Mərkəzin rəhbəri: f.e.d., prof. R.M.Rzayev

Ünvan: UNEC-in II tədris korpusu
Əlaqə tel: +(994) 012 564 67 36
e-mail: kmetmerkezi@unec.edu.az

415 1

kompozitivHAQQIMIZDA:

Kompozit materiallar Elmi Tədqiqat Mərkəzi  Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin Elmi Şurasının 28 fevral 2019-cu il tarixli iclasının  164 №-li Qərarı və UNEC rektorunun 29 mart 2019-cu il tarixli 188/3/2019 №-li əmrinə əsasən yaranmışdır.

UNEC rektorunun 22 iyul 2019-cu il tarixli 564/3/2019 №-li  əmrinə əsasən mərkəzə ictimai əsaslarla rəhbərlik “Fizika və kimya” kafedrasının müdiri f.e.d., prof. R.M.Rzayevə həvalə edilmişdir.

MƏQSƏDİMİZ:

yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında iştirak etmək, fundamental, tətbiqi və axtarış elmi-tədqiqat işləri aparmqa, professor-müəllim heyətini, doktorantları və ali təhsil müəssisəsi tələbələrini elmi-tədqiqat işlərinə geniş cəlb etmək

VƏZİFƏLƏRİMİZ:

– nəzdində fəaliyyət göstərdiyi ali təhsil müəssisəsinin müvafiq fakültə və ya kafedrası arasında tədrislə bağlı sıx əlaqə yaradılması;

– təsdiq edilmiş istiqamətlər üzrə fundamental, tətbiqi və axtarış tədqiqatlarının aparılması;

– ali təhsil müəssisəsinin bölmələrinə, müəssisələrə və xalq təsərrüfatının başqa təşkilatlarına laboratoriyada yerinə yetirilmiş tədqiqatların əsasında yeni metod və texnologiyanın, cihaz və materialların və s. yaradılmasında və mənimsənilməsində köməklik edilməsi.

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri: “Fizika və kimya” kafedrasının müdiri f.e.d., prof. R.M.Rzayev

Üzvlər:

1.Fizika və kimya kafedrasının professoru, f.e.d. Babayeva Rəna Fikrət qızı

2.Fizika və kimya kafedrasının dosenti, f.ü.f.d. Əhmədova Arzu Musa qızı

3.Fizika və kimya kafedrasının baş müəllimi, f.ü.f.d. Məmmədov Vüsal Usub oğlu

4.BDU-nun “Yarımkeçiricilər fizikası” kafedrasının professoru, f.e.d. Cəfərov Maarif Əli oğlu

5.BDU-nun “Fiziki elektronika” kafedrasının professoru, f.e.d. Məmmədov Hüseyn Mikayıl oğlu

6.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun professoru, f.e.d. Abdullayev Adil Polad oğlu

7.Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzinin Elmi Tədqiqat Şöbəsinin rəhbəri f.r.e.d., prof. Cabbarov Rasim Baba oğlu

8.BDU-nun Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, k.e.n., dos. Bayramov Qəzənfər Müzəffər oğlu

9.BDU-nun Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının böyük elmi işçisi, k.e.n. Əli Nəriman oğlu Xəlilov

10.AMEA Fizika İnstitutunun “Yarımkeçiricilərdə tarazlıqda olmayan elektron prosesləri” laboratoriyasının böyük elmi işçisi f.ü.f.d. Nağıyev Tural Qulu oğlu

11. İbrahimov Tahir Cümşüd oğlu – f .e.d., dosent,  AMEA Fizika İnstitutu, aparıcı elmi işçi

12. Hüseynov Elçin Məmmədəli oğlu – Phd, AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, şöbə müdiri

*

PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏRİMİZ:

Polimer kompozit sistemlər əsaında praktiki tətbiq imkanlı perspektivli materialların yaradılmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənməsi.

HƏDƏFİMİZ:

– Müxtəlif tərkibli kompozit sistemlərin alınması üçün  texnoloji əsasların işlənib hazırlanması.

– Alınmış müxtəlif tərkibli kompozit sistemlərin fiziki-kimyəvi parametrlərinin tədqiqi.

– Eksperimental qurğuların təkmilləşdirilməsi və əldə olunan nəticələrin təhlili