Dekan:
Prof.Dr.Mehmet

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 440 57 49

 

Dekan müavini:
Əliyev Yusif Nadim oğlu  

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 441-65-33
y.aliyev@unec.edu.az
aliyev.yusif@gmail.com

Dekan müavini:
Məmmədova Cəvahir xanım Fuad qızı
 

Əlaqə telefonu:
+(994) 12 498-14-90
cavahirmammadova56@unec.edu.az

cavahirmammadova56@yahoo.com

 

Fakültənin KATİBİ – Qurbanova Rəna İslah qızı

unec (10)unec (11)???????????????????????????????525_unec22DSC_2320tudifakb9db79b4ad4b985

Türk Dünyası İqtisad fakültəsinin xərləri UNEC NEWS-da

Türk Dünyası İqtisad fakültəsinin xəbərləri (2015 – 2018)

???????????????????????????????DSC_9556DSC_9551tufifak22 tufifak33

30434 2

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Türk Dünyası İktisat Fakültesi Hakkında Bilgi

Türk Dünyası İktisat Fakültesi 1992 yılında Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de,  Azerbaycan Respublikası Bakanlar Kuruluna bağlı (Nazirler kabineti) “Halk Tasarufatının İdareetme Enstitüsü” ve Türk Dünyası Araştırma Vakfı arasında imzalanan anlaşma ile “Türk Dünyası İşletme Fakültesi” olarak kurulmuştur.

Azerbaycan Cumhurbaşkanının imzaladığı karar ile fakültemiz 22.05.2001 tarihinden Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nde aynı ad altında faaliyetini sürdürmüş, 27.12.2018 tarihinden itibaren fakültenin adı değiştirilerek “Türk Dünyası İktisat Fakültesi” olmuştur.

Türk Dünyası İktisat Fakültesi Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi IV sayılı öğretim binasında bulunmakta, yedi bölüm (İşletme, Uluslararası İlişkiler, Turizm ve otelcilik, Muhasebe, Pazarlama, Maliye ve İktisat ) üzere toplam 698 öğrenciye eğitim vermektedir.

Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti öğrencileri ile beraber, fakültemizde Gürcistan ve Rusya  vatandaşı olan öğrenciler de eğitim görmektedir.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İktisat Fakültesinin akademik kadrosunu, Türkiye’den atanan  profesör, doçent, yardımcı doçentler ve Yüksek Lisans, Doktora eğitimlerini Türkiye’de almış Azerbaycanlı öğretim üyeleri oluşturmaktadır.

Bölümde verilen eğitimlerin özel statüye sahip olması nedeniyle, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin Senato kararı ile 29. 01. 2013 tarihli 09/3 No`lu kararı ile Türk Düyası İktisat Fakültesi temelinde “İqtisadiyyat ve İşletme” ana bilim dalı kurulmuştur. Ana Bilim Dalı 01. 02. 2013 tarihinden faaliyet göstermektedir.

Fakülte diplomunun Türkiye Cumhuriyeti’nde denkliği olduğu için mezunlara ek olarak Türkçe mezun belgesi de verilmektedir.

*

Fakültə haqqında

UNEC-in Türk Dünyası İqtisad Fakültəsi 27.12.2018-ci ilədək Türk dünyası işlətmə fakültəsi adı altında fəaliyyət göstərib.

Türk Dünyası İqtisad fakültəsi Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi başkanı Prof. Dr. Turan Yazganın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İdarəetmə İnstitutu və Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi arasında imzalanan müqavilə ilə 1992-ci ildə yaranmışdır.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 22.05.2001-ci il tarixli sərəncamına əsasən Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti arasındakı müqaviləsi ilə 2001-ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində eyni adla fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültədə İşlətmə, Beynəlxalq münasibətlər ixtisasları ilə yanaşı Turizm və Otelcilik ixtisası da açılmışdır. Dərs proqramları Türkiyədəki uyğun ixtisaslarla paralellik təşkil edir,  xüsusilə İstanbul Universiteti nümunəsi əsas götürülmüşdür.

Fakultə dekanı Türkiyə Universitetlərinin müəllimləri arasından seçilir. Fakültənin akademik heyətini Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlı və türkiyəli müəllimlər təşkil edir. Türk Dünyası İqtisad Fakültəsinin diplomunun Türkiyə (YÖK) “denkliyi” ekvivalentliyi vardır.

Türk Dünyası İqtisad fakültəsində tədris olunan fənlərin spesifikliyini nəzərə alaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Şurasının 29.01.2013 tarixli, 09/3 No-li  qərarı ilə Türk Dünyası İqtisad fakültəsində tədris olunan fənlərin bazasında “İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası yaradılıb.  Kafedra 01.02.2013-cü il tarixindən fəaliyyət göstərir.

*
Fakültə üzrə təhkim edilən kafedra:

İqtisadiyyat və işlətmə
*

Fakültə üzrə ixtisaslar:

– Maliyyə
– Marketinq
– Mühasibat
– Biznesin idarə edilməsi
– Beynəlxalq ticarət və logistika
– Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

TUDİFAK TANITIM MƏTNİ

Türkiye Türkçesinde Lisans Eğitimi veren Türk Dünyası İktisat Fakültesi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı başkanı Prof. Dr. Turan YAZGAN tarafından 1992 yılında Bakü`de  kurulmuştur.

2001 yılından itibaren Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin bünyesinde Türk Dünyası İşletme Fakültesi olarak faaliyetine devam etmiştir. Yeni açılan bölümlerle birlikte Türk Dünyası İşletme Fakültesi 2018 eğitim öğretim yılı itibariyle fakültenin adı Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) olarak değişmiştir.

Fakültenin Türkiye`de denkliği bulunmakla beraber, fakülte dekanı Türkiye`den Yüksek Öğretm Kurulu (YÖK) tarafından atanmaktadır. Fakültede Türkçe Eğitimi Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilmektedir.

Eğitim dilinin Türkiye Türkçesinde olması Türkiye` den akademisyenlerin de eğitime katılmasına olanak sağlamaktadır. Fakülte, eğitim hayatını Türkiye`de devam etmek isteyen öğrenciler için hem değişim programı açısından, hem de akademik kariyer açısından geniş imkanlar sunmaktadır.

Yola genç akademisyenlerle çıkan TUDİFAK her zaman dinamizmin ve sıcak aile ortamının oluşması sebebiyle farkını ortaya koymaktadır. Üniversite akademik performans değerlendirme sisteminde 3 yıl ardarda birinci olan fakülte hocalarının akademik yeterliliği eğitim kalitesini göstermektedir.

Eğitim süresi boyunca öğrencilere özel sektör tecrübesi sadece son dönemdeki “tecrübe programı” ile değil, özel sektörden davet edilen konukların birikimlerini ve tecrüblerini paylaşmasıyla da aktarılmaktadır.

TUDİFAK mezunlarına 4 senelik lisans eğitiminin sonunda, Diploma ile beraber, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı adına Fakülte Dekanı tarafından imzalanan “Mezuniyet Belgesi” ve Uygulamalı Muhasebe (Bilgisayar Programları) eğitiminin sertifikası sunulmaktadır.

TUDİFAK mezunları dünyanın uluslararası şirketlerinde çalışmakla beraber kendi ülkemizde faaliyette bulunan ve öncü olan, yerli ve uluslararası şirketlerde iş bulmaktadırlar. Tercihinizi TUDİFAK olarak yaparsanız, yukarıda sayılan bir çok üstünlüklerle beraber, sıcak aile ortamı, disiplinli eğitim dönemi sizi beklemektedir.

Fakültede yer alan bölümler aşağıda gösterilmektedir:

  • İşletme
  • Maliye
  • İktisat
  • Pazarlama
  • Muhasebe

*
İşletme Bölümü:
Küreselleşen dünyanın koşulları ve şartlarının ne kadar zorlaşmaya başladığı akademik ve iş dünyası çerçevesinde bilinmektedir. İşletme Bölümünün esas amacı bu değişen dünya ile ayaklaşan, başarılı, bilgili ve donanımlı yöneticiler yetiştirmektir. Bölüm ayrıca öğrencinin pratik, yönetsel, iletişim becerilerinin ve işte karar verme yeteneğinin geliştirilmesini de amaçlamaktadır. Bölümün bir diğer amacı sadece yerel çerçevede değil küreselleşme olgusu ile birlikte uluslararası boyutta da işletmecilik faaliyetlerini ele alarak, giderek artan rekabet ortamına uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Mezunlar bölümde aldıkları eğitim programı ile geniş yelpazede hem özel hem devlet sektöründe iş bulma olanaklarına sahip olmaktadır. Aynı zamanda bölüm dersleri öğrencilere kendi işlerini kurma, risk alma, yaratıcı düşünme gibi girişimcilik becerilerinin oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Maliye: Maliye bölümünün temel amacı ülkenin kamu ve özel kurumlarının finans alanı için yetenekli ve bilgili kadrolar yetişdirmektir. Maliye bölümünde maliye ile ilgili temel derslerin yanı sıra işletme bilimi ile ilgili dersler de işlenmektedir. Bölümde kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek elemanlar yetiştirilir. Bu bölümden mezun olanlar kamu mali kuruluşlarında, bankalarda, yatırım, denetim ve finansal danışmanlık firmalarında yüksek kariyer olanakları elde edebilmektedirler.

İktisat Bölümü: İktisat Lisans Programı, İktisat biliminin temel kavramları, temel sorunları ile ilgili teorik bir altyapı kazandırmayı, Azerbaycan ve Dünya ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle değerlendirme konusunda desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı, öğrencilere karar alma, piyasaların yapısı ve işleyişi, kamu politikaları gibi ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturan mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanı sıra, bu alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri için matematik, istatistik ve ekonometri gibi uygulamalı dersleri de almaktadırlar. Bunun yanı sıra İktisat programı çerçevesinde işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların daha geniş yelpazede bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

Pazarlama: Ekonominin döngüsünü sağlayan ve üretimi destekleyen işletme fonksiyonlarından biri Pazarlamadır. Günümüz dünyasında üretimle beraber, ürettiğini en dikkat çekici biçimde sunmak değerin yaratılması açısından önem taşımaktadır. Toplumlar her zaman yarattıkları değerler ile anılmaktadır. İşletmelerde değer yaratma faaliyetlerini yaparken aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaçlarına göre üretim yapmak için onları dinlemeye ihtiyaç vardır. Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve devlet sektöründe reklamcılık, halkla ilişkiler, satış uzmanı gibi alanlarla beraber, ürün yönetiminden müşteri ilişkilerine, lojistikten, pazarlama araştırmalarına kadar çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösterebilirler. Ayrıca dijital pazarlama, e-ticaret gibi yeni ve küreselleşen dünyanın isteklerine uyan ve sınır kavramının ortadan kalkmasını sağlayan meslek gruplarına yönele bilmektedirler.

Muhasebe ve Denetim: Bir işletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişime neden olan mali işlemler muhasebenin konusunu oluşturmaktadır. Bu işlemler muhasebe bölümü tarafından belli kurallara bağlı kalınarak kaydedilmekte, sınıflandırılmakta ve özetlenmektedir. Muhasebede temel amaç finansal raporlar aracılığıyla işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında doğru ve güvenilir bilgi üretmektedir. Bu bilgiler işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcıları tarafından işletme ile ilgili kararların alınmasında kullanılmaktadır. Devlet, vergi ve ekonomik politikalarını belirlemek, finans kurumları, işletmenin borç ödeme gücünü değerlemek, ortaklar elde edecekleri kar payını tahmin etmek, yöneticiler, temelde planlama olmak üzere çeşitli kararlar için muhasebe bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar.

Bölümün amacı, muhasebe uygulamalarını kavrayan, bu uygulamaları sağlıklı ve güvenilir şekilde yürüten, iş hayatındaki yeniliklere ayak uydurabilen, birikimli, analitik düşünce yeteneğine sahip muhasebe uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçla ders programları teorik ve uygulamalı olarak zamanın gerektirdiği güncel muhasebe ve denetim standartlarına uygun şeklinde aktarılmakta, öğrencilerin güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bölümü tercih edecek adayların, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatle çalışabilen, matematik ve mantık konularına hakim, sabırlı, düzenli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.