Mərkəzin rəhbəri: Əhmədova Esmira Mirməmməd qızı

ÜNVAN: UNEC-in I tədris korpusu (Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 6)
Əlaqə tel: +(994) 12 492-60-45
e-mail: airmerkezi@unec.edu.az

232 2

logo_analitikHAQQIMIZDA:

Analitik İnformasiya Resursları UNEC Tədqiqat Mərkəzi Azərbaycan Dövlət İqtisad  Universitetinin Elmi Şurasının 19 mart 2015-ci il tarixli iclasının 136.4 №-li Qərarı və UNEC rektorunun 598/3/2015 №-li əmrinə əsasən yaranmışdır.

UNEC Rektorunun 460/3/2019 №-li əmrinə əsasən mərkəzə ictimai əsaslarla rəhbərlik  Əhmədova Esmira Mirməmməd qızına həvalə edilmişdir.

 

MƏQSƏDİMİZ:

Yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanmasında iştirak etmək, fundamental, tətbiqi və axtarış elmi-tədqiqat işləri aparmaq, professor-müəllim heyətini, doktorantları və ali təhsil müəssisəsi tələbələrini elmi-tədqiqat işlərinə geniş cəlb etmək

*
VƏZİFƏLƏRİMİZ:

 • statistik məlumat bazası üçün göstəricilər sisteminin tərtib olunması;
 • müvafiq informasiya mənbələrindən statistik məlumatların toplanması;
 • məlumatların müvafiq bloklar üzrə sistemləşdirilməsi;
 • mövcud məlumatlar əsasında analitik-statistik təhlillərin həyata keçirilməsi;
 • tədris proqramları və tədqiqatların məzmununa müvafiq olaraq ünvanlı elektron resursların formalaşdırılması;
 • kənar istifadəçilər üçün ödənişli əsaslarla informasiya resurslarının, göstəricilər sisteminin, məlumat bazalarının, təhlillərin və müvafiq informasiya sistemlərinin hazırlanması;
 • hüquqi və fiziki şəxslərə ödənişli əsaslarla statistik xidmətlərin göstərilməsi, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin təhlili, proqnozlaşdırılması, müxtəlif istiqamətlərdə statistik-sosioloji sorğuların təşkili, bazar araşdırmalarının və marketinq təhlillərinin aparılması;
 • müxtəlif məlumat bazalarının hazırlanmasında və analitik təhlillərin aparılmasında ödənişli əsaslarla iştirak etmək;
 • çıxış cədvəlləri, yayım formatları və s. ilə bağlı proqram vasitələri üçün təkliflərin hazırlanması;
 • informasiya bazasının strukturu, analitik təhlillər və s. üçün proqram təminatları üzrə məqsədlərin müəyyələşdirilməsi.

KOMANDAMIZ:

TM rəhbəri – Əhmədova Esmira Mirməmməd qızı

Üzvlər:

– Teymurova Vüsalə Eybulla qızı – i.e.n., dosent, UNEC

– Rüstəmov Elnur Şahismayıl oğlu – müəllim, UNEC

*

PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏRİMİZ:

 1. «Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin və təhsil proqramlarının reytinqlərinin tərtib edilməsi metodologiyası» texniki tapşırıqı hazırlanması

*

HƏDƏFİMİZ: (Görəcəyimiz işlər)

 1. İşçi qrupların yaradılması;
 2. Könüllü tələbə qruplarının formalaşdırılması;
 3. Bənzər daxili və xarici qurumlar ilə təcrübə əməkdaşlığı və mübadiləsi;
 4. Regional və dünya aparıcı trendlərinin təhlilinin hazırlanması;
 5. İnformasiya texnologiyalarının dəstəyi və s.
 6. əmək bazarı ilə Ali Təhsil müəssiləri arasında monitorinqin aparılması, elmi-tədqiqatı, ixtisas tələblərinin uyğunlaşdırılması.
 7. Ali təhsil sisteminin araşdırılması
 8. İnformasiya və Analitik – informasiya məhsullarının hazırlanması
 9. Yuxarıda göstərilənlərə əsasən unikal məlumat bazası yaradılması

*
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitet üçün faydalar

 • Praktik əhəmiyyəti – nəzəriyyə və təcrübə arasındakı əlaqə
 • Universitetin ARM mərkəzi vasitəsilə müəssisə və müəssisələrlə ünsiyyəti
 • Universitetin təhsil müəssisəsindən təhsil-tədqiqat müəssisəsinə çevrilməsi
 • Gəlirlərin əldə edilməsi
 • Universitetin reytinqinin yüksəldilməsi
 • Universitetin yalnız təhsil xidmətləri istehsal etməsi kimi deyil, həm də informasiya və analitik məhsulların istehsalçısı kimi təqdim edilməsi.