BMDM Doktorantura şöbəsinin müdiri:
i.e.n.,  Seyfullayev İlqar Zülfüqar oğlu
 

E-mail: ilgar.seyfullayev@unec.edu.az

75037 21

Doktorantura şöbəsi haqqında

PLAGİAT sistemi üzrə QAYDALAR

PLAGİAT sistemi üzrə QAYDALAR (5-ci maddəyə əlavə – 29.06.2018)

Azərbaycanin Vergi jurnalı – müəlliflər üçün qaydalar

*

Doktorantura şöbəsinin xəbərləri UNEC NEWS-da

Doktorantura şöbəsinin xəbərləri UNEC NEWS-da (2016 – 2018)

*

ELAN:

Hörmətli doktorantlar və dissertantlar

9 iyun 2021-ci il tarixində, UNEC-in IV korpusunda, saat 10.00-da doktorant və dissertantlar üçün “İxtisas” və “İqtisadın ümumelmi əsasları” fənləri üzrə doktorluq imtahanları təşkil ediləcəkdir.

İmtahan yazılı və şifahi keçirilir. İmtahanın müddəti 2 saat 30 dəqiqədir. Doktorant sualları 2 saat ərzində cavab vərəqində yazılı, 30 dəqiqə ərzində imtahan komissiyasının üzvləri qarşısında şifahi qaydada cavablandırır. Hər bir imtahan bileti ixtisas üzrə 4 sualdan ibarətdir. İddiaçının biletində olan suallar və onlara verilən cavablar cavab vərəqində qeyd edilir. Doktorantın dissertasiya mövzusuna dair 5-ci sual imtahan komissiyası üzvləri tərəfindən ona şifahi cavablandırma zamanı verilir və cavab vərəqində qeyd edilmir. İmtahan komissiyasının üzvləri doktoranta biletə düşən suallar çərçivəsində və dissertasiya mövzusuna dair əlavə dəqiqləşdirici suallar verə bilərlər.

Hər bir sualın cavabı 10 ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir. İmtahan üzrə keçid balı 25 baldır.

İmtahanlarda iştirak üçün tələb olunan ərizəni (pdf formada və imzalanmış) və şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini 31 may 2021-ci il tarixədək leyla.yusifova.2014@mail.ru və ya ilgar.seyfullayev@unec.edu.az email ünvanlarına göndərilməsi xahiş olunur.

UNEC-in doktorantı olmayan şəxslər imtahana buraxılmaları üçün qeyd edilən sənədlərlə yanaşı dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisənin UNEC-in rektoruna müraciət məktubunu da 31 may 2021-ci il tarixədək təqdim etməlidirlər.

İmtahanlara hazırlaşmaq üçün istiqamətverici suallarla http://unec.edu.az/doktorantura-sobesi/ səhifəsində tanış ola bilərsiz.

İmtahana gələrkən pandemiya şəraiti ilə bağlı tətbiq edilən qaydalara riayət edilməsini xahiş edirik.

İxtisas imtahanı üçün ƏRİZƏ

*

Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə” 

Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixi 129 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları” 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarları 

*

Avtoreferatın tərtibi Qaydası

Dissertasiya Şuralarının yaradılması və işi barədə təlimat

Dissertasiyanın tərtibi Qaydası

Fəlsəfə doktoru imtahanlarının verilməsi Qaydası

Dissertasiya şuraları nəzdində elmi seminarın fəaliyyətinin təşkili Qaydası

*

Doktoranturaya QƏBUL VƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI SUALLARI:

Dünya iqtisadiyyatı – İxtisas imtahanı mövzuları
Dünya iqtisadiyyatı doktorluq

Dünya iqtisadiyyatı qəbul (az)
Fəlsəfə qəbul-doktorluq
İqtisadi nəzəriyyə doktorluq
İqtisadi nəzəriyyə qəbul
İqtisadi statistika doktorluq
İqtisadi statistika qəbul
İstehsalın təşkili doktorluq (az) 
İstehsalın təşkili qəbul (az) 
Mühasibat uçotu və audit doktorluq
Mühasibat uçotu və audit qəbul
Qida məhsullarının texnologiyası doktorluq
Qida məhsullarının texnologiyası qəbul
Sahə iqtisadiyyati doktorluq sualları
Sahə iqtisadiyyati doktorluq sualları (rus)
Sahə iqtisadiyyatı qəbul 

Ümumi iqtisadiyyat doktorluq
Ümumi iqtisadiyyat qəbul
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi doktorluq
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi qəbul (az)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi doktorluq (rus)
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi qəbul (rus)
Ekonometriya; iqtisadi statistika doktorluq
Ekonometriya; iqtisadi statistika qəbul (az)
Ümumi iqtisadiyyat-doktorluq (rus)
Ümumi-iqtisadiyyat-qəbul (rus)
İqtisadiyyatın ümumi əsasları
Toxuculuq və yüngül sənayesi materialları doktorluq (az)
Texnoloji maşınılar və sahə avadanlıqları