Mərkəzin rəhbəri: f.e.d., prof. R.M.Rzayev

Ünvan: UNEC-in II tədris korpusu
Əlaqə tel: +(994) 012 564 67 36
e-mail: kmetmerkezi@unec.edu.az

956 1

kompozitivHAQQIMIZDA:

Kompozit materiallar Elmi Tədqiqat Mərkəzi  Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin Elmi Şurasının 28 fevral 2019-cu il tarixli iclasının  164 №-li Qərarı və UNEC rektorunun 29 mart 2019-cu il tarixli 188/3/2019 №-li əmrinə əsasən yaranmışdır.

UNEC rektorunun 22 iyul 2019-cu il tarixli 564/3/2019 №-li  əmrinə əsasən mərkəzə ictimai əsaslarla rəhbərlik “Fizika və kimya” kafedrasının müdiri f.e.d., prof. R.M.Rzayevə həvalə edilmişdir.

MƏQSƏDİMİZ:

yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında iştirak etmək, fundamental, tətbiqi və axtarış elmi-tədqiqat işləri aparmqa, professor-müəllim heyətini, doktorantları və ali təhsil müəssisəsi tələbələrini elmi-tədqiqat işlərinə geniş cəlb etmək

VƏZİFƏLƏRİMİZ:

– nəzdində fəaliyyət göstərdiyi ali təhsil müəssisəsinin müvafiq fakültə və ya kafedrası arasında tədrislə bağlı sıx əlaqə yaradılması;

– təsdiq edilmiş istiqamətlər üzrə fundamental, tətbiqi və axtarış tədqiqatlarının aparılması;

– ali təhsil müəssisəsinin bölmələrinə, müəssisələrə və xalq təsərrüfatının başqa təşkilatlarına laboratoriyada yerinə yetirilmiş tədqiqatların əsasında yeni metod və texnologiyanın, cihaz və materialların və s. yaradılmasında və mənimsənilməsində köməklik edilməsi.

*

Video – Linklər

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri: “Fizika və kimya” kafedrasının müdiri f.e.d., prof. R.M.Rzayev

Üzvlər:

1. f.e.d. Babayeva Rəna Fikrət qızı – Fizika və kimya kafedrasının professoru

2. f.ü..f.d. Əhmədova Arzu Musa qızı – Fizika və kimya kafedrasının dosenti

3. f.e.d. Cəfərov Maarif Əli oğlu – BDU-nun “Yarımkeçiricilər fizikası” kafedrasının professoru

4. f.e.d. Abdullayev Adil Polad oğlu – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Radiasiya Problemləri İnstitutunun professoru

5. f.r.e.d., prof. Cabbarov Rasim Baba oğlu – Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində Yüksək Texnologiyalar üzrə Tədqiqat Mərkəzinin Elmi Tədqiqat Şöbəsinin rəhbəri

6. k.e.n. Xəlilov Əli Nəriman oğlu – BDU-nun Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının böyük elmi işçisi

7. f.ü.f.d. Nağıyev Tural Qulu oğlu – AMEA Fizika İnstitutunun “Yarımkeçiricilərdə tarazlıqda olmayan elektron prosesləri” laboratoriyasının böyük elmi işçisi

8. f .e.d., dosent İbrahimov Tahir Cümşüd oğlu –  AMEA Fizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

9. Phd. Hüseynov Elçin Məmmədəli oğlu –  AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi, şöbə müdiri

10. f.e.d. Cabarov Sakin Həmid oğlu — AMEA Fizika İnstitutu, dosent

*

PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏRİMİZ:

Polimer kompozit sistemlər əsaında praktiki tətbiq imkanlı perspektivli materialların yaradılmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənməsi.

HƏDƏFİMİZ:

– Müxtəlif tərkibli kompozit sistemlərin alınması üçün  texnoloji əsasların işlənib hazırlanması.

– Alınmış müxtəlif tərkibli kompozit sistemlərin fiziki-kimyəvi parametrlərinin tədqiqi.

– Eksperimental qurğuların təkmilləşdirilməsi və əldə olunan nəticələrin təhlili

image44444*

Kompozit materialların aktual problemlərinə həsr olunan tədbir keçirilib (24.05.2021)