Mərkəzin rəhbəri: t.e.d., prof. Məhəbbət Tofiq qızı Paşayeva 

Ünvan: UNEC-in I tədris korpusu

e-mail: mkmerkezi@unec.edu.az

574 1

HAQQIMIZDA:

UNEC Multıkulturalızm Elmi-Tədqiqat Mərkəzi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Elmi Şurasının 28 aprel 2017-ci il tarixli iclasının 151 №-li Qərarı və UNEC rektorunun 18 may 2017-ci il tarixli 292/3/2017 №-li əmrinə əsasən yaranmışdır.

MƏQSƏDİMİZ:

Humanitar və sosial elmlər, habelə Azərbaycan multikulturalizmi və mövcud multikultural modellərin nəzəri-praktik tədqiqi və istiqamətləri üzrə elmi tədqiqatlar aparmaq, tədqiqatların nəticələrinin elmi mühit, cəmiyyətlə  bölüşmək, elmi tədqiqat işləri və layihələri həyata keçirmək, ölkə daxilində və xaricdə yerləşən tədqiqat mərkəzləri, institutlar, universitetlər və  aidiyyatlı qurum təmsilçiləri ilə əməkdaşlıq etmək; Azərbaycan ərazisində   tarixi keçmişdən bu günədək yaşamaqda olan multikulturalizm ənənələrinin xarici ölkələrdə tanıdılması və təbliği ücün xarici ölkələrin multikulturalizm mərkəzləri ilə elmi əlaqələr qurulması, mübadilə proqramı və birgə fəaliyyət layihələrinin hazırlanması, Respublika və beynəlxalq qrant layihələrinin hazırlanması.

VƏZİFƏLƏRİMİZ:

 1. Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin tarixi köklərinin və müasir hüquqi, siyasi, iqtisadı əsaslarının öyrənilməsi, multikulturalizmin və tolerantlığın həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycan gerçəkliyinin mədəni, sosial, siyasi, iqtisadi mahiyyətinin tədqiqi və təbliği;
 2. Azərbaycan Respublikasında etno-mədəni müxtəlifliyin azərbaycançılığın inkişafına xidmət göstərməsi, həmçinin Azərbaycan Respublikasında mədəni, dini müxtəlifliyin tolerant əsaslarının elmi təhlillərinin aparılması, müxtəlif bölgələrə aid mədəni irsi öyrənmək, tarix, mədəniyyət və dini abidələrin qorunub saxlanması prosesinə dəstək vermək istiqamətində fəaliyyət;
 3. Azərbaycan Respublikasında multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində görülən işlərlə baglı gənc nəslin məlumatlandırılması,  gənclərdə xalqlararası, dinlərarası qarşılıqlı hörmət və etimad münasibətlərinin yaranmasının təbliği və təşviqi üçün UNEC-in fakultə və kafedraları ilə birgə iş aparılması;
 4. Aidiyyəti elmi qurumlarla əlaqəli şəkildə Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində qədim mədəniyyət izlərini axtarmaq, mədəni, etnoqrafik irsin toplanıb elmi şəkildə öyrənilməsini və qorunması istiqamətində yerli və beynəlxalq layihələr həyata keçirmək;
 5. UNEC-də mədəniyyətlərarası anlaşma və mədəni müxtəliflik məsələlərinə həsr olunmuş dəyirmi masa və elmi seminarların, mühazirələrin, görüşlər, sərgilər və digər mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili;

*

“Azərbaycanda müasir etnokultural mühit və tolerantlıq ənənələri” (21.05.2020)

“Azərbaycanda müasir etnokultural mühit və tolerantlıq ənənələri” mövzusunda onlayn elmi seminar – VİDEO (22.05.2020) 

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri –  t.e.d. Məhəbbət Tofiq qızı Paşayeva

Üzvlər:

 1. t.ü.f.d. Abbaslı Xədicə İsmayıl qızı – “Humanitar fənlər” kafedrasının baş müəllimi;
 2. s.ü.f.d. Həmidova Leyli Əli qızı – “Humanitar fənlər” kafedrasının baş müəllimi;
 3. fəl.f.d. Mustafayeva Hümeyrə Teymur “Humanitar fənlər” kafedrasının dosenti;
 4. Mobili Robert Baqrat oğlu Bakı Dövlət Universitetinin elmi işçisi;
 5. Şalbuzova Nəzirə Vidadi qızı – AMEA Arxeologia və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı.

**

PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏRİMİZ:

 1.  Multikulturalizm  ideyalarının tədqiqi və təbliği  istiqamətində   respublikada və xaric ölkələrin təhsil mərkəzləri ilə  əməkdaşlığın təşkili; ali təhsil müəssisələrinin humanitar təmayüllü fakultələri ilə multikulturalizm istiqaməti üzrə elmi mübadilələrin həyata keçirilməsi,  ixtisas kurslarında mütəxəssilərin mühazirələrinin təşkili.
 2. Mərkəzin elmi tədqiqat fəaliyyətini həyata keçirməsi üçün zəruri olan tədbirlərin – Azərbaycanda multikulturalizmin əsaslarının  elmi təhlillərinin aparılması,  mövcud multikultural modellərin  nəzəri-praktik tədqiqi və təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərmək üçün elmi ekspedisiyalar təşkil etmək;
 3. UNEC-də Mərkəzin məqsədinə uyğun kurslar, seminarlar, dəyirmi masalar, görüşlər, sərgilər, müsabiqələr təşkil etmək, festivallar, konfranslar, xeyriyyə marafonları və digər mədəni-kütləvi tədbirlər keçirmək;
 4.  Respublika daxilində və respublikadan kənarda  multikulturalizm istiqaməti üzrə tədbirlər proqramı çərçivəsində respublikanın, həmçinin xarici ölkələrin ali məktəbləri, elmi tədqiqat mərkəzlərləri ilə, mövcud istiqamət üzrə müxtəlif ictimai qurumlarla  elmi metodiki mübadilənin və nəzəri-praktik əlaqələrin  təşkili, mübadilə proqramı və birgə fəaliyyət layihələrinin hazırlanması,  milli və beynəlxalq qrant layihələrinin hazırlanması, beynəlxalq əməkdaşlığı həyata keçirmək;
 5.  Mütəxəssisləri  Mərkəzin işinə cəlb etməklə, təhlillər, tədqiqatlar və ümumiləşdirmələr aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, müxtəlif istiqamətlər üzrə  dəyirmi masa və elmi seminarların, mühazirələrin   təşkili
 6. Mərkəzin Multikulturalizm sahəsindəki tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və əldə edilmiş nəticələri üzrə çap nəşrlərinin kitab, buklet və məqalələr elmi-metodik vəsaitlər, dərs vəsaiti və dərsliklər şəklində buraxılmasının təşkili;
 7. Gənc nəslin maarifləndirilməsi, eyni zamanda gənclər arasında Azərbaycan multikulturalizmi və  azərbaycançılq ideologiyası ilə baglı elmi-ideoloji iş aparılması məqsədilə  UNEC-də Multikulturalizm dərnəyi yaratmaq

*
HƏDƏFİMİZ:  

 1. Azərbaycanda multikulturalizm mühitinin və tolerantlığın  tarixi ənənələrinin inkişaf meyllərinin, mədəni müxtəlifliyinin hüquqi, siyasi  və iqtisadi əsaslarının tədqiqi və təbliği;
 2. Milli-mənəvi dəyərlərimizin, multikultural ənənələrimizin öyrənilməsi, təbligi və təşviq edilməsi istiqamətində UNEC müəllim və tələbələri ilə birgə layihələr həyata keçirmək üçün  UNEC-in fakultə və kafedraları ilə  iş aparılması;
 3. Mədəniyyətlərarası anlaşma və mədəni müxtəliflik məsələlərinə həsr olunmuş dəyirmi masa və elmi seminarlar, mühazirələr keçirilməsi UNEC-də mütəxəsislərin mühazirələrinin təşkili;
 4.  Azərbaycan multikulturalizmi və mövcud multikultural modellərin öyrənilməsi  istiqamətləri üzrə  elmi ekspedisiyaların təşkil edilməsi;
 5. Multikulturalizm tədqiqi və təbliği sahəsində Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərin, zəngin müştərək ənənələrinin və ortaq mənəvi dəyərlərin öyrənilməsi, təbliği, mədəniyyətlərarası anlaşma və mədəni müxtəliflik kimi  bir sıra istiqamətlər üzrə UNEC-də kurslar, seminarlar, mühazirələr, dəyirmi masalar, görüşlər, sərgilər, müsabiqələr təşkil etmək, festivallar, konfranslar, xeyriyyə marafonları və digər mədəni-kütləvi tədbirlər təşkili ;
 6. Mövcud istiqamət üzrə yerli və xarici təşkilatlarla, ictimai və beynəlxalq qurumlarla o cümlədən respublikanın, həmçinin xarici ölkələrin ali məktəbləri, elmi tədqiqat mərkəzlərləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət, Azərbaycan Respublikasının multikultural nailiyyətlərinin  xarici ölkələrdə təbliğini təmin etmək
 7. Ali təhsil müəssisələrinin humanitar təmayüllü fakultələri ilə multikulturalizm istiqaməti üzrə elmi mübadilələrin həyata keçirilməsi ilə mütəxəssilərin mühazirələrinin təşkili, ali məktəblər üçün Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin, multikultural mühitin, tolerantlıq ideyalarının tarixi köklərinin öyrənilməsinə dair elmi-nəzəri tədqiqatların, metodik vəsaitlərin, dərs vəsaitlərinin, dərsliklərin yazılmasının təşkili;
 8. Mərkəzin multikulturalizm sahəsindəki tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi vəəldə edilmiş nəticələri üzrə çap nəşrlərinin kitab, buklet, elmi məcmuə şəklində buraxılması.
 9. Azərbaycan Respublikasında və respublikadan kənarda Azərbaycan multikulturalizminin əsas istiqamətlərinin tanıdılması məqsədilə ölkədaxilində və beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə  iştirak etmək və  elmi ictimaiyyəti məlumatlandırmaq;
 10. Azərbaycan multikulturalizminin dünyada təbliği ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərin, elmi seminarların, dəyirmi masaların, konfransların, simpoziumların təşkili.