zahid_memmedov44Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamentinin direktoru: i.e.d., prof., əməkdar müəllim Zahid Fərrux Məmmədov

.                          e-mail: zahid.mammadov@unec.edu.az
                         +(994) 12 492-58-31

                           CV-AZ

*

– Universitetin Böyük Elmi Şurasının məşvərətçi ictimai qurumu Tədris Metodiki Şura üzvü
– Universitetin nəzdində D 02.051 dissertasiya şurasının üzvü
– Universitetin nəzdində D 02.051 dissertasiya şurası yanında elmi seminarın üzvü
– Universitetin intizam komissiyasının üzvü
– Universitetdə maliyyə fakültəsinin elmi şuranın üzvü

*

TƏHSİLİ:

1988 Leninqrad Maliyyə İqtisad İnsitutunun Bakı flialınının  Maliyyə-Kredit fakultəsininin “Maliyyə -Kredit” ixtisasını  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1990 Sankt-Peterburq Dövlət Maliyyə İqtisad Universitetinin  “Pul tədavülü və bank işi”  kafedrasına məqsədli aspirant kimi  qəbul olunmuşdur.
1993 1993-cü ildə vaxtindan əvvəl “Türkiyənin kredit sisteminin inkişafinin əsas təmayülləri” mövzusunda namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək həmin universitetdə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış şuranın qərarı ilə iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülüb (Maliyyə, pul təd. və kredit şifrəsi üzrə).
1994 1994-98-ci illərdə Türkiyə Cumhuriyyəti Mərmərə Universitetində Bankçılıq ixtisası üzrə məqsədli doktoranturaya qəbul olunmuşdur.
1998 Türkiyə Cumhuriyyəti Mərmərə Universitetində Bankçılıq və finans  ixtisası üzrə doktorluq disertasiyası üzrə ixtisaslaşmış komissiyanın qərarı ilə ona bankçıliq və finans  elmləri sahəsində doktorluq alimlik dərəcəsi diplomu verilmişdir.
2001 AR Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adı verilmişdir.
2003-2006 Sankt-Peterburq Dövlət Maliyyə İqtisad Universitetinin doktoranturasında təhsil almışdır.
2006 Sankt-Peterburq Dövlət Maliyyə İqtisad Universitetində – 08.00.10 «Maliyyə, pul tədavülü və kredit» ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir
2007 Rusiya Federasiyasının Dövlət Ali Attestasiya Komitəsinin qərarı ilə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir.
2008 Azərbaycan Respublikasının Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təkrar attestasiyadan keçirilərək Azərbaycan Respublikasının elmlər doktoru diplomuna layiq görülmüşdür.
2012 Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən professor elmi adı verilmişdir.
DSC_8848 20160524_13280220160524_13352120160524_160246
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1998 RSFSR Təhsil Nazirliyinin 585 saylı göndərişinə əsasən  Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunda gənc mütəxəssis kimi işə qəbul edilmişdir.
1993-1994 Sankt-Peterburq Maliyyə İqtisad Universitetininə müəllim və Sankt-Peterburq Fond birjası Depozitar Klirinq Trast Mərkəzinin direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
1994-2001 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Bank işi” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.
2001-2011 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Bank işi” kafedrasında dosent vəzifəsində işləmişdir. Bundan başqa, bir neçə iri şirkət və xoldinqlərdə sədrin maliyyə müşaviri vəzifəsində  işləmişdir.
2011-2013 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Bank işi” kafedrasının professoru vəzifəsində işləmişdir.
02.07.2013 – 02.2016 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Bank işi” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.
03.2016 – 2018 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elm şöbəsinin müdiri olub.
2018 –  UNEC-in Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamentinin direktorudur.
Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin Həmkarlar İttifaqının fərdi üzvü Məmmədov Zahid Fərrux oğlu «Qızıl Qələm» mükafatına layiq görülmüşdür.Sankt-Peterburq İqtisad və İdarəetmə Akademiyasının Elmi Şurasının qərarı ilə (06.12.2010 tarixində) Məmmədov Zahid Fərrux oğlunun elmi xidmətlərinə görə I dərəcəli ordenlə təltif olunmuşdur.

18.11.2019

Мамедов Захид Фаррух является членом Общероссийской общественной организации “Российского профессорского собрания”

24.09.2020

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 2020-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar müəllim”  fəxri adına layiq görülmüşdür.

Azerbeycan Devlet Iktisat Universitesi_08_resize ??????????????????????????????? OLYMPUS DIGITAL CAMERA??????????????????????????????? ???????????????????????????????

ƏLAVƏ MƏLUMAT:

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün yaradılmış dissertasiya şurasının, sonradan isə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün yaradılmış dissertasiya şurasının üzvü olmuşdur.

12 dekabr 2006-cı ildə Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankı Sankt- Peterburq Baş idarəsi və Rusiya Banklar Birliyinin birgə keçirdiyi konfransda “ bank böhranının infeksion xarakterti” mövzusunda çıxışına görə diplomla  təltif olundu (oriqinal mövzu ilə cıxışına görə).

4-6 aprel 2007-ci ildə Rusiya Banklar Birliyinin XVIII  qurultayının iştirakçısı olub və Rusiya Banklar Birliyinin  rəsmi orqanı olan “Национальный банковский журнал” jurnalında Azərbaycanın bank sistemi haqqında müsahibəsi dərc edilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyasının Rəyasət Heyətinin 29.01.2009- cu il tarixli Sərəncamı ilə (№ 16) iqtisadçı alimlərdən ibarət “işçi qrupu”nun koordinatoru təyin edilmişdir. Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının 22 dekabr 2009–cu il tarixli 6/4 nömrəli qərarı ilə iqtisadiyyat üzrə problem şurasının üzvü təyin edilmişdir.

Z.F.Məmmədov Türk Asiya Stratejik Araşdırmalar Mərkəzinin yayım orqanı – “Öngörü” jurnalının beynəlxalq elmi şurasının və RF Hökuməti yanında maliyyə Akademiyasının“ Вестник Финансовой Академии» beynəlxalq elmi nəşrin redaksiya heyətinin üzvüdür.

Azərbaycan dövlətinin apardığı iqtisadi siyasət mövzusunda tez-tez müxtəlif televeziya proqramlarında  ekspert statusunda iştirak edir (1000-dən yuxarı çıxış və müsahibələrı vardır).

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30.05.2008-ci il tarixli (protokol № 10-R) qərarı ilə 08.00.10. – “Maliyyə, pul tədavülü, kredit”  ixtisas şifri  üzrə ilə iqtisadiyyat elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü təyin edilmiş,  AAK RH-nın 06.02.2009-cu il tarixli (protokol № 02-R) ekspert şurasına yeni dönəm üçün yenidən üzv təyin edilmiş və AAK RH-nın 19.02.2010-cu il tarixli (protokol №04-R) qərarı ilə ekspert şurasının sədr müavini təyin edilmişdir.

Təhsil Nazirinin 11927 saylı 27.09.2011-ci il tarixli  əmri ilə” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı”  ilə təltif olunmuşdur.
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi haqqında” Əsasnamənin 8.43 və 13.5-ci bəndlərini rəhbər tutaraq Z.Məmmədov yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində uzun müddət səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə və anadan olmasının 50 illiyi münasibətilə Təhsil Nazirliyinin «Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

«BANK İŞİ» kafedrasinin müdiri iqtisad elmləri doktoru, professor Zahid Fərrux Məmmədov – Новая экономическая ассоциация (НЭА) http://www.econorus.org/members.phtml üzv seçilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Elmi Şurasının 18.09.2015-ci il tarixli EŞ-140 №-li qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində professor-müəllim heyətinin xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanan differensial əmək haqqı sisteminin tətbiqi haqqında Qaydalar”ın icrasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış komissiyanın üzvüdür.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 2020-ci il Sərəncamına əsasən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 90 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Əməkdar müəllim”  fəxri adına layiq görülmüşdür.

*
IMG_3254IMG_3586????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

prof. Z.Məmmədov UNEC NEWS-da

*

Universitetlərdə ənənəvi tədrisin əhəmiyyəti və onlayn təhsilin çatışmazlıqları – ARB24 (GÜNDƏM)

Universities in the modern age: New challenges, trends, paradigms and expectations

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНА

Банковский сектор Азербайджана: новые тренды и перспективы

Çin və Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri (Zahid Məmmədov) – ARB24 (Gündəm)

Davamlı inkişafa həsr olunan beynəlxalq konfrans TV-lərdə (25.06.2020)

Роль русского языка в профессиональной подготовке студентов-экономистов (Международный научно-аналитический журнал “Диалог” )
Təhsil sahəsində əməkdaşlıq dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında mühüm yer tutur. “İqtisadiyyat” (4-12 iyun 2019)

UNEC-in təşkilatçılığı ilə “Xəzər rəqəmsal iqtisadiyyat dövründə” beynəlxalq forumu keçiriləcək
 (03.06.2019)
“Центр новостей”, Aстрахань TV (27.05.2019) – 
VİDEO
«Сотрудничество в сфере образования занимает важное место в развитии межгосударственных отношений»

Профессор З.Ф.Мамедов о стратегическом партнерстве белорусских и азербайджанских университетов (27.12.2018)

UNEC-də Türkiyə Universitetləri ilə əməkdaşlığa həsr olunan beynəlxalq konfrans (15.11.2018)

Nüfuzlu beynəlxalq elmi nəşrdən UNEC-ə etimad (19.04.2018)
Rusiyalı şagirdlər UNEC-də təhsil almaqda maraqlıdırlar (12.04.2018)
UNEC professorlarının yeni platforması: “Elm və ictimaiyyət” (30.03.2018)
UNEC-də Novruz mühazirələri: “Sahibkarlar təhsildə yeni standartların müzakirəsinə cəlb edilməlidir” (15.03.2018)
UNEC-in gənc tədqiqatçılarının elmi seminarı: “Milli iqtisadiyyatın müasir problemləri”
 (05.03.2018)
Tədris və akademik kommunikasiyanın təminatında elmi nəşrlər və kitabxanaların rolu: beynəlxalq standartlar və UNEC təcrübəsi
 (AMK – 28.02.2018)
“Qonaq Elmi İşçilərin Mübadiləsi Proqramı”
 (23.02.2018)

“UNEC qadınları elm dünyasında: yeni çağırışlar və imkanlar” (Azərbaycan müəllimi qəzeti – 16.02.2018)
Təhsil TV: UNEC tədqiqatçı qadınlar üçün imkanları genişləndirir (Azərbaycan müəllimi qəzeti – 13.02.2018)
UNEC-in tədqiqatçı qadınlarına araşdırmalarını Avropada davam etdirmək imkanı (09.02.2018)
İstanbul Universitetinin professoru: “UNEC-in akademik etikası öyrənilməlidir” (06.02.2018)
“Maliyyə resurslarından səmərəli istifadə KOS subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini yüksəldəcək” (30.01.2018)
UNEC-də qiyabi təhsildə ilk: Tələbə Elmi Konfransı (29.01.2018)
UNEC-də elmi tədqiqatların beynəlxalq jurnallarda nəşri ilə bağlı təlim (24.01.2018)
UNEC-in professoru Azərbaycanda turizmin inkişafı barədə – VİDEO
 (16.01.2018)
UNEC professorları elmin aktual problemlərindən danışıblar
 (25.12.2017)
LDU-da elmin aktual problemləri mövzusunda konfrans keçirilib (VİDEO – 23.12.2017)

Rusiyanın tanınmış iqtisadçıları pedaqoji fəaliyyətlərini UNEC-də davam etdirməkdə maraqlıdırlar
 (05.12.2017)
Rektor Maksimtsev: “UNEC-in islahat təcrübəsi uğur modelidir”
 (05.12.2017)

UNEC professoru Ümumrusiya İqtisad Toplantısında
 (13.11.2017)
Elm və təhsil sintezinin arxitekturası: UNEC təcrübəsi” (27.10.2017)
UNEC-in doktorant və gənc tədqiqatçıları XXI Respublika elmi konfransında (25.10.2017)
Professor Akif Musayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirildi (23.10.2017)
UNEC bilik iqtisadiyyatının inkişafına töhfələr verməyi hədəfləyir (20.10.2017)
UNEC biliklər iqtisadiyyatının inkişafına töhfələr verməyi hədəfləyir (İqtisadiyyat.com – 20.10.2017)
UNEC professorları elmi konfransda aktual mövzularla çıxış ediblər (19.10.2017)
Məmmədov: “Sahibkarlar elmi müəssisələrlə əməkdaşlığa keçməlidirlər” (Sputnik.az – 18.10.2017)
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq (12.10.2017)

 

UNEC professorundan ustad dərsi: “Müasir universitetlərdə elmi fəaliyyətin idarə olunması” (13.10.2017)
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq
 (LENT.AZ)
 “Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq (FOTO)
 «Месячник науки» повысит качество научных исследований в UNEC (ФОТО)
“Elm aylığı” elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq – AZƏRTAC
В UNEC дан старт традиционному «Месячнику науки» – АЗЕРТАДЖ
«Месячник науки» повысит качество научных исследований в UNEC – ABC.AZ
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini artıracaq
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq
«Месячник науки» повысит качество научных исследований в UNEC
Elm aylığı UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq
 «Месячник науки» повысит качество научных исследований в UNEC
 QAZILER: “Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq
UNEC-də “Elm aylığı”na start verilib – FOTOLAR | AzPolitika
 “Elm aylığı” elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq | Online ictimai-siyasi qəzet
Adalet.az | “Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini artıracaq
UNEC-də ənənəvi “Elm aylığı”na start verilib | Edumap.az
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq | Azərbaycan Universitetləri
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq – Məktəb Güşəsi
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq » AFN.az – Xəbər Portalı
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq » “Dünya” informasiya agentliyi
«Месячник науки» повысит качество научных исследований в UNEC (ФОТО) | Hakimiyyet.AZ
“Elm aylığı” UNEC-də elmi tədqiqatların keyfiyyətini daha da artıracaq » Azərbaycan Informasiya Agentliyi

4776 4768

Professor Zahid Məmmədov Azərbaycan Universitetində mühazirə oxuyub (11.10.2017)

“Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi: Hesabatlıq və şəffaflıq problemləri” (21.09.2017)


“Elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq ölkələrarası əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayır”
 (18.09.2017)
Важная веха партнерства (13.09.2017)
Мамедов: ЕС — основной торгово-инвестиционный партнер Азербайджана (Sputnik.az – 12.09.2017)

Захид Мамедов: Важная веха партнерства (“Каспий” – 13.09.2017)
Məmmədov: “Azərbaycansız Avropanın enerji təhlükəsizliyi yoxdu” (Sputnik.az – 13.09.2017)
UNEC professoru dünyanın tanınmış biznes və elm adamlarının fikir platformasında (03.08.2017)
Экономист: надо избегать резкого колебания национальной валюты (Sputnik.az – 29.07.2017)
İqtisadçı: “Hamı çalışmalıdır ki, manat öz sabitliyini qorusun” (Sputnik.az – 29.07.2017)
UNEC alimləri beynəlxalq elmi konfransda (29.06.2017)
Горизонты сотрудничества (“Каспiй” – 20.06.2017)
Dünyanın nüfuzlu universitetlərinin alimləri Bakıda bir araya gələcək (AzərTAC – 10.06.2017)
UNEC professorları beynəlxalq elmi tədbirdə (31.05.2017)
UNEC alimlərinin elmi-tədqiqatları beynəlxalq elm məkanına yol açır (17.05.2017)
UNEC professoru konfransda çıxış edib (15.05.2017)
UNEC-in magistri qaliblər sırasında (07.05.2017)
Tədqiqat universitetinə keçidin UNEC təcrübəsi (02.05.2017)
UNEC professoru Qafqazşünasların Birinci Beynəlxalq Forumunda təkliflərlə çıxış edib (19.04.2017)
Gənc Alimlər Məktəbi yaradılacaq (15.03.2017)
“Təhsil-tədqiqat-innovasiya” formatında UNEC: qlobal çağlrlşlar və real imkanlar (“Maliyyə və uçot” – 2017/1)
UNEC-də elmi tədqiqat işlərinin perspektivləri müzakirə edilib (10.03.2017)
Sahibkarların vergi yükü azaldılır (Sputnik.az – 04.03.2017)
“UNEC-in differensial əməkhaqqı sistemi professor-müəllim heyəti arasında elmi rəqabəti gücləndirib” (17.02.2017)
“Thomson Reuters”in nümayəndəsi iqtisadiyyat fakültəsində (“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 11.02.2017)
“Thomson Reuters”in nümayəndəsi İqtisadiyyat fakültəsində (08.02.2017)
UNEC ilə “Thomson Reuters” agentliyi birgə konfrans keçirəcək (01.02.2017)
Tayland universitetinin professoru UNEC-də (31.01.2017)
“İnnovativ iqtisadi inkişafda universitetlərin rolu” (27.01.2017)
UNEC-də elmi seminar: “Azərbaycan iqtisadiyyatı son bir ildə” (27.01.2017)
“Приверженность ценностям” – “Каспiй” qəzeti (24.01.2017)
Qeyri-neft sektorunun inkişafı yolları İTV-də müzakirə edilib (19.01.2017)
UNEC-də seminar: Maliyyə xidmətlərinin inkişafı real sektorun dayanıqlılığını təmin edəcək (18.01.2017)
“Təhsil-tədqiqat-innovasiya” formatında UNEC: qlobal çağırışlar və real imkanlar (13.01.2017)
UNEC-lə ATU arasında əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir (10.01.2016)
UNEC-in nümayəndələri “Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı” elmi konfransında (26.12.2016)
UNEC eksperti: Məqsədlərə çatmaqda insan kapitalının rolu (14.12.2016)
“Рецепт спасения от долларовых кредитов имеется, но все молчат” – (Sputnik.az – 01.12.2016)
Radio UNEC-də “Elm aylığı”nın nəticələri müzakirə olunub (30.11.2016)
UNEC alimləri beynəlxalq forumda çıxış ediblər (29.11.2016)
UNEC-lə “Thomson Reuters” birgə beynəlxalq konfrans keçirəcək (22.11.2016)
İTV-açıq dərs (Moderator.az – 27.10.2016)

Наука как фундамент развития (Газета “Каспий” – 26.10.2016)
XIII Beynəlxalq elmi-praktik konfransın PROQRAMI
UNEC-in magistr və doktorantları Polşada təcrübə keçə biləcəklər (24.10.2016)
UNEC-də “Universitetin elmi fəaliyyətində elmi nəşrlərin rolu: təhlil və qiymətləndirmə” konfransı keçirilib (Argupost.com – 22.10.2016)

UNEC-də “Universitetin elmi fəaliyyətində elmi nəşrlərin rolu: təhlil və qiymətləndirmə” konfransı keçirilib (Trend.az – 22.10.2016)

Elmi məqalələr tədqiqatlara əsaslsnmalıdır (AzərTAC – 22.10.2016)
Dünya təcrübəsi kontekstində UNEC-də elm və təhsil vəhdətinin yeni dizaynı (“İqtisadiyyat” qəzeti, 7-13 oktyabr. 2016)

Elektron ticarətin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı xarici təcrübə öyrənilir (Sputnik.az – 07.10.2016)
UNEC müəllimlərinin reytinqində üçüncü – prof. Zahid Məmmədov (06.10.2016)
Захид Мамедов: Азербайджан на стыке углубленных отношений. Eвропа перед лицом вызовов. Газета “Каспий” (04.10.2016)

UNEC regionun elmi müzakirə mərkəzinə çevrilib (29.09.2016)
UNEC-də Biznes və menecment fakültəsinin strateji hədəflərinin müzakirəsinə başlanılıb (21.09.2016)
Azərbaycanlı alim Polşada beynəlxalq iqtisadi forumda məruzə edib (AzərTAC – 19.09.2016)
UNEC professoru Polşada keçirilən iqtisadi forumda çıxış edib (19.09.2016)
UNEC-də “Thomson Reuters”in təlimlərinin ilk iştirakçılarına sertifikatlar təqdim edilib (24.06.2016)

UNEC-də “Web of Science” platformasının təqdimatı keçirilib (“İqtisadiyyat” qəzeti, 24.06.2016)
Georgiy Saqolov: “Uğurlu iqtisadi islahatların əsasını keyfiyyətli işçi qüvvəsi təşkil edir”
 (23.06.2016)

UNEC-də “Thomson Reuters”in “Web of Science” platformasının təlimlərinə start verilib (22.06.2016)
UNEC-də “Thomson Reuters” Agentliyinin nümayəndəliyi açılacaq (AzərTAC – 09.06.2016)

UNEC-də “Web of Science” sertifikasiya proqramı üzrə təlimlərə start veriləcək (09.06.2016)
Кризис: Ищем выход (wem.az)

UNEC-də konfrans: “Elm və təhsilin vəhdəti: Qlobal çağırışlar və lokal imkanlar” (07.06.2016)
UNEC müəllimləri respublika elmi konfransında çıxış edib (26.05.2016)
Для Азербайджана вполне хватит десяти банков-“универмагов (“Sputnik” – 23.05.2016)
Университеты мира. “Каспий” 28.04.2016 (стр. 11)

Стимулируя качество. “Каспий” 15.04.2016
Мудрый ученый. “Каспий” 06.04.2016
UNEC professorları türkiyəli həmkarları ilə telekörpü keçirdi
 (14.03.2016)
КРИЗИС:ИЩЕМ ВЫХОД – Журнал “world economics magazine” (11.03.2016)
UNEC regional liderlik yolunda (17.02.2016)

UNEC eksperti: İşçi qüvvəsinin regionlara qayıtması üçün şərait yaradılmalıdır
 (09.02.2016)
UNEC-də fikir sahibləri – biliyi və qabiliyyəti təsdiq olunan alimlərdir - “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 9 yanvar, 2016
Differensial əmək haqqı sistemi UNEC-də tədris, elmi-tədqiqat və inzibati fəaliyyətin səmərəliliyini artıracaq (16.12.2015)
UNEC-in professoru Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad Universitetinin yubileyində (03.12.2015)
Prof. Z.F. Məmmədovun Təltifnamələri (diplom, qramota və təşəkkürnamələr)

DSC_4824zahid20151951-1024x576 ???????????????????????????????DSC_3987Capture111

Программа Второй международной научно-практической конференции «ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ, КУЛЬТУРУ И ПРАВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ» 22 мая 2017 г. г. Санкт-Петербург

10599 29

Professor Zahid Fərrux oğlu Məmmədovun ictimai – elmi fəaliyyəti

 ELMİ ƏSƏRLƏRİ:
12 dərslik və dərs vəsaitinin, 25 monoqrafiya, 2 Bədii-publisistik kitab, 5 metodik vəsait, 5 dərs proqramı, Beynəlxalq nüfüzlü və RF AAK-nın tövsiyə etdiyi elmi nəşrlərdə 100-dən çox elmi məqalələrin müəllifidir.

“Bank işi”, I cild
“Bank işi”, II cild

проф.Захид Фаррух Мамедов – “Деньги, кредит, банки”

проф. Захид Фаррух  Мамедов – “Финансовый кризис и антикризисная политика”

Iktisat bilim doktoru, professor Zahid Farruk Mamedovun seçmeli  ve önemli bilimsel  eserleri

Iktisat bilim doktoru, prof. ZAHID FƏRRUX OĞLU MƏMMƏDOV

ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. Məmmədov Zahid

Universities in the modern age: New challenges, trends, paradigms and expectations

Elmi əsərlərinin siyahısı (2019-2020)

Elmi əsərlərinin siyahısı (2017)
Elmi əsərlərinin siyahısı

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА

İ.e.d., prof. Z.Məmmədovun rəhbərliyi ilə müdafiə etmiş doktorantların siyahısı

“Təhsil-tədqiqat-innovasiya” formatında UNEC: qlobal çağlrlşlar və real imkanlar

2015/2016-cı illərdə yazılmış əsas elmi-metodiki işlərin siyahısı
2013-cü ildə yazılmış əsas elmi və elmi-metodiki işlərin siyahısı
2014/2015-ci illərdə yazılmış əsas elmi və elmi-metodiki işlərin siyahısı
Xarici ölkələrdə çap olunmuş əsərləri
Nəşr olunmuş əsərlərə dair Rusiya tədqiqatçılarının nəticələri
Xarici ölkə jurnallarında dərc olunmuş məqalələrin qısa məzmunu

Tədris vəsaitləri:

Maliyyə-kredit ixtisasi üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün buraxiliş işlərinin yerinə yetirilməsinə dair METODIKI GÖSTƏRİŞ
«Bankların xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları» Tədris fənninin PROQRAMI
ELMİ VƏ ELMI-PEDAQOJİ KADR HAZIRLIĞININ HÜQUQİ ƏSASLARI 

İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSI ÜZRƏ METODIK GÖSTƏRIŞ 
«Maliyyə bazarının müasir vəzyyəti» fənninin proqramı 
«MÜASİR MALİYYƏ–KREDİT İNSİTUTLARININ FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ» FƏNNİ ÜZRƏ TƏDRİS PROQRAMI  
«BANK SISTEMINDƏ BÖHRAN VƏ ANTIBÖHRAN IDARƏETMƏ» fənni üzrə PROQRAM
«PUL–KREDIT TƏNZIMLƏNMƏSI » fənni üzrə PROQRAM

*

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN ELEKTRON VERSİYASI

prof. Z,F.Məmmədov, h.f.d. M.A.Abbasbəyli. “Bank sektorunda böhran, pul siyasəti və maliyyə bazarlarina nəzarət modeli: aktual meyllər və dünya təcrübəsi” (monoqrafiya-elmi nəşr)

Dərslikləri:
1. “Bank fəaliyyətinin əsasları”, 2013
2. “Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi”, 2012
3. “Pul, kredit, banklar”, 2010
4. “Pul, kredit və banklar”, Suallara cavab
5. “Деньги, кредит, банки”
6. Bank işi (I cild)
7. Dünya maliyyə, valyuta-kredit siyasətinin müasir arxitekturası

 

Beynəlxalq əhəmiyyətli elmi jurnallardakı məqalələri:
“Посткризисная модернизация банковской системы Турции”
“Вестник финансовой академии” №1 (55) 2010 г.
“Реформирование банковского сектора Турции после кризиса 2001 года”
“Особенности деятельности центрального банка Азербайджана”

 

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Beynəlxalq konfranslardakı və simpoziumlardakı məruzələr

XII Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (Kiyev, 2016)
Beynəlxalq elmi-praktik konfransların materialları

Международная научно-практическая конференция “ИНФОГЭО 2013″
Научно-практическая конференция “Системный анализ в экономике 2012″
Круглый стол. “Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики”
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ IV Международной научно-практической конференции
Международная научно-практическая КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОГЕО 2013» 2013
Международная научно-практическая КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОГЕО 2013»
Сборник трудов международной научно-практической конференции “Инфогео”
II Международная научно-практическая КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОГЕО 2014»
СОДЕРЖАНИЕ материалов работы конференции
ПРОГРАММА 9-ой Международной научно-практической конференции
Сборник трудов международной научно-практической конференции «Инфогео 2013
Международный научно-практический семинар
Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования
ПРОГРАММА Международной научно-практической КОНФЕРЕНЦИИ
ПРОГРАММА  III Международной научно-практической КОНФЕРЕНЦИИ

IMG_3334 IMG_3372 IMG_3377

tarasevic     zahid1919      kaspiy

RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX JOURNAL LIST

Məmmədov Zahid Fərrux – nəşrləri
Банковская система Турции специфика и структура
Деньги и кредит – 2002
Деньги и кредит – 2003
Деньги и кредит – 2009
Исламская банковская система новые вызовы, проблемы и перспективы развития
Мировая экономика и мировые отношения – 2005
Модели исламского банкинга новые тенденции и вызовы для стран СНГ-2017
Модели исламского банкинга новые тенденции и вызовы для стран СНГ-2018
Общество и экономика – 2009
Общество и экономика – 2013
Структурная перестройка банковской системы Турции после кризиса
Финансы и кредит – 2006
Финансы и кредит – 2007
Финансы и кредит – 2008
Финансы и кредит – 2010
Финансы и кредит – 2013

Экономика и управление – 2006
Экономика и управление – 2007
Экономика и управление – 2010
Экспансия российского банковского капитала странах СНГ и присутствие их банков на рынке РФ
Küresel mali kriz ortamında Azerbaycan bankacılık sektörünün yapısı, özellikleri ve sorunları
 

 

З.Мамедов. “Алгоритм перехода к сильной экономике: мировой опыт и азербайджанская практика“, 2016
Z.Məmmədov. “Bank fəaliyyətinin əsasları”, 2015 (Dərs vəsaiti)

Z.Məmmədov. “Bank fəaliyyətinin əsasları”, 2013
Z.Məmmədov. “Pul, kredit, banklar”, 2010
Z.Məmmədov. “Pul, kredit və banklar”, Suallara cavab
З.Мамедов. “Деньги, кредит, банки”
«Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri» fənni üzrə TƏDRİS PROQRAMI
«Pul-kredit tənzimlənməsi» fənni üzrə PROQRAM
«Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə» fənni üzrə PROQRAM
Maliyyə bazarları terminlərinin İZAHLI LÜĞƏTİ
Глоссарий основных страховых терминов
“Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə” fənni üzrə PROQRAM
“Bankların xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əsasları” tədris fənninin PROQRAMI
“Bank nəzarəti və audit” fənninin PROQRAMI
“Pul-kredit tənzimlənməsi” fənn PROQRAMI
“Bank nəzarəti və audit” fənninin PROQRAMI
“Maliyyə, pul tədavülü və kredit” fənni üzrə tədris PROQRAMI
«Bank işi» fənnindən kurs işi mövzuları (2014/2015)
«Bankların xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları» tədris fənninin proqramı
“Bank işi” fənni üzrə tədris proqramı
“Bank işi” fənni üzrə test məcmuəsi
“Pul-kredit tənzimlənməsi” fənni üzrə tədris PROQRAMI
“Beynəlxalq valyuta və kredit münasibətləri” fənni üzrə tədris PROQRAMI
“Bank uçotu” fənninin tədris proqramı
“İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və кreditləşdirilməsi” fənninin tədris proqramı
“Pul və banklar” fənninin tədris proqramı
“Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri” fənni üzrə tədris proqramı
“Pul-kreditin tənzimlənməsi” fənni üzrə proqram
“Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə” fənni üzrə proqram
“Bank işi” fənni üzrə proqram (XİQ üzrə)
Qiymətli kağızlar fənninin proqramı
“Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)
“Pul-kreditin tənzimlənməsi” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)
“Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)
5301.01. «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» Elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru proqramı İxtisas fənn Proqramı
Состояние и перспективы развития космической промышленности Азерб. в условиях экономики знаний
Анатомия финансового кризиса: валютный, долговой, фондовый и банковский
Xalq kapitalizminin formalaşmasında və inkişaf etməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu
«Bank işi» fənni üzrə tədris proqramı və test məcmuəsi
İstehsalat təcrübəsi üzrə Metodik Göstəriş
Magistr dissertasiyalarının hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi haqqında Metodik Göstəriş
Elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığının hüquqi əsasları (Metodiki vəsait)
«Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə» fənni üzrə SİLLABUS
Modern ali məktəb: məqsədlər, vəzifələr, problemlər və perspektivlər

*
UNEC-in yeni layihələri İTV-nin canlı efirində müzakirə edilib – VİDEO (27.10.2016)

diplom-1 diplom-11zahid44

 .                                     TƏBRİKLƏR

.         zahid_tabrik11    zahid_tabrik33

sertifikat10 setifiat20

İdeal elmi rəhbər və dissertasiya işi necə yazılmalıdır (video)