusunda  gənc tədqiqatçiların  (bakalavriat, magistrant, doktorant) respublika elmi konfransı 

17-18 oktyabr 2017-ci il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetində “Gənc alimlərin II Beynəlxalq elmi konfransı” keçiriləcəkdir

İqtisadiyyat Problemlər üzrə Elmi Şuraya təqdim olunan Forma

Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XXI Respublika elmi konfransının keçirilməsi barədə

2017/2018-ci tədris ili üçün təqaüd proqramı elan edilir

 

Əlaqə: Doktorantura şöbəsi 492 88 87

Sənəd qəbulu üçün qaydalar

 

Xarici vətəndaşlar üçün doktorantura qaydaları

“Doktorantura üzrə dövlət standartı” Doktorantura səviyyəsinin TƏHSİL PROQRAMI
Doktorantura səviyyəsi üzrə tədris proqramı və imtahanlarının təşkili QAYDALARI
“STATE STANDARD ON DOCTORAL DEGREE” EDUCATIONAL PROGRAM ON DOCTORAL LEVEL
RULES for the organization of syllabus and examinations for doctoral level

 

Doctoral Studies

Attestasiya blankı (yüklə)

Fərdi is planı
Fərdi iş planı (nümunə)

Müdafiə edilmiş dissertasiya işlərinin elektron versiyaları

Doktoranturaya QƏBUL VƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI SUALLARI:

Ümumi iqtisadiyyat (qəbul)
Ümumi iqtisadiyyat (doktorluq)

İnformasiya iqtisadiyyatı
İqtisadi statistika (doktorluq)
İqtisadi statistika (qəbul)
Sahə iqtisadiyyatı (qəbul)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi (doktorluq)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi (qəbul)
Mühasibat uçotu (doktorluq)
Mühasibat uçotu (qəbul)

Dünya iqtisadiyyatı (qəbul)
Dünya iqtisadiyyatı (doktorluq)
Ekonometriya (qəbul)
Ekonometriya (doktorluq)

Fəlsəfə (qəbul)
Fəlsəfə (doktorluq)
İqtisadi nəzəriyyə (namizədlik)
İqtisadi nəzəriyyə (qəbul)

Qida məhsullarının texnologiyası (qəbul)
Standartlasdırma suallar
Texnoloji maşınlar
Dizayn

Экзаменационные вопросы для поступления в докторантуру по специальности «Организация и управление бизнесом»

Вопросы

Лекции:

Лекция 1. ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РЕЧИ
Лекция 2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
Лекция 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТЕКСТУ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
Лекция 4. НОРМЫ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
Лекция 5. СТРУКТУРА И ЧАСТИ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
Лекция 6. ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
Лекция 7. ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

İxtisasların təsnifatı üzrə elm sahələri və ixtisaslar:

İxtisasın şifri Elm sahələri və ixtisaslar
1. 3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası
2. 5301.01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi
3. 5302.01 Ekonometriya
4. 5303.01 Mühasibat uçotu
5. 5307.01 İqtisadi nəzəriyyə
6. 5308.01 Ümumi iqtisadiyyat
7. 5310.01 Dünya iqtisadiyyatı
8. 5312.01 Sahə iqtisadiyyatı