Mərkəzin rəhbəri: Sənnur Nizaməddin oğlu Əliyev

Ünvan: UNEC-in I tədris korpusu
Əlaqə tel: +(994) 12 492-60-45
e-mail: bieiutmerkezi@unec.edu.az

412 2

HAQQIMIZDA:

Beynəlxalq İqtisadi Əməkdaşlığın İnkişafı UNEC  Tədqiqat Mərkəzi Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin Elmi Şurasının 29 may 2019-cu il tarixli iclasının  165№-li Qərarı və UNEC rektorunun 546/3/2019 №-li əmrinə əsasən yaranmışdır.

UNEC rektorunun 707/3/2019 №-li  əmrinə əsasən mərkəzə ictimai əsaslarla rəhbərlik i.f.d. Əliyev Sənnur Nizaməddin oğluna həvalə edilmişdir.

 

MƏQSƏDİMİZ:

 • İqtisadi və sosial elmlər üzrə elmi tədqiqatlar aparmaq, tədqiqat nəticəsində ortaya çıxan problem, təklif və tövsiyələri elmi mühit, cəmiyyət, dövlət və özəl sektor qurumları ilə bu və digər formada bölüşmək;
 • Tədqiqatların aparılmasını təşviq etmək və bu sahədə qarşıya çıxan problemlərin həlli istiqamətində təkliflər vermək;
 • Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərmək.

VƏZİFƏLƏRİMİZ:

 • Elmi tədqiqat işləri və layihələri həyata keçirmək;
 • Beynəlxalq və milli konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, dəyirmi masalar, təlimlər təşkil etmək;
 • Müxtəlif dillərdə nəşrlər hazırlayıb çap etdirmək;
 • Hesabatlar, kitabçalar, tədqiqat sənədləri, məqalələr, bülletenlər, kitablar və s. hazırlamaq;
 • Ölkə daxilində və xaricdə yerləşən tədqiqat mərkəzləri, institutlar, universitetlər və özəl sektor təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq etmək;
 • Fəaliyyət istiqamətləri  üzrə  daxil  olan  müraciətlərə  və  sorğulara qanunvericiliyə  uyğun olaraq  baxılmasını  təmin etmək ;
 • Səlahiyyətləri çərçivəsində  universitetin  inkişaf  konsepsiyasının həyata keçirilməsini təmin etmək;
 • Mərkəzin iş  planını və fəaliyyəti  ilə bağlı hesabatlar  hazırlamaq;
 • Mərkəz tərəfindən  fəaliyyət  prosesində  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  xidməti  məlumatların qorunmasını  təmin  etmək;
 • Fəaliyyət istiqamətlərinə  uyğun  olaraq  qanunvericilkdə  nəzərdə tutulmuş  digər  vəzifələri yerinə yetırmək.

 

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri – Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq departamentinin direktoru, i.f.d. Əliyev Sənnur Nizaməddin oğlu

Üzvlər:

Orucov Samir Zakir oğlu— ADA Universitetinin Biznes Məktəbinin iqtisadiyyat üzrə müəllimi

Əliyeva Günel Zakir qızı –  Azərbaycan Respublikasi İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun Ekonometrika və Statistika üzrə doktorantı

–   ______________________________________