Türk Dünyası İqtisad Fakültəsi (TUDİFAK)

Türk Dünyası İqtisad Fakültəsi (TUDİFAK), Türk Dünyası Araşdırmalar Vəqfinin rəhbəri Prof. Dr. Turan YAZGAN tərəfindən 1992-ci ildə Bakıda Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun tərkibində yaradılmışdır. Fakültə 2001-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzninə keçirilmiş və Türk Dünyası İqtisad fakültəsi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Fakültədə təhsil Türkiyə türkcəsindədir və fakültənin dekanı türkiyəli professor-müəllim heyəti arasından seçilir. Fakültənin Türkiyə Respublikasında ekvivalentliyi vardır və bu Türkiyədə təhsilini davam etdirmək istəyən tələbələr üçün həm mübadilə proqramları, həm də akademik karyera baxımından geniş imkanlar yaradır.

Gənc müəllim  kollektivi olan TUDİFAK hər zaman dinamizmə və isti ailə mühitinin yaradılmasına önəm verib. Onun təhsilə innovativ yanaşması və Türk Dünyası anlayışı fakültədə milli dəyərlərin və ümumbəşəri prinsiplərin birgə inkişafına imkan yaradır. TUDİFAK universitetin akademik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sistemində ardıcıl olaraq 4 il birinci yeri  tutmuşdur. Təhsilə innovativ yanaşması və Türk Dünyası anlayışı fakültədə milli dəyərlər və çağdaş prinsiplərin birgə inkişafına imkan verir.

Fakültənin ali məqsədi fakültədə olan istiqamətlər üzrə beynəlxalq standartlara cavab verən ixtisaslaşmış kadr hazırlamaqdır.

Bundan əlavə, Türkiyədə təhsil dilinin türk dilində olması Türkiyədən olan elm adamlarının təhsildə iştirakına şərait yaradır.

TÜDİFAK tələbələrinə 4 illik bakalavr təhsillərinin sonunda diplomla birlikdə Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi adından fakültə dekanı və UNEC rektoru tərəfindən imzalanmış Türkiyə türkcəsində “Məzuniyyət Belgesi” verilir. Əgər siz TUDİFAK olaraq seçiminizi etsəniz, yuxarıda qeyd olunan bir çox üstünlüklərlə yanaşı sizi isti ailə mühiti və nizam-intizamlı təhsil dövrü gözləyir.

Fakültəmizə qəbul DİM-in Azərbaycan vətəndaşları üçün keçirdiyi universitet imtahanı ilə həyata keçirilir. Türkiyə Respublikası vətəndaşları isə Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfinin tövsiyəsi ilə orta məktəb məzunu olmaq şərti ilə müraciət edə bilərlər. TUDİFAK-da İqtisadiyyat, Biznesin idarə edilməsi, Maliyyə, Marketinq, Mühasibat, Dövlət İdarəçiliyi, Beynəlxalq Ticarət və Logistika ixtisasları var.

İqtisadiyyat ixtisası:

İqtisadiyyat ixtisası tələbələrə iqtisadiyyat sahəsində nəzəri baza yaratmaqla, cari iqtisadi hadisə və hadisələri başa düşmək, iqtisadi problemləri dərk etmək və onların həlli yollarını axtarmaq və tapmaq bacarığını aşılamaq məqsədi daşıyır. Bu məqsədlə tələbələr iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən mikroiqtisadiyyat, makroiqtisadiyyat, beynəlxalq iqtisadiyyat, bank və maliyyə, pul nəzəriyyəsi, artım və inkişaf kimi əsas fənlərlə yanaşı, elmi təhlilin tələb etdiyi analiz vasitələrindən istifadə etmək bacarığına yiyələnmələri üçün onlara Riyaziyyat, Statistika və Ekonometrika kimi fənlər də tədris olunur.

 

Biznesin idarə edilməsi ixtisası:

Biznesin idarə edilməsi ixtisası, iş dünyası üçün sahibkarlıq və idarəçilik keyfiyyətlərinə malik işçilər yetişdirməyi, biznes elmi sahəsində akademik inkişafa töhfə verəcək tədqiqatlar aparmağı, davamlı inkişafı daimi hala gətirməyi, əlavə dəyər yaradan və yenilikçi məlumatı yaradaraq maraqlı tərəflərlə bölüşməyi öhdəsinə götürmüşdür. Biznesin idarə edilməsi ixtisasının əsas məqsədi dəyişən dünyada baş verən hadisələrə uyğunlaşan uğurlu, bilikli və yaxşı təchiz olunmuş menecerlər yetişdirməkdir.

 

Maliyyə ixtisası:

Maliyyə ixtisasının əsas məqsədi ölkənin dövlət və özəl qurumları üçün maliyyə sahəsində ehtiyac duyduqları istedadlı və bilikli kadrlar hazırlamaqdır. Maliyyə ixtisasında maliyyə ilə bağlı əsas fənlərlə yanaşı, Biznesin idarə edilməsi, İqtisadiyyat və Hüquq elminə aid dərslər da tədris olunur. Dövlət və özəl sektorun maliyyə məsələləri ilə bağlı üzləşdiyi problemlərə elmi metodlardan istifadə etməklə lazımi həll yollarını hazırlamaq üçün ixtisaslı işçi qüvvəsi hazırlanır. Bu ixtisas üzrə məzun olanlar dövlət maliyyə institutlarında, banklarda, investisiya, audit və maliyyə məsləhətçi şirkətlərində karyera imkanları əldə edə bilərlər.

 

Marketinq ixtisası:

Bu ixtisasın məqsədi mal və xidmətlər, məkanlar, insanlar, ideyalar, təcrübələr, idman, əyləncə, səhiyyə, təhsil, siyasət kimi bir çox sahədə marketinq nəzəriyyəsi və təcrübələrini bilən və peşəkar şəkildə tətbiq edə bilən marketinq mütəxəssislər yetişdirməkdir. Bu ixtisas üzrə məzun olan tələbələr özəl və dövlət sektorlarında reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr, satış mütəxəssisi kimi sahələrlə yanaşı, məhsul idarəçiliyindən müştəri münasibətlərinə, logistikadan marketinq araşdırmalarına qədər müxtəlif peşələrdə çalışa bilərlər. Bundan əlavə, yeni və qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun gələn və sərhəd anlayışının ortadan qalxmasını təmin edən rəqəmsal marketinq və e-ticarət kimi peşə qruplarına istiqamətlənə bilərlər.

 

Mühasibat ixtisası:

İxtisasın məqsədi mühasibat uçotu təcrübələrini anlayan, bu təcrübələri sağlam və etibarlı şəkildə həyata keçirən, iş həyatında yeniliklərə hakim olmaq, səriştəli analitik düşünmə qabiliyyətinə malik mühasibat uçotu mütəxəssisləri yetişdirməkdir. Bu məqsədlə tədris planları nəzəri və praktiki cəhətdən zamanın tələb etdiyi cari mühasibat və audit standartlarına uyğun şəkildə tətbiq edilərək, mövcud qanunvericilik çərçivəsində tələbələrin yetişdirilməsi təmin edilməkdədir.

 

Dövlət idarəçiliyi ixtisası:

Dövlət İdarəçiliyi ixtisasının məqsədi dövlət idarəetməsi sahəsində mərkəzi və yerli idarəetmə orqanlarında işləmək üçün peşəkar kadr çatışmazlığını təmin etmək, tələbələrə idarəetmə bacarıqlarını aşılamaq və dövlət idarəçiliyinin inkişafına töhfə verməkdir. Dövlət idarəçiliyi ixtisası tələbələrə dövlətin xeyrinə siyasət yürütmək, həyata keçirmək və onlara nəzarət etmək bacarıqlarını öyrədir.

 

Beynəlxalq ticarət və logistika ixtisası:

Logistika, bir məhsulun kommersiya mənasında müştəri firma və ya təşkilatların istəyi ilə məhsulun istehsal nöqtəsindən istehlak məntəqəsinə çatdırılmasına və bu proses zamanı baş verən bütün fəaliyyətlərə verilən addır. Bu ixtisasın məqsədi beynəlxalq kommersiya sənədlərini tanıyan, çatdırılma və ödəniş formalarını kommersiya prosedurunda tətbiq edən, satınalma, istehsalat və satış proseslərini idarə edən, gömrük qaydalarını bilən və tətbiq edən mütəxəssislər hazırlamaqdır. Bu ixtisası bitirən tələbələr xarici ticarət üzrə mütəxəssis, logistika analitiki, logistika üzrə məsləhətçi, satış mütəxəssisi, yüklərin satışı üzrə mütəxəssis, anbar əməliyyatları üzrə mütəxəssis və digər əlaqəli sahələrdə vəzifələri öz üzrələrinə götürə bilərlər.

Fakültəyə təhkim edilən kafedra:

İqtisadiyyat və işlətmə

 

 

Türk Dünyası İktisat Fakültesi  (TUDİFAK)

Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TÜDİFAK), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı başkanı Prof. Dr. Turan YAZGAN tarafından “Azerbaycan Xalq Teserrüfatı İdareetme İnstitutu”nun bünyesinde 1992 yılında Bakü`de kurulmuştur. Fakülte, Azerbaycan Respublikasının Cumhurbaşkanının Serancamı ile 2001 yılından itibaren Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesinin bünyesine katılmış, Türk Dünyası İktisat Fakültesi olarak faaliyetine devam etmiştir. Fakültede eğitim Türkiye Türkçesinde olup, Fakülte dekanı Türkiyeli öğretim üyelerinin arasından seçilmektedir.  Fakültenin Türkiye Cumhuriyetinde denkliğinin olması, eğitim hayatını Türkiye`de devam etmek isteyen öğrenciler için hem değişim programı açısından, hem de akademik karyer açısından geniş imkânlar sunmaktadır.

Genç akademisyenlerle yola çıkan TÜDİFAK, her zaman için dinamizme ve sıcak aile ortamının oluşmasına önem vermiştir. Eğitimde yenilikçi yaklaşımı ve Türk Dünyası anlayışı, fakültede milli değerler ile evrensel prensiplerin bir arada gelişmesine imkân tanımaktadır. Fakülte öğretim üyelerinin üniversite akademik performans değerlendirme sisteminde 4 yıl ardarda fakülte/bölüm birinciliği elde etmesi fakültede verilen öğretimin kalitesini de göstermektedir. Ayrıca Eğitim dilinin Türkiye Türkçesinde olması Türkiye`den akademisyenlerin de eğitime katılmasına olanak sağlamaktadır.

TUDİFAK, öğrencilerine 4 senelik lisans eğitiminin sonunda Diploma ile birlikte Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı adına fakülte dekanı ve UNEC rektörü tarafından imzalanan Türkiye Türkçesinde “Mezuniyet Belgesi” de verilmektedir. Tercihinizi TUDİFAK olarak yaparsanız, yukarıda sayılan birçok üstünlüklerle beraber, sıcak aile ortamı, disiplinli eğitim dönemi sizi beklemektedir.

Fakültemize öğrenci kabulü Azerbaycan vatandaşları için DİM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı ile yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise Lise mezunu olma şartı aranarak Türk Dünyası Araştırmaları Vakfının önerisi ile başvurabilir. TÜDİFAK’ta İktisat, İşletme, Maliye, Pazarlama, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümleri   bulunmaktadır.

İktisat Bölümü:

İktisat bölümü,  öğrencilerde iktisat alanında teorik altyapı oluşturarak, güncel ekonomik olayları ve olguları anlama, ekonomik sorunları kavrama ve bunlara çözüm yolları arama ve bulma yeteneği kazandırmağı amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, ekonomi biliminin esasını oluşturan mikro iktisat, makro iktisat, uluslararası iktisat, banka ve finans, para teorisi, büyüme ve kalkınma gibi temel derslerin yanı sıra, bu alanlarda bilimsel çözümlemelerin gerektirdiği analiz araçlarını kullanma yeteneğini edinmeleri için Matematik, İstatistik ve Ekonometri gibi uygulamalı dersleri de almaktadırlar.

 

 

 İşletme Bölümü:

İşletme bölümü, iş dünyasına girişimci ve yönetici niteliklerine sahip elemanlar yetiştirmeyi, işletme bilimi alanında akademik gelişime katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı, sürekli gelişimi kalıcı kılmayı, katma değer yaratan ve yenilikçi bilgi üretmeyi ve bu bilgileri paydaşlarla paylaşmayı görev edinmiştir. İşletme Bölümünün esas amacı bu değişen dünyadaki gelişmelere uyum sağlayan, başarılı, bilgili ve donanımlı yöneticiler yetiştirmektir.

Maliye Bölümü:

Maliye bölümünün temel amacı ülkenin kamu ve özel kurumlarına finans alanında ihtiyaç duydukları yetenekli ve bilgili kadrolar yetiştirmektir. Maliye bölümünde maliye ile ilgili temel derslerin yanı sıra işletme, iktisat ve hukuk bilimi ile ilgili dersler de okutulmaktadır. Bölümde kamu ve özel sektörün mali konulara ilişkin karşılaştıkları sorunlara, bilimsel yöntemlerle gerekli çözümleri geliştirecek kalifiyeli işgücü yetiştirilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar kamu mali kuruluşlarında, bankalarda, yatırım, denetim ve finansal danışmanlık firmalarında kariyer olanakları elde edebilmektedirler.

Pazarlama Bölümü:

Bu bölümün amacı, mal ve hizmet, yer, kişi, fikir, deneyim, spor, eğlence, sağlık, eğitim, siyaset gibi birçok alanda, pazarlama teori ve uygulamalarını bilen ve profesyonelce uygulayabilen pazarlama uzmanlarına duyulan ihtiyacı karşılamaktır. Bölümden mezun olan öğrenciler, özel sektörde ve devlet sektöründe reklamcılık, halkla ilişkiler, satış uzmanı gibi alanlarla beraber, ürün yönetiminden müşteri ilişkilerine, lojistikten, pazarlama araştırmalarına kadar çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösterebilirler. Ayrıca dijital pazarlama, e-ticaret gibi yeni ve küreselleşen dünyanın isteklerine uyan ve sınır kavramının ortadan kalkmasını sağlayan meslek gruplarına yönele bilmektedirler.

Muhasebe Bölümü:

Bölümün amacı, muhasebe uygulamalarını kavrayan, bu uygulamaları sağlıklı ve güvenilir şekilde yürüten, iş hayatındaki yeniliklere ayak uydurabilen, birikimli, analitik düşünce yeteneğine sahip muhasebe uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçla ders programları teorik ve uygulamalı olarak zamanın gerektirdiği güncel muhasebe ve denetim standartlarına uygun şeklinde aktarılmakta, öğrencilerin güncel mevzuat çerçevesinde yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü:

Kamu Yönetimi Bölümünün amacı kamu yönetimi alanında merkezi ve yerel yönetimlerde çalışacak uzman personel açığını kapatmak, öğrencilere yönetim becerisi kazandırmak ve kamusal yönetimin gelişmesine katkı sağlamaktır. Kamu yönetimi bölümü, öğrencilere kamunun yararına politikalar üretebilme,  uygulayabilme ve denetleyebilme becerileri kazandırmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü:

Lojistik; bir ürünün ticari anlamda müşteri şirket ya da kuruluşların isteği üzerine üretim noktasından alınarak tüketim noktasına aktarılmasına ve bu süreç içerisinde meydana gelen tüm etkinliklere verilen isimdir. Bu bölümün amacı, uluslararası ticari belgeleri tanıyan, teslimat ve ödeme formlarını ticari prosedürde uygulayan, tedarik, üretim ve satış süreçlerini yöneten, gümrük yönetmeliklerini bilen ve uygulamaya koyan uzmanlar yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler dış ticaret uzmanı, lojistik analisti, lojistik danışmanı, satış uzmanı, sevkiyat satış uzmanı, depo operasyonları uzmanı ve diğer ilgili alanlarda sorumluluk alabilirler.

KATALOQ_TUDİFAK

 

eskort - buy tiktok followers - takipcimx - twitch viewer bot - deneme bonusu veren siteler - instagram story viewer - postegro - buy instagram followers - buy instagram followers - antalya airport transfer - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - ip stresser - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet - onwin - ip stresser - Aviator oyna - porno - yabancı dizi izle - instagram report tool - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al -

anlaşmalı boşanma

-

niwo opleiding

-

loodgieter den haag

- buy starlink - toscanello satın al - twitch viewer bots - Postegro